W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Mapa strony

[{"title":"Dostawy","url":"/web/prokuratoria/dostawy","pageId":20279208,"parentPageId":20279221,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Roboty budowlane","url":"/web/prokuratoria/roboty-budowlane","pageId":20279210,"parentPageId":20279221,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Usługi","url":"/web/prokuratoria/uslugi2","pageId":20297791,"parentPageId":20279221,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"O urzędzie","url":"/web/prokuratoria/o-urzedzie","pageId":20234236,"type":"SIDE_MENU","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Co robimy","url":"/web/prokuratoria/co-robimy","pageId":20234237,"type":"SIDE_MENU","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Aktualności","url":"/web/prokuratoria/aktualnosci","pageId":20234238,"type":"SIDE_MENU","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Załatw sprawę","url":"/web/prokuratoria/zalatw-sprawe","pageId":20234239,"type":"SIDE_MENU","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Kontakt","url":"/web/prokuratoria/kontakt2","pageId":20234244,"type":"SIDE_MENU","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Mariusz Haładyj","url":"/web/prokuratoria/prezes","pageId":20243578,"parentPageId":20243637,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Marek Miller","url":"/web/prokuratoria/wiceprezes-marek-miller","pageId":20243599,"parentPageId":20243637,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Artur Woźnicki","url":"/web/prokuratoria/wiceprezes-artur-woznicki","pageId":20243607,"parentPageId":20243637,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Piotr Rakowski","url":"/web/prokuratoria/dyrektor-generalny","pageId":20243788,"parentPageId":20243637,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Sąd Najwyższy podzielił stanowisko Prokuratorii Generalnej w sprawie biegu terminu przedawnienia, w przypadku umownej zmiany terminu wymagalności roszczenia, już po tym jak roszczenie stało się wymagalne","url":"/web/prokuratoria/sad-najwyzszy-podzielil-stanowisko-prokuratorii-generalnej-w-sprawie-biegu-terminu-przedawnienia-w-przypadku-umownej-zmiany-terminu-wymagalnosci-roszczenia-juz-po-tym-jak-roszczenie-stalo-sie-wymagalne","pageId":20247738,"parentPageId":20247734,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zgodność z prawem decyzji organu administracji publicznej nie może być oceniana przez pryzmat rozporządzenia wykonawczego Komisji, które nie obowiązywało w dacie wydania tej decyzji.","url":"/web/prokuratoria/zgodnosc-z-prawem-decyzji-organu-administracji-publicznej-nie-moze-byc-oceniana-przez-pryzmat-rozporzadzenia-wykonawczego-komisji-ktore-nie-obowiazywalo-w-dacie-wydania-tej-decyzji","pageId":20247767,"parentPageId":20247734,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wygaśnięcie roszczeń wierzycieli na podstawie art. 9 ust. 2c ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym pociąga za sobą wygaśnięcie hipotek zabezpieczających ich wierzytelności","url":"/web/prokuratoria/wygasniecie-roszczen-wierzycieli-na-podstawie-art-9-ust-2c-ustawy---przepisy-wprowadzajace-ustawe-o-krajowym-rejestrze-sadowym-pociaga-za-soba-wygasniecie-hipotek-zabezpieczajacych-ich-wierzytelnosci","pageId":20247803,"parentPageId":20247734,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zgodny ze stanowiskiem Prokuratorii Generalnej pogląd Sądu Najwyższego w przedmiocie roszczeń odsetkowych","url":"/web/prokuratoria/zgodny-ze-stanowiskiem-prokuratorii-generalnej-poglad-sadu-najwyzszego-w-przedmiocie-roszczen-odsetkowych","pageId":20247835,"parentPageId":20247734,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Art. 100 zdanie drugie k.p.c. nie może być ustawowo doprecyzowane ani wyjaśniane, gdyż nie można przewidzieć wszystkich sytuacji, w których zastosowanie określonych zasad lub wyjątków może być a priori trafne w określonym wypadku.","url":"/web/prokuratoria/art-100-zdanie-drugie-kpc-nie-moze-byc-ustawowo-doprecyzowane-ani-wyjasniane-gdyz-nie-mozna-przewidziec-wszystkich-sytuacji-w-ktorych-zastosowanie-okreslonych-zasad-lub-wyjatkow-moze-byc-a-priori-trafne-w-okreslonym-wypadku","pageId":20247844,"parentPageId":20247734,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Artykuł 483 par 1 k.c. nie wyłącza dopuszczalności zastrzeżenia kary umownej z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom","url":"/web/prokuratoria/artykul-483-par-1-kc-nie-wylacza-dopuszczalnosci-zastrzezenia-kary-umownej-z-tytulu-braku-zaplaty-lub-nieterminowej-zaplaty-wynagrodzenia-naleznego-podwykonawcom-lub-dalszym-podwykonawcom","pageId":20247973,"parentPageId":20247734,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Kwalifikowanie ugody dotyczącej wysokości kar umownych jako niedopuszczalnej w świetle art. 144 p.z.p. zmiany postanowień umowy","url":"/web/prokuratoria/kwalifikowanie-ugody-dotyczacej-wysokosci-kar-umownych-jako-niedopuszczalnej-w-swietle-art-144-pzp-zmiany-postanowien-umowy","pageId":20247991,"parentPageId":20247734,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Rodzaje zastępstwa procesowego","url":"/web/prokuratoria/rodzaje-zastepstwa-procesowego","pageId":20252692,"parentPageId":20248054,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wykaz podmiotów zastępowanych","url":"/web/prokuratoria/wykaz-podmiotow-zastepowanych","pageId":20248055,"parentPageId":20248054,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Abonament","url":"/web/prokuratoria/abonament2","pageId":20248059,"parentPageId":20248054,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Koszty zastępstwa","url":"/web/prokuratoria/koszty-zastepstwa","pageId":20248060,"parentPageId":20248054,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Lista osób prawnych","url":"/web/prokuratoria/lista-osob-prawnych","pageId":20279549,"parentPageId":20248054,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Przedstawione poglądy PGRP","url":"/web/prokuratoria/przedstawione-poglady-pgrp","pageId":20247734,"parentPageId":20244022,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Geneza i rozwój Urzędu","url":"/web/prokuratoria/geneza-i-rozwoj-urzedu","pageId":20271929,"parentPageId":20271927,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Stanisław Bukowiecki","url":"/web/prokuratoria/tworca-i-patron","pageId":20271931,"parentPageId":20271927,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Państwowe osoby prawne","url":"/web/prokuratoria/panstwowe-osoby-prawne","pageId":20248096,"parentPageId":20248055,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Osoby prawne z udziałem Skarbu Państwa","url":"/web/prokuratoria/osoby-prawne-z-udzialem-skarbu-panstwa","pageId":20248103,"parentPageId":20248055,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Osoby prawne z udziałem państwowych osób prawnych","url":"/web/prokuratoria/osoby-prawne-z-udzialem-panstwowych-osob-prawnych","pageId":20248105,"parentPageId":20248055,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wykaz wyrażonych zgód","url":"/web/prokuratoria/wykaz-wyrazonych-zgod","pageId":20312203,"parentPageId":20248055,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Udostępnienie informacji publicznej","url":"/web/prokuratoria/udostepnienie-informacji-publicznej","pageId":20279241,"parentPageId":20247856,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":true},{"title":"Podstawowe informacje","url":"/web/prokuratoria/podstawowe-informacje2","pageId":20252723,"parentPageId":20234236,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Kierownictwo","url":"/web/prokuratoria/kierownictwo2","pageId":20243637,"parentPageId":20234236,"type":"TILES_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Struktura organizacyjna","url":"/web/prokuratoria/struktura-organizacyjna","pageId":20245871,"parentPageId":20234236,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Radcowie i referendarze","url":"/web/prokuratoria/kadra","pageId":20245885,"parentPageId":20234236,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Kolegium","url":"/web/prokuratoria/kolegium","pageId":20243351,"parentPageId":20234236,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Historia","url":"/web/prokuratoria/historia","pageId":20271927,"parentPageId":20234236,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Majątek urzędu","url":"/web/prokuratoria/majatek-urzedu","pageId":20279155,"parentPageId":20234236,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Sprawozdania z działalności","url":"/web/prokuratoria/sprawozdania-z-dzialalnosci","pageId":20279179,"parentPageId":20234236,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zamówienia publiczne","url":"/web/prokuratoria/zamowienia-publiczne","pageId":20279206,"parentPageId":20234236,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":true},{"title":"Radcowie","url":"/web/prokuratoria/radcowie","pageId":20244289,"parentPageId":20245885,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Referendarze","url":"/web/prokuratoria/referendarze2","pageId":20244337,"parentPageId":20245885,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Kompetencje Prokuratorii Generalnej RP","url":"/web/prokuratoria/kompetencje-prokuratorii-generalnej-rp2","pageId":20247761,"parentPageId":20234237,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Kompetencje Prezesa Prokuratorii Generalnej","url":"/web/prokuratoria/kompetencje-prezesa-prokuratorii-generalnej","pageId":20245897,"parentPageId":20234237,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zastępstwo procesowe","url":"/web/prokuratoria/zastepstwo-procesowe2","pageId":20248054,"parentPageId":20234237,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Opinie prawne","url":"/web/prokuratoria/opinie-prawne2","pageId":20244018,"parentPageId":20234237,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Rekomendacje i wzory postanowień umów","url":"/web/prokuratoria/rekomendacje-i-wzory-postanowien-umow2","pageId":20244019,"parentPageId":20234237,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Istotne poglądy","url":"/web/prokuratoria/istotne-poglady2","pageId":20244022,"parentPageId":20234237,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Negocjacje i mediacje","url":"/web/prokuratoria/negocjacje-i-mediacje3","pageId":20244016,"parentPageId":20234237,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Sąd Polubowny","url":"/web/prokuratoria/sad-polubowny2","pageId":20244023,"parentPageId":20234237,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Szkolenia","url":"/web/prokuratoria/szkolenia","pageId":20252690,"parentPageId":20234237,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Usługa kompleksowego sprzątania budynku, stanowiącego siedzibę Urzędu PGRP","url":"/web/prokuratoria/usluga-kompleksowego-sprzatania-budynku-stanowiacego-siedzibe-urzedu-pgrp","pageId":20297794,"parentPageId":20297791,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Aktualności","url":"/web/prokuratoria/aktualnosci2","pageId":20243649,"parentPageId":20234238,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Oferty pracy","url":"/web/prokuratoria/oferty-pracy","pageId":20244024,"parentPageId":20234239,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Praktyki","url":"/web/prokuratoria/praktyki-i-staze3","pageId":20247818,"parentPageId":20234239,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Ścieżka kariery","url":"/web/prokuratoria/sciezka-kariery3","pageId":20247830,"parentPageId":20234239,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Patronat","url":"/web/prokuratoria/patronat4","pageId":20247834,"parentPageId":20234239,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Skargi i wnioski","url":"/web/prokuratoria/skargi-i-wnioski5","pageId":20247861,"parentPageId":20234239,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Opłaty","url":"/web/prokuratoria/oplaty3","pageId":20247851,"parentPageId":20234239,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Dostęp do informacji publicznej","url":"/web/prokuratoria/dostep-do-informacji-publicznej3","pageId":20247856,"parentPageId":20234239,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Ogłoszenia o naborze na stanowiska kierownicze w PGRP","url":"/web/prokuratoria/ogloszenia-o-naborze-na-stanowiska-kierownicze-w-pgrp2","pageId":20284288,"parentPageId":20234239,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Aktualne zamówienia publiczne","url":"/web/prokuratoria/aktualne-zamowienia-publiczne","pageId":20279221,"parentPageId":20279206,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":true},{"title":"Plany postępowań o udzielenie zamówień","url":"/web/prokuratoria/plany-postepowan-o-udzielenie-zamowien","pageId":20279222,"parentPageId":20279206,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Archiwum zamówień publicznych","url":"/web/prokuratoria/archiwum-zamowien-publicznych","pageId":20279225,"parentPageId":20279206,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Rozeznanie rynku","url":"/web/prokuratoria/rozeznanie-rynku","pageId":20279228,"parentPageId":20279206,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Biuro Budżetowo-Administracyjne","url":"/web/prokuratoria/bba","pageId":20243942,"parentPageId":20245871,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Departament Nieruchomości","url":"/web/prokuratoria/dn","pageId":20243958,"parentPageId":20245871,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Departament Prawa Deliktowego","url":"/web/prokuratoria/dpd","pageId":20243971,"parentPageId":20245871,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Departament Prawa Umów","url":"/web/prokuratoria/dpu","pageId":20243975,"parentPageId":20245871,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Departament Prawa Finansowego","url":"/web/prokuratoria/dpf","pageId":20244002,"parentPageId":20245871,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Departament Prawa Międzynarodowego i Europejskiego","url":"/web/prokuratoria/dpme","pageId":20244003,"parentPageId":20245871,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Departament Studiów i Analiz","url":"/web/prokuratoria/dsa","pageId":20244006,"parentPageId":20245871,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Departament Opinii Prawnych, Negocjacji i Mediacji","url":"/web/prokuratoria/dopnim","pageId":20244064,"parentPageId":20245871,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Departament Osób Prawnych I","url":"/web/prokuratoria/dopi","pageId":20244074,"parentPageId":20245871,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Departament Osób Prawnych II","url":"/web/prokuratoria/dopii","pageId":20244083,"parentPageId":20245871,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Departament Osób Prawnych III","url":"/web/prokuratoria/dopiii","pageId":20244088,"parentPageId":20245871,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Departament Mienia Skarbu Państwa","url":"/web/prokuratoria/dmsp","pageId":20244092,"parentPageId":20245871,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Samodzielny Wydział Legislacji i Spraw Publicznych","url":"/web/prokuratoria/swlsp","pageId":20244096,"parentPageId":20245871,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Samodzielny Wydział Egzekucji","url":"/web/prokuratoria/swe","pageId":20244101,"parentPageId":20245871,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Samodzielny Wydział ds. Sądu Polubownego","url":"/web/prokuratoria/samodzielny-wydzial-ds-sadu-polubownego","pageId":20273015,"parentPageId":20245871,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Biuro Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych","url":"/web/prokuratoria/bpoin","pageId":20244103,"parentPageId":20245871,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Bilans jednostki budżetowej 2020","url":"/web/prokuratoria/bilans-jednostki-budzetowej-2020","pageId":20279471,"parentPageId":20279467,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacje dodatkowe bilans jednostki budżetowej 2020","url":"/web/prokuratoria/informacje-dodatkowe-bilans-jednostki-budzetowej-2020","pageId":20279486,"parentPageId":20279467,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2020","url":"/web/prokuratoria/zestawienie-zmian-w-funduszu-jednostki-2020","pageId":20279490,"parentPageId":20279467,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Rachunek zysków i strat jednostki 2020","url":"/web/prokuratoria/rachunek-zyskow-i-strat-jednostki-2020","pageId":20279493,"parentPageId":20279467,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zastępstwo procesowe w sprawach cywilnych","url":"/web/prokuratoria/zastepstwo-procesowe-w-sprawach-cywilnych","pageId":20252695,"parentPageId":20252692,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zastępstwo procesowe w sprawach administracyjnych","url":"/web/prokuratoria/zastepstwo-procesowe-w-sprawach-administracyjnych","pageId":20252696,"parentPageId":20252692,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zastępstwo procesowe w sprawach karnych","url":"/web/prokuratoria/zastepstwo-procesowe-w-sprawach-karnych","pageId":20252697,"parentPageId":20252692,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zastępstwo procesowe w sprawach międzynarodowych","url":"/web/prokuratoria/zastepstwo-procesowe-w-sprawach-miedzynarodowych","pageId":20252698,"parentPageId":20252692,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Rozstrzygnięcie Nr 1/2019","url":"/web/prokuratoria/rozstrzygniecie-nr-12019","pageId":20246334,"parentPageId":20245911,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Rozstrzygnięcie Nr 35/2018","url":"/web/prokuratoria/rozstrzygniecie-nr-352018","pageId":20246356,"parentPageId":20245911,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Rozstrzygnięcie Nr 34/2018","url":"/web/prokuratoria/rozstrzygniecie-nr-342018","pageId":20246374,"parentPageId":20245911,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Rozstrzygnięcie Nr 8/2018","url":"/web/prokuratoria/rozstrzygniecie-nr-82018","pageId":20246375,"parentPageId":20245911,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Rozstrzygnięcie Nr 7/2018","url":"/web/prokuratoria/rozstrzygniecie-nr-72018","pageId":20246376,"parentPageId":20245911,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Rozstrzygnięcie Nr 6/2018","url":"/web/prokuratoria/rozstrzygniecie-nr-62018","pageId":20246379,"parentPageId":20245911,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Rozstrzygnięcie Nr 5/2018","url":"/web/prokuratoria/rozstrzygniecie-nr-52018","pageId":20246382,"parentPageId":20245911,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Rozstrzygnięcie Nr 4/2018","url":"/web/prokuratoria/rozstrzygniecie-nr-42018","pageId":20246384,"parentPageId":20245911,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Rozstrzygnięcie Nr 3/2018","url":"/web/prokuratoria/rozstrzygniecie-nr-32018","pageId":20246385,"parentPageId":20245911,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Rozstrzygnięcie Nr 2/2018","url":"/web/prokuratoria/rozstrzygniecie-nr-22018","pageId":20246386,"parentPageId":20245911,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Rozstrzygnięcie Nr 1/2018","url":"/web/prokuratoria/rozstrzygniecie-nr-12018","pageId":20246398,"parentPageId":20245911,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Rozstrzygnięcie Nr 40/2017","url":"/web/prokuratoria/rozstrzygniecie-nr-402017","pageId":20246399,"parentPageId":20245911,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Rozstrzygnięcie Nr 39/2017","url":"/web/prokuratoria/rozstrzygniecie-nr-392017","pageId":20246402,"parentPageId":20245911,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Rozstrzygnięcie Nr 38/2017","url":"/web/prokuratoria/rozstrzygniecie-nr-382017","pageId":20246404,"parentPageId":20245911,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Rozstrzygnięcie Nr 37/2017","url":"/web/prokuratoria/rozstrzygniecie-nr-372017","pageId":20246405,"parentPageId":20245911,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Rozstrzygnięcie Nr 36/2017","url":"/web/prokuratoria/rozstrzygniecie-nr-362017","pageId":20246406,"parentPageId":20245911,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Rozstrzygnięcie Nr 35/2017","url":"/web/prokuratoria/rozstrzygniecie-nr-352017","pageId":20246408,"parentPageId":20245911,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Rozstrzygnięcie Nr 34/2017","url":"/web/prokuratoria/rozstrzygniecie-nr-342017","pageId":20246409,"parentPageId":20245911,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Rozstrzygnięcie Nr 33/2017","url":"/web/prokuratoria/rozstrzygniecie-nr-332017","pageId":20246412,"parentPageId":20245911,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Rozstrzygnięcie Nr 32/2017","url":"/web/prokuratoria/rozstrzygniecie-nr-322017","pageId":20246413,"parentPageId":20245911,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Rozstrzygnięcie Nr 31/2017","url":"/web/prokuratoria/rozstrzygniecie-nr-312017","pageId":20246428,"parentPageId":20245911,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Rozstrzygnięcie Nr 30/2017","url":"/web/prokuratoria/rozstrzygniecie-nr-302017","pageId":20246430,"parentPageId":20245911,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Rozstrzygnięcie Nr 29/2017","url":"/web/prokuratoria/rozstrzygniecie-nr-292017","pageId":20246431,"parentPageId":20245911,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Rozstrzygnięcie Nr 28/2017","url":"/web/prokuratoria/rozstrzygniecie-nr-282017","pageId":20246432,"parentPageId":20245911,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Rozstrzygnięcie Nr 27/2017","url":"/web/prokuratoria/rozstrzygniecie-nr-272017","pageId":20246434,"parentPageId":20245911,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Rozstrzygnięcie Nr 26/2017","url":"/web/prokuratoria/rozstrzygniecie-nr-262017","pageId":20246439,"parentPageId":20245911,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Rozstrzygnięcie Nr 25/2017","url":"/web/prokuratoria/rozstrzygniecie-nr-252017","pageId":20246441,"parentPageId":20245911,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Rozstrzygnięcie Nr 24/2017","url":"/web/prokuratoria/rozstrzygniecie-nr-242017","pageId":20246442,"parentPageId":20245911,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Rozstrzygnięcie Nr 23/2017","url":"/web/prokuratoria/rozstrzygniecie-nr-232017","pageId":20246443,"parentPageId":20245911,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Rozstrzygnięcie Nr 22/2017","url":"/web/prokuratoria/rozstrzygniecie-nr-222017","pageId":20246446,"parentPageId":20245911,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Rozstrzygnięcie Nr 21/2017","url":"/web/prokuratoria/rozstrzygniecie-nr-212017","pageId":20246457,"parentPageId":20245911,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Rozstrzygnięcie Nr 20/2017","url":"/web/prokuratoria/rozstrzygniecie-nr-202017","pageId":20246460,"parentPageId":20245911,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Rozstrzygnięcie Nr 19/2017","url":"/web/prokuratoria/rozstrzygniecie-nr-192017","pageId":20246461,"parentPageId":20245911,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Rozstrzygnięcie Nr 18/2017","url":"/web/prokuratoria/rozstrzygniecie-nr-182017","pageId":20246462,"parentPageId":20245911,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Rozstrzygnięcie Nr 17/2017","url":"/web/prokuratoria/rozstrzygniecie-nr-172017","pageId":20246465,"parentPageId":20245911,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Rozstrzygnięcie Nr 16/2017","url":"/web/prokuratoria/rozstrzygniecie-nr-162017","pageId":20246466,"parentPageId":20245911,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Rozstrzygnięcie Nr 15/2017","url":"/web/prokuratoria/rozstrzygniecie-nr-152017","pageId":20246467,"parentPageId":20245911,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Rozstrzygnięcie Nr 14/2017","url":"/web/prokuratoria/rozstrzygniecie-nr-142017","pageId":20246468,"parentPageId":20245911,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Rozstrzygnięcie Nr 13/2017","url":"/web/prokuratoria/rozstrzygniecie-nr-132017","pageId":20246469,"parentPageId":20245911,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Rozstrzygnięcie Nr 12/2017","url":"/web/prokuratoria/rozstrzygniecie-nr-122017","pageId":20246471,"parentPageId":20245911,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Rozstrzygnięcie Nr 11/2017","url":"/web/prokuratoria/rozstrzygniecie-nr-112017","pageId":20246502,"parentPageId":20245911,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Rozstrzygnięcie Nr 10/2017","url":"/web/prokuratoria/rozstrzygniecie-nr-102017","pageId":20246506,"parentPageId":20245911,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Rozstrzygnięcie Nr 9/2017","url":"/web/prokuratoria/rozstrzygniecie-nr-92017","pageId":20246508,"parentPageId":20245911,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Rozstrzygnięcie Nr 8/2017","url":"/web/prokuratoria/rozstrzygniecie-nr-82017","pageId":20246511,"parentPageId":20245911,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Rozstrzygnięcie Nr 7/2017","url":"/web/prokuratoria/rozstrzygniecie-nr-72017","pageId":20246514,"parentPageId":20245911,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Rozstrzygnięcie Nr 6/2017","url":"/web/prokuratoria/rozstrzygniecie-nr-62017","pageId":20246517,"parentPageId":20245911,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Rozstrzygnięcie Nr 5/2017","url":"/web/prokuratoria/rozstrzygniecie-nr-52017","pageId":20246518,"parentPageId":20245911,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Rozstrzygnięcie Nr 4/2017","url":"/web/prokuratoria/rozstrzygniecie-nr-42017","pageId":20246521,"parentPageId":20245911,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Rozstrzygnięcie Nr 3/2017","url":"/web/prokuratoria/rozstrzygniecie-nr-32017","pageId":20246522,"parentPageId":20245911,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Rozstrzygnięcie Nr 2/2017","url":"/web/prokuratoria/rozstrzygniecie-nr-22017","pageId":20246523,"parentPageId":20245911,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Rozstrzygnięcie Nr 1/2017","url":"/web/prokuratoria/rozstrzygniecie-nr-12017","pageId":20246524,"parentPageId":20245911,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Kompetencje podstawowe","url":"/web/prokuratoria/kompetencje-podstawowe3","pageId":20247763,"parentPageId":20247761,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Kompetencje fakultatywne","url":"/web/prokuratoria/kompetencje-fakultatywne5","pageId":20247765,"parentPageId":20247761,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Dane kontaktowe","url":"/web/prokuratoria/dane-kontaktowe7","pageId":20253101,"parentPageId":20234244,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Elektroniczna skrzynka podawcza","url":"/web/prokuratoria/elektroniczna-skrzynka-podawcza","pageId":20271732,"parentPageId":20234244,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Rzecznik prasowy","url":"/web/prokuratoria/rzecznik-prasowy5","pageId":20253100,"parentPageId":20234244,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Inspektor Ochrony Danych","url":"/web/prokuratoria/inspektor-ochrony-danych","pageId":20244063,"parentPageId":20234244,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Informacje dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych","url":"/web/prokuratoria/informacje-dotyczace-przetwarzania-i-ochrony-danych-osobowych","pageId":20244066,"parentPageId":20234244,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Informacje dotyczące dostępności ","url":"/web/prokuratoria/dostepnosc","pageId":20244068,"parentPageId":20234244,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Sprawozdania finansowe","url":"/web/prokuratoria/sprawozdania-finansowe","pageId":20279467,"parentPageId":20279239,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Protokoły z kontroli","url":"/web/prokuratoria/protokoly-z-kontroli","pageId":20279505,"parentPageId":20279239,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Inne informacje finansowe","url":"/web/prokuratoria/inne-informacje-finansowe","pageId":20279509,"parentPageId":20279239,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Nabór na stanowisko Wiceprezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej","url":"/web/prokuratoria/nabor-na-stanowisko-wiceprezesa-prokuratorii-generalnej-rzeczypospolitej-polskiej","pageId":20284290,"parentPageId":20284288,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"V Edycja Konkursu o nagrodę Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej za najlepszą pracę magisterską z zakresu prawa sądowego","url":"/web/prokuratoria/v-edycja-konkursu-o-nagrode-prezesa-prokuratorii-generalnej-rzeczypospolitej-polskiej-za-najlepsza-prace-magisterska-z-zakresu-prawa-sadowego","pageId":20300633,"parentPageId":20243649,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Prokuratoria Generalna RP publikuje Rekomendacje dotyczące postępowania w zakresie polubownego rozwiązywania sporów","url":"/web/prokuratoria/prokuratoria-generalna-rp-publikuje-rekomendacje-dotyczace-postepowania-w-zakresie-polubownego-rozwiazywania-sporow","pageId":20299315,"parentPageId":20243649,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Porozumienie pomiędzy Komisją Nadzoru Finansowego a Prokuratorią Generalną Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zasad współpracy w zakresie rozwijania i upowszechniania polubownych metod rozwiązywania sporów","url":"/web/prokuratoria/porozumienie-pomiedzy-komisja-nadzoru-finansowego-a-prokuratoria-generalna-rzeczypospolitej-polskiej-w-sprawie-zasad-wspolpracy-w-zakresie-rozwijania-i-upowszechniania-polubownych-metod-rozwiazywania-sporow","pageId":20277176,"parentPageId":20243649,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wyniki IV edycji konkursu o nagrodę Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej za najlepszą pracę magisterską z zakresu prawa sądowego ku pamięci Stanisława Bukowieckiego","url":"/web/prokuratoria/wyniki-iv-edycji-konkursu-o-nagrode-prezesa-prokuratorii-generalnej-rzeczypospolitej-polskiej-za-najlepsza-prace-magisterska-z-zakresu-prawa-sadowego-ku-pamieci-stanislawa-bukowieckiego","pageId":20243650,"parentPageId":20243649,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Porozumienie o współpracy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej z Wyższą Szkołą Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie","url":"/web/prokuratoria/porozumienie-o-wspolpracy-prokuratorii-generalnej-rzeczypospolitej-polskiej-z-wyzsza-szkola-kryminologii-i-penitencjarystyki-w-warszawie","pageId":20243652,"parentPageId":20243649,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Mediacja w Sądzie Polubownym przy Prokuratorii Generalnej - polubowne zakończenie sporu między Nowe Jaworzno Grupa Tauron sp. z o.o. a Rafako S.A. oraz Mostostal Warszawa S.A.","url":"/web/prokuratoria/mediacja-w-sadzie-polubownym-przy-prokuratorii-generalnej---polubowne-zakonczenie-sporu-miedzy-nowe-jaworzno-grupa-tauron-sp-z-oo-a-rafako-sa-oraz-mostostal-warszawa-sa","pageId":20243654,"parentPageId":20243649,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Audyt Wewnętrzny","url":"/web/prokuratoria/audyt-wewnetrzny","pageId":20279230,"parentPageId":20279241,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych","url":"/web/prokuratoria/ponowne-wykorzystywanie-informacji-publicznych","pageId":20279234,"parentPageId":20279241,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Sprawozdania finansowe, protokoły z kontroli i inne pliki do pobrania","url":"/web/prokuratoria/sprawozdania-finansowe-protokoly-z-kontroli-naleznosci-umorzenia","pageId":20279239,"parentPageId":20279241,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":true},{"title":"Podstawowe informacje o kompetencjach Prezesa","url":"/web/prokuratoria/podstawowe-informacje-o-kompetencjach-prezesa-prokuratorii-generalnej","pageId":20245899,"parentPageId":20245897,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Spory rozstrzygane przez Prezesa","url":"/web/prokuratoria/spory-rozstrzygane-przez-prezesa","pageId":20245901,"parentPageId":20245897,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"→ Lista rozstrzygnięć Prezesa","url":"/web/prokuratoria/rozstrzygniecia-prezesa","pageId":20245911,"parentPageId":20245897,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zgody wydawane przez Prezesa","url":"/web/prokuratoria/zgody-wydawane-przez-prezesa","pageId":20245902,"parentPageId":20245897,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false}]
true