W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Skargi i wnioski

Zasady przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków regulują przepisy Działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U.2021.735 t.j.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r., Nr 5, poz. 46). Zgodnie z § 8 ust. 1 ww. rozporządzenia skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

W Prokuraturze Okręgowej we Włocławku w sprawach skarg i wniosków interesanci przyjmowani są w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od  9:00 do 15:00.

W sprawach skarg i wniosków interesantów przyjmuje Naczelnik  4 Wydziału Organizacyjno-Sądowego, Wizytator oraz wyznaczeni prokuratorzy 4 Wydziału Organizacyjno-Sądowego. 

Prokurator Okręgowy lub jego Zastępca przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w poniedziałek od godz. 12:30 do 16:30. Przyjęcie interesanta może odbywać się z udziałem innego prokuratora.

Koszty związane ze złożeniem skargi lub wniosków nie są pokrywane przez Prokuraturę Okręgową we Włocławku.

{"register":{"columns":[]}}