W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Informacje dotyczące dostępności

Koordynatorzy ds. dostępności

W urzędzie Prokuratorii Generalnej został utworzony zespół do spraw dostępności w składzie:

 1. p. Małgorzata Bartkowska- koordynatorka w zakresie dostępności cyfrowej
 2. p. Daniel Budziński - koordynator w zakresie dostępności architektonicznej
 3. p. Anna Szcześniak - koordynator w zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej

Kontakt: dostepnosc@prokuratoria.gov.pl 

Oświadczenie w sprawie dostępności

Urząd Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron internetowych https://www.gov.pl/web/prokuratoria oraz https://www.gov.pl/web/sp-prokuratoria/. 

Data pierwszej publikacji strony: 2016-10-18

Data aktualizacji: 2019-12-14

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 • Pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne.
 • Serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie  dokumentów Word bez właściwie zaznaczonej struktury logicznej- lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były zgodnie z zasadami dostępności.

Data sporządzenia: 2020-02-25

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Architektura

Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami

Urząd Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej:

 • Hoża 76/78, 00-682 Warszawa
 1. Wejście z bezpośrednim dostępem do windy znajduje się od dziedzińca (wejście od strony ul. Emilii Pater). Recepcja umiejscowiona jest na poziomie „0” w budynku.
 2. Na parterze została zamontowana rampa umożliwiająca podjazd i dostęp do wszystkich pokoi. Reszta pięter ma swobodny dostęp dla wózków.
 3. Brak miejsc postojowych dla osób z niepełnosprawnościami na dziedzińcu. Dostępne są miejsca postojowe przy ul. hożej. Miejsca należą do Miasta St. Warszawy.
 4. Na terenie budynku można przebywać z psem asystującym.
 5. Brak możliwości skorzystania z tłumacza migowego.
 6. Na terenie budynku znajduje się 1 toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, która znajduje się na poziomie „0” przy recepcji.               
 • Emilii Plater 18, 00-682 Warszawa (IRYDIUM bud. C)
 1. Dostęp do budynku znajduje się od dziedzińca.
 2. Brak podjazdu dla wózków, aby wejść do budynku trzeba pokonać 3 stopnie, brak poręczy.
 3. Brak toalety przystosowanej dla osób z niepełnosprawnościami.
 4. Na terenie budynku znajduje się 1 winda o wymiarach 70cm x 120cm. Winda posiada przyciski z odczytem alfabetu Braille’a.
 5. Na terenie budynku można przebywać z psem asystującym.
 6. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
 • Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa
 1. Wejście do budynku jest przystosowane do osób poruszających się na wózku. Pochylnia o wymaganym nachyleniu znajduje się od ul. wspólnej, powierzchnia jest utwardzona i zabezpieczona wkładem antypoślizgowym,
 2. Dostępne jest miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych na dziedzińcu wewnętrznym (wjazd od ul. żurawiej)
 3. Recepcja znajduje się na poziomie „0”
 4. Na terenie budynku znajdują się 3 toalety przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (poziom -1, parter, 5 piętro)
 5. Budynek wyposażony jest w 8 wind, każda z nich posiada przyciski z odczytem w alfabecie Braille’a, przy czym tylko 2 winy dojeżdżają do 7 piętra. Dostęp do wind jest możliwy po pokonaniu 8 stopni schodów (jest możliwość skorzystania z transportera schodowego)
 6. Korytarze posiadają min. 190 cm szerokości, schody wyposażone są w poręcze.
 7. Brak informacji o prawie i zakazie wstępu z psem asystującym.
 8. Na terenie budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza migowego.

Zgodność ze standardami

Serwis jest przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Może być używany na różnych platformach sprzętowych (stacjonarnych, mobilnych) i programowych (systemy operacyjne, przeglądarki).

Serwis jest zgodny ze standardami W3C:

 • HTML 5
 • WCAG 2.0 (poziom AA)
 • Section 508

Zgodność z prawem polskim i międzynarodowym

Serwis spełnia wymagania zawarte w Rozporządzeniu Rady Ministrów Krajowe Ramy Interoperacyjności z 12 kwietnia 2012 r. Rozporządzenie to wskazuje, że od czerwca 2015 r. serwisy publiczne musza spełniać wymagania dostępności. Powołuje się ono przy tym na specyfikację Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) w wersji 2.0 na poziomie AA.

Serwis spełnia także zapisy dokumentów

 • Deklaracja Ministrów z 11 czerwca 2006
 • Inicjatywa i2010
 • Konwencja Praw Osób Niepełnosprawnych ONZ

Kompatybilność

Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych takich jak np. Window-Eyes, JAWS czy NVDA.

Pełna obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy samej klawiatury jak i myszki.

Wygląd

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących:

 • zmiana wielkości czcionki
 • zmiana kontrastu
 • oprawa graficzna serwisu oparta jest na stylach

Skróty klawiaturowe

Serwis nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Pomoc w nawigacji

Na wszystkich stronach znajduje się wyszukiwarka.

 

{"register":{"columns":[]}}