W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

V Edycja Konkursu o nagrodę Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej za najlepszą pracę magisterską z zakresu prawa sądowego

31.05.2021

okulary na dokumencie

Urząd Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej ogłasza V Edycję Konkursu o nagrodę Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej za najlepszą pracę magisterską  z zakresu prawa sądowego.

Celem Konkursu jest stymulowanie rozwoju polskiej nauki w zakresie prawa sądowego oraz uczczenie pamięci Stanisława Bukowieckiego.

Patron

Stanisław Bukowiecki (1867-1944) był mężem stanu, działaczem społecznym, doktorem praw, adwokatem, ministrem sprawiedliwości Królestwa Polskiego w latach 1917-1918 i współorganizatorem sądownictwa w odrodzonej Polsce oraz organizatorem i pierwszym Prezesem Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1919-1939.

Przed I wojną światową jako adwokat reprezentował osoby represjonowane przez władze rosyjskie. Angażował się również politycznie – jako działacz Ligi Polskiej oraz współtwórca Związku Narodowego.

W 1907 roku zaczął tracić wzrok. Mimo wielu prób leczenia nie udało się zahamować choroby, która doprowadziła do całkowitej utraty widzenia. Wbrew przeciwnościom, Stanisław Bukowiecki prowadził ożywioną działalność jako prawnik, polityk, publicysta oraz działacz społeczny. W 1916 r. objął funkcję dyrektora Departamentu Sprawiedliwości Tymczasowej Rady Stanu Królestwa Polskiego, a następnie w 1917 r. objął tekę Ministra Sprawiedliwości w Radzie Regencyjnej, pozostając na stanowisku do 1918 roku. W tym czasie położył podwaliny pod sądownictwo odrodzonej Polski – sądów prawa publicznego i prywatnego, a także Sądu Najwyższego.

Po odzyskaniu niepodległości Stanisław Bukowiecki zbudował od podstaw Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej – instytucję utworzoną dekretem Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego w dniu 7 lutego 1919 roku. Jako pierwszy i jedyny w okresie międzywojennym Prezes Prokuratorii Generalnej okazał się niezwykle sprawnym organizatorem, któremu udało się zebrać zespół wybitnych prawników wyspecjalizowanych w obronie interesów Skarbu oraz oddanych idei Rzeczypospolitej jako dobra wspólnego wszystkich obywateli. Od reaktywacji w 1919 r. do przerwania działalności w 1939 r. Prokuratoria Generalna RP była główną instytucją odpowiedzialną za obsługę prawną Skarbu Państwa oraz państwowych osób prawnych – w tym okresie prowadziła średnio 30 tysięcy spraw sądowych rocznie, a także intensywnie uczestniczyła w mozolnym procesie unifikacji polskiego prawa.

W 1910 roku Stanisław Bukowiecki razem z Różą Czacką założył Towarzystwo Opieki nad Ociemniałym, mające aktualnie swoją siedzibę w Laskach. W 1940 roku został honorowym Prezesem Zjednoczenia Pracowników Niewidomych RP.

Stanisław Bukowiecki był również autorem licznych publikacji z zakresu prawa, polityki i ekonomii m.in.: Naród jako podmiot gospodarstwa społecznego (1911), O urządzaniu hipotek dla drobnej własności (1911), Broszura o uprawnieniach kobiet (1912), Polityka Polski niepodległej. Szkic programu (1922), Liga Narodów a polska racja stanu (1925), Pojęcie Narodu a treść art. 9 konstytucji (1937).

Warunki udziału w Konkursie

Do udziału w V Edycji Konkursu zapraszamy autorów prac magisterskich napisanych w języku polskim albo angielskim, na podstawie których nie wcześniej niż 31 maja 2019 roku i nie później niż 31 sierpnia 2021 roku nadano w Rzeczypospolitej Polskiej tytuł zawodowy magistra w zakresie nauk prawnych.

 

Prace na Konkurs mogą być zgłaszane przez autorów, a także przez promotorów, przedstawicieli władz uczelni bądź jednostek naukowych, po ich upoważnieniu przez autora.

 

Zgłoszenie pracy na konkurs powinno zawierać:

1) pracę w jednym egzemplarzu w wersji papierowej oraz dodatkowo w wersji elektronicznej;

2) streszczenie pracy;

3) formularz zgłoszeniowy wraz z innymi dokumentami wskazanymi w załączniku nr 2 do regulaminu;

4) kopię dokumentu potwierdzającego nadanie w oparciu o tę pracę tytułu zawodowego magistra;

5) pozytywną opinię o pracy zawierającą rekomendację do udziału w konkursie podpisaną przez promotora;

6) życiorys zawierający informacje o wykształceniu, przebiegu kariery zawodowej oraz osiągnięciach naukowych autora (w formie standardowego CV).

 

Szczegóły warunków skutecznego zgłoszenia pracy zawiera regulamin Konkursu, który zostanie opublikowany pod niniejszym ogłoszeniem do 16 czerwca.

 

Zgłoszenia można nadsyłać do 31 sierpnia 2021 roku na adres Urząd Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Hoża 76/78, 00-682 Warszawa, z dopiskiem Konkurs o nagrodę Prezesa PGRP.

 

Nagrody

Autorom najlepszych prac magisterskich Kapituła może przyznać:

  • za 1. miejsce – nagrodę pieniężną w wysokości 4.000 zł brutto,
  • za 2. miejsce – nagrodę pieniężną w wysokości 3.000 zł brutto,
  • za 3. miejsce – nagrodę pieniężną w wysokości 2.000 zł brutto.

Kapituła może przyznać także nagrodę w postaci płatnego stażu z wynagrodzeniem, jak również wyróżnienia.

 

Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w grudniu 2021 roku.

 

W razie pytań i wątpliwości związanych z Konkursem prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej z Sekretarzem Kapituły konkursowej: kacper.cholody@prokuratoria.gov.pl.