W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Deklaracja dostępności

Prokuratura Regionalna we  Wrocławiu  zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej http://www.gov.pl/web/pr-wroclaw zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji strony internetowej: 2021-03-15.
Data ostatniej dużej aktualizacji: 2021-03-15.

Strona internetowa jest  zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia 15 marca 2021 roku. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Ułatwienia na stronie internetowej
Dostępność serwisów internetowych jest ważna dla wszystkich bez wyjątku. Ale ma szczególne znaczenie dla osób narażonych na wykluczenie cyfrowe, np. seniorów czy osób z niepełnosprawnością.

Dążymy do tego, by nasz serwis spełniał międzynarodowe wytyczne Web Content Accessibilty Guidelines 2.0 (WCAG 2.0).

Zasady te mówią, co zrobić, aby serwis był dostępny dla każdego, bez względu na:

  • poziom jego sprawności,
  • wiek,
  • sprzęt czy oprogramowanie, którego używa.

Nasz serwis dąży do zgodności z tymi wytycznymi na poziomie AA, tzn. jest dostępny dla większości osób, które z niego korzystają.

 
Osoby niewidome i słabowidzące:
Wszystkie strony serwisu posiadają strukturę nagłówkową, która umożliwia szybkie przejrzenie strony bez konieczności czytania jej całej treści.
Do wszystkich zdjęć prezentujących istotne informacje dodajemy opisy alternatywne.
Zadbaliśmy o wysoki kontrast treści oraz o to, aby nawet przy dużym powiększeniu widoku wszystkie funkcje i informacje były nadal dostępne.
 
Osoby, które nie korzystają z myszki:
Wszystkie informacje i funkcjonalności serwisu są dostępne  bez problemu za pomocą samej klawiatury.

Zmiana rozmiaru strony
Graficzne przeglądarki internetowe umożliwiają powiększenie lub pomniejszenie widoku wyświetlanej strony.
Aby powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy:

Firefox, Chrome, Internet Explorer:

[CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok
[CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok

Opera:

[SHIFT] oraz [+] aby powiększyć widok
[-] aby pomniejszyć widok

Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna została zamieszczona w menu „Kontakt” -> „Prokuratura bez barier”.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Uwagi o dostępności cyfrowej proszę kierować na adres e-mail: biuro.podawcze.rpwro@prokuratura.gov.pl  lub tel. (71) 33 06 800. Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada prokurator Tomasz Salwa.

Każdy ma prawo:

  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Inne dane kontaktowe do Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu – https://www.gov.pl/web/rp-wroclaw/kontakt-z-nami  

Prokuratura Regionalna we Wrocławiu
ul. J.Piłsudskiego 76/78
50-020 Wrocław

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich

{"register":{"columns":[]}}