W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Deklaracja

Deklaracja dostępności Serwisu Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Augustowie

Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Augustowie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www.gov.pl/web/ zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej

Data publikacji strony internetowej: 2019-04-10.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020-11-23.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

 • mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
 • pochodzą z różnych źródeł,
 • są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt,
 • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
 • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji,
 • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • Brak jest gdzieniegdzie poprawnych opisów alternatywnych fotografii lub grafik znalezionych w serwisie. Dokładamy wszelkich starań by wszyscy redaktorzy byli przeszkoleni w zakresie prawidłowego dodawania treści.

 

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-10-30. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny podmiotu publicznego

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Jakub Kniażewski, adres poczty elektronicznej jakub.kniazewski@sanepid.gov.pl  Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 87 643 32 80. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Siedziba Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Augustowie mieści się

w budynku na ul. Brzostowskiego 10, 16-300 Augustów.

 

 • Budynek dwukondygnacyjny niedostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (brak windy).
 • Budynek ma jedno wejście od strony ul. Brzostowskiego.
 • Do budynku wchodzi się po schodach (brak pochylni oraz windy).
 • Przed budynkiem wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 • Brak toalet dla osób niepełnosprawnych.
 • W budynku i przed nim brak informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych.
 • Do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu oraz online.
 • Możliwość skorzystania z pomocy pracownika dla osoby z niepełnosprawnością ruchowąnastępuje po uprzednim zawiadomieniu telefonicznym sekretariatu.
 • Osoba z niepełnosprawnością ruchową obsługiwana będzie w pomieszczeniu zlokalizowanym na parterze budynku.
{"register":{"columns":[]}}