W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Kodeks Ucznia

Wielokolorowa grafika na białym tle z logo szkoły po lewej stroni, ikoną kciuka do góra na środku i kluczem wiolinowym po lewej stronie oraz z testem" KODEKS POSTĘPOWANIA UCZNIA w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Krzysztofa Komedy w Lubaczowie"

Uczeń PSM I stopnia im. Krzysztofa Komedy w Lubaczowie:

 1. Okazuje szacunek koleżankom, kolegom, nauczycielom i wszystkim pracownikom szkoły przestrzegając zasad kultury współżycia w szkole i poza nią.
 2.  Jest miły, uprzejmy i koleżeński.
 3.  Jest uczciwy i prawdomówny, szanuje cudzą własność.
 4. Dba o mienie szkoły: instrumenty, pomoce naukowe i wyposażenie.
 5. Nie zaśmieca sali lekcyjnej, nie niszczy ławek, krzeseł i ścian.
 6. Przygotowuje się do zajęć: ćwiczy na instrumencie i odrabia prace domowe.
 7. Po wejściu do szkoły zmienia obuwie w wyznaczonym miejscu.
 8. Przychodzi na lekcje punktualnie.
 9. Podczas lekcji:
  - nie używa telefonu komórkowego bez zgody nauczyciela prowadzącego zajęcia,
  - nie rozmawia, nie komentuje, nie przeszkadza w prowadzeniu zajęć,
  - nie je, nie pije i nie żuje gumy.
 10. Podczas przerw międzylekcyjnych zachowuje się kulturalnie oraz nie opuszcza budynku szkolnego.
 11. Nie biega po korytarzu, klasach i schodach.
 12. Dba o zdrowie i bezpieczeństwo własne i innych; informuje dorosłych o sytuacjach zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu.

Dodatkowe zasady dotyczące zachowania się na lekcji ustala nauczyciel w porozumieniu z uczniami.
 

{"register":{"columns":[]}}