W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Rachunki bankowe Prokuratury Okręgowej

Rachunki bankowe

Numer rachunku bankowego dla wydatków budżetowych – Narodowy Bank Polski :

62 1010 1078 0046 3322 3000 0000

Numer rachunku bankowego dla dochodów budżetowych – Narodowy Bank Polski 

(m.in. opłaty za kserokopie akt) :

12 1010 1078 0046 3322 3100 0000

Numer rachunku bankowego dla ZFŚS – Narodowy Bank Polski (spłata pożyczki ZFŚS) :

95 1010 1078 0046 3318 9110 1000

 

Numery rachunków bankowych dla sum depozytowych – Bank Gospodarstwa Krajowego 

(m.in. zabezpieczenia, poręczenia majątkowe, wadia) :

WPŁATY BEZGOTÓWKOWE

PLN – 40 1130 1017 0031 1000 5290 0001

USD – 56 1130 1017 0031 1000 5290 0004

EUR – 29 1130 1017 0031 1000 5290 0005

CHF – 83 1130 1017 0031 1000 5290 0003

GBP – 13 1130 1017 0031 1000 5290 0002

 

WPŁATY GOTÓWKOWE

Bank Pekao S.A. 

PLN – 20 1240 6957 0111 0000 0000 3189

GBP – 74 1240 6957 0789 0000 0000 0424

CHF – 79 1240 6957 0797 0000 0000 0419

USD – 64 1240 6957 0787 0000 0000 0510

EUR – 09 1240 6957 0978 0000 0000 0680

 

Bank Pocztowy S.A. (w placówkach tego Banku można dokonywać wpłat wyłącznie

w PLN)

PLN – 25 1320 0022 0336 0000 0000 7609

 

Santander Bank Polska S A (w placówkach tego Banku można dokonywać wpłat wyłącznie w PLN)

PLN –  40 1130 1017 0031 1000 5290 0001

  

Prokuratura Okręgowa w Toruniu nie posiada kasy.

Wpłacających prosimy o podanie danych pozwalających na właściwe zakwalifikowanie wpłaty:

  • opłata za  kserokopię z  akt sprawy:   sygnaturę  akt  sprawy,  pełną nazwę prokuratury prowadzącej postępowanie prokuratorskie
  • opłata za nocleg: imię i nazwisko, termin korzystania z pokoi gościnnych
  • spłata pożyczki z ZFŚS - imię i nazwisko, spłata pożyczki - rata za m-c...
  • wadium: sygnaturę akt postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
  • zabezpieczenie należytego wykonania umowy: nr umowy, datę zawarcia umowy
  • zabezpieczenie, poręczenie majątkowe: imię i nazwisko osoby, której środek zapobiegawczy dotyczy, sygnaturę akt sprawy, pełną nazwę prokuratury, która prowadzi postępowanie prokuratorskie.
{"register":{"columns":[]}}