W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Prokuratura bez barier

Koordynator do spraw dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Wspólnym koordynatorem do spraw dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami dla powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury regionu wrocławskiego (Zarządzenie Prokuratora Regionalnego we Wrocławiu Nr 2/2020, z dnia 24 stycznia 2020 r.) jest inspektor Roman Fijał, nr tel.: 71 36 35 719; 667 686 814, e-mail: roman.fijal@prokuratura.gov.pl

 

 


Budynki Prokuratury Regionalnej oraz Dolnośląskiego Wydzału Zamiejscowego

Osobom ze szczególnymi potrzebami zapewniamy niezbędną pomoc w poruszaniu się w budynkach Prokuratury Regionalnej.

1. Budynek przy ul. Piłsudskiego 76/78 – tu znajduje się Kierownictwo Prokuratury Regionalnej, 1 Wydział ds. Przestępczości Gospodarczej, 2 Wydział ds. Przestępczości Finansowo-Skarbowej, 5 Wydział Organizacyjny.

Po dotarciu do budynku, aby wejść do środka, należy nacisnąć przycisk znajdujący się po prawej stronie na elewacji, który połączy nas z biurem ochrony. Pracownik tego biura otworzy wówczas automatycznie drzwi wejściowe do budynku.

Osoba ze szczególnymi potrzebami może również, dzwoniąc na numerem telefonu 71 3306 834, uzyskać bezpośrednią  pomoc pracownika biura ochrony, umożliwiającą łatwy dostęp do budynku, dotarcie do windy, którą będzie mogła dotrzeć na każdą kondygnację.

Jeśli będzie taka potrzeba, dedykowany pracownik pozostanie do dyspozycji tej osoby.

Toalety dla osób ze szczególnymi potrzebami znajdują się na każdej kondygnacji budynku.

 

2. Budynek przy ul. Piłsudskiego 15/17 – wejście do budynku przystosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami, z bezpośrednim dostępem do nowoczesnej windy, znajduje się od strony ul. Lelewela. Po dojściu do budynku, w celu uzyskania pomocy, należy zadzwonić pod nr 71 36 35 702.

Pracownik Prokuratury Regionalnej zjedzie wówczas i pomoże w dotarciu na IV piętro, na którym znajdują się 6 Wydział Sądowy Prokuratury Regionalnej oraz 7 Wydział Budżetowo-Administracyjny.

W prokuraturze znajduje się toaleta przystosowana dla osób ze szczególnymi potrzebami.

 

3. Budynek przy ul. Sądowej 2 – znajduje się tam Dolnośląski Wydział Zamiejscowy Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej.

Po dotarciu do budynku należy nacisnąć przycisk znajdujący się przy drzwiach wejściowych lub zadzwonić do biura ochrony na nr telefonu 71 33 52 606 lub 607. Pracownik biura otworzy drzwi i skontaktuje Państwa z właściwą osobą. Pracownik ten bądź inna wskazana osoba, pozostanie do Państwa dyspozycji.

W budynku brak jest windy, toalety nie są przystosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami.


Osoby posiadające dysfunkcję mowy i słuchu

Osobom posiadającym dysfunkcję mowy i słuchu bądź łącznie dysfunkcję wzroku i słuchu, zwanej dalej „uprawnionym”, zapewnia się:

  • prawo do swobodnego korzystania z wybranej przez siebie formy komunikowania się,
  • prawo do skorzystania z pomocy wybranej przez siebie osoby przybranej,
  • prawo do bezpłatnego korzystania ze świadczenia usług wybranego tłumacza polskiego języka migowego (PJM), systemu językowo-migowego (SJM) i sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN).

Zamiar skorzystania z określonego świadczenia usług ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, należy zgłosić z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni roboczych, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenia można dokonywać pisemnie na adres Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu ul. Piłsudskiego 76/78, na adres e–mail: biuro.podawcze.rpwro@prokuratura.gov.pl lub za pośrednictwem poczty e-PUAP, wraz z podaniem danych umożliwiających kontakt zwrotny.

Po dokonaniu zgłoszenia, prokuratura zapewni obsługę uprawnionego w terminie przez niego wyznaczonym lub z nim uzgodnionym.

W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia usługi, uprawnionego zawiadamia się wraz z uzasadnieniem o takiej sytuacji i wyznacza się inny możliwy termin lub inną formę realizacji uprawnień.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (tj. Dz.U. z 2017 r. poz.1824).

Materiały

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego 2021
Raport​_o​_stanie​_zapewnienia​_dostępności​_podmiotu​_publicznego​_2021.pdf 0.92MB
{"register":{"columns":[]}}