W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

ePUAP

Uprzejmie informujemy, że do czasu wdrożenia przepisów ustawy o podpisie elektronicznym, skrzynki poczty elektronicznej nie mogą służyć do przesyłania zawiadomień o popełnieniu przestępstwa, wniosków dowodowych, zażaleń ani innych pism procesowych wymagających własnoręcznego podpisu. Nadesłane w taki sposób pisma wymagają bowiem uzupełnienia braków, co wiąże się z koniecznością wezwania autora do siedziby prokuratury, zbędnie podnosi koszty postępowania oraz opóźnia czas reakcji na zawiadomienie. W razie nieuzupełnienia podpisu w terminie pismo procesowe zostaje uznane za bezskuteczne. Wymogi stawiane pismom procesowym wynikają m.in. z przytoczonych poniżej przepisów kodeksu postępowania karnego:

Art. 119.
§ 1. Pismo procesowe powinno zawierać:
      1) oznaczenie organu, do którego jest skierowane, oraz sprawy, której dotyczy,
      2) oznaczenie oraz adres wnoszącego pismo,
      3) treść wniosku lub oświadczenia, w miarę potrzeby z uzasadnieniem,
      4) datę i podpis składającego pismo.
§ 2. Za osobę, która nie może się podpisać, pismo podpisuje osoba przez nią upoważniona, ze wskazaniem przyczyny złożenia swego podpisu.

Art. 120.
§ 1. Jeżeli pismo nie odpowiada wymaganiom formalnym, przewidzianym w art. 119 lub w przepisach szczególnych, a brak jest tego rodzaju, że pismo nie może otrzymać biegu, albo brak polega na niezłożeniu należytych opłat lub upoważnienia do podjęcia czynności procesowej, wzywa się osobę, od której pismo pochodzi, do usunięcia braku w terminie 7 dni.
§ 2. W razie uzupełnienia braku w terminie, pismo wywołuje skutki od dnia jego wniesienia. W razie nieuzupełnienia braku w terminie, pismo uznaje się za bezskuteczne, o czym należy pouczyć przy doręczeniu wezwania.

Aby wysłać elektroniczny wniosek do Prokuratury Regionalnej, zaloguj się do portalu ePUAP, klikając TUTAJ.

Adres skrytki EPUAP:
/0q978avwk4/skrytka
/0q978avwk4/SkrytkaESP

 

Materiały

Link do Elektronicznej Skrzynki Podawczej Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
06.04.2021 23:19 Aneta Darulewska-Głowacz
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Aneta Darulewska-Głowacz
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
ePUAP 2.0 30.10.2021 20:16 Aneta Darulewska-Głowacz
ePUAP 1.0 06.04.2021 23:19 Aneta Darulewska-Głowacz

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}