W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Negocjacje i mediacje

Jednym z celów strategicznych Prokuratorii Generalnej RP jest zwiększenie zaangażowania Urzędu w negocjacje i mediacje, w tym przyjęcie jako zasady przedstawiania rekomendacji podmiotowi zastępowanemu w przypadku złożenia propozycji ugodowych przez drugą stronę.

Istotą negocjacji jest wypracowanie porozumienia pomiędzy stronami na drodze konsensusu. Nie ma tu do czynienia z występowaniem sporu. Istotna jest zgoda obu stron dialogu do wzięcia udziału w takich negocjacjach i gootowość na wypracowanie zadowalającego porozumienia. 

Natomiast mediacja jest dobrowolną i poufną metodą rozwiązywania sporów, w której strony z pomocą bezstronnego i neutralnego mediatora prowadzą negocjacje, wypracowując obopólnie satysfakcjonujące porozumienie. Mediacja odbywa się wyłącznie za zgodą stron. Przystąpienie do mediacji nie wiąże się z obowiązkiem zawarcia ugody, jak również nie przekreśla prawa stron do dochodzenia swoich racji przed sądem w przypadku jej niezawarcia.
Wszczęcie mediacji przerywa bieg przedawnienia, a ugoda zawarta przed mediatorem, po jej zatwierdzeniu przez sąd powszechny, ma moc prawną ugody zawartej przed tym sądem.

 

{"register":{"columns":[]}}