W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Kolegium

Kolegium Prokuratorii Generalnej jest organem doradczym, któremu Prezes PGRP może powierzyć przygotowywanie, zatwierdzanie lub opiniowanie w szczególności:

 1. opinii, analizy lub raportu przygotowanego dla Prezesa Rady Ministrów;
 2. opinii amicus curiae w postępowaniach przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, Sądem Najwyższym oraz Trybunałem Konstytucyjnym;
 3. stanowiska co do istotnego zagadnienia prawnego budzącego wątpliwości w orzecznictwie;
 4. stanowiska co do innego zagadnienia prawnego istotnego z punktu widzenia interesu Rzeczypospolitej Polskiej;
 5. stanowiska co do innego zagadnienia dotyczącego działalności Prokuratorii Generalnej, a w szczególności:
  • kodeksu dobrych praktyk, w zakresie wykonywania zadań i czynności w Prokuratorii Generalnej,
  • regulaminu wewnętrznego urzędowania,
  • zasad awansowania, dokonywania ocen okresowych i nagradzania radców, referendarzy i innych pracowników Prokuratorii Generalnej.

W skład Kolegium Prokuratorii Generalnej wchodzi nie więcej niż 24 osoby, w tym:

 1. Prezes Prokuratorii Generalnej i wiceprezesi Prokuratorii Generalnej.
 2. Powoływani i odwoływani przez Prezesa Prokuratorii Generalnej radcowie wyróżniający się w szczególny sposób doświadczeniem i wiedzą prawniczą.
 3. Trzej członkowie powoływani i odwoływani przez Prezesa Rady Ministrów oraz inne osoby powołane i odwoływane przez Prezesa Prokuratorii Generalnej w liczbie nie większej niż siedem spośród osób w szczególny sposób wyróżniających się doświadczeniem i wiedzą prawniczą, których działalność nie pozostaje w sprzeczności z prawami i interesami chronionymi przez Prokuratorię Generalną.

Obecnie w Kolegium zasiadają:

 1. Pan Mariusz Haładyj
 2. Pan Marek Miller
 3. Pan Artur Woźnicki
 4. Pan Paweł Dobroczek
 5. Pan Andrzej Górny
 6. Pan Piotr Kaczorkiewicz
 7. Pani Agnieszka Kilanowska-Świerczyńska
 8. Pani Agnieszka Kurach
 9. Pani Luiza Modzelewska
 10. Pani Małgorzata Ostrowska
 11. Pan Łukasz Paszka
 12. Pani Małgorzata Sieńko
 13. Pan Maciej Szczerba
 14. Pani Maria Twaróg
 15. Pan Cezary Mik
 16. Pan Maciej Mataczyński
 17. Pan Przemysław Sobolewski
 18. Pan Witold Borysiak
 19. Pan Artur Nowacki
 20. Pan Marcin Smaga
 21. Pan Tomasz Sójka
 22. Pan Marek Szydło