W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Druki do pobrania

Sekcja Epidemiologii

Materiały

Formularz zgłoszenia odczynu poszczepiennego
Formularz​_zgłoszenia​_odczynu​_poszczepiennego.pdf 0.14MB
Formularz zgłoszenia NOP po szczepieniu innym niż BCG
Formularz​_po​_szczepieniu​_innym​_niz​_BCG.pdf 0.15MB
ZLK5
Form​_ZLK5.pdf 0.07MB
ZLK4
Form​_ZLK4.pdf 0.11MB
ZLK3
Form​_ZLK3.pdf 0.11MB
ZLK2
Form​_ZLK2.pdf 0.09MB
ZLK1
Form​_ZLK1.pdf 0.09MB
ZLB3
Form​_ZLB3.pdf 0.10MB
ZLB2
Form​_ZLB2.pdf 0.09MB
ZLB1
Form​_ZLB1.pdf 0.09MB
Formularz​_zgłoszenia​_przypadku​_podejrzenia​_zatrucia​_środkiem​_zastępczym​_lub​_nową​_substancją​_psychoaktywną​_na​_podstawie​_art​_30a​_ust​_4​_ustawy​_o​_przeciwdziałaniu​_narkomanii
Formularz​_zgłoszenia​_przypadku​_podejrzenia​_zatrucia​_środkiem​_zastępczym​_lub​_nową​_substancją​_psychoaktywną​_na​_podstawie​_art​_30a​_ust​_4​_ustawy​_o​_przeciwdziałaniu​_narkomanii.xlsx 0.01MB
Sekcja Higieny Komunalnej
Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży

Materiały

Wniosek​_o​_wydanie​_opinii​_w​_drodze​_decyzji​_dla​_placówki​_wsparcia​_dziennego
Wniosek​_o​_wydanie​_opinii​_w​_drodze​_decyzji​_dla​_placówki​_wsparcia​_dziennego.docx 0.02MB
Wniosek​_o​_wydanie​_opinii​_sanitarnej​_dla​_szkoły
Wniosek​_o​_wydanie​_opinii​_sanitarnej​_dla​_szkoły.docx 0.02MB
Wniosek​_o​_wydanie​_opinii​_sanitarnej​_dla​_punktu​_przedszkolnego,​_zespołu​_wychowania​_przedszkolnego
Wniosek​_o​_wydanie​_opinii​_sanitarnej​_dla​_punktu​_przedszkolnego,​_zespołu​_wychowania​_przedszkolnego.docx 0.02MB
Wniosek​_o​_wydanie​_opinii​_sanitarnej​_dla​_przedszkola
Wniosek​_o​_wydanie​_opinii​_sanitarnej​_dla​_przedszkola.docx 0.02MB
Wniosek​_o​_wydanie​_opinii​_sanitarnej​_​_dla​_poradni​_psychologiczno-pedagogicznej
Wniosek​_o​_wydanie​_opinii​_sanitarnej​_​_dla​_poradni​_psychologiczno-pedagogicznej.docx 0.02MB
Wniosek​_o​_wydanie​_decyzji​_sanitarnej​_​_dla​_żłobka
Wniosek​_o​_wydanie​_decyzji​_sanitarnej​_​_dla​_żłobka.docx 0.01MB
Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego
Sekcja Bezpieczeństwa Żywności i Żywienia

Materiały

wniosek​_o​_zatwierdzenie​_zakładu​_i​_o​_wpis​_zakładu​_do​_rejestru​_zakładów
wniosek​_o​_zatwierdzenie​_zakładu​_i​_o​_wpis​_zakładu​_do​_rejestru​_zakładów.doc 0.04MB
wniosek​_o​_wykreślenie​_zakładu​_z​_rejestru​_zakładów​_2
wniosek​_o​_wykreślenie​_zakładu​_z​_rejestru​_zakładów​_2.doc 0.04MB
wniosek​_o​_wpis​_zakładu​_do​_rejestru​_zakładów
wniosek​_o​_wpis​_zakładu​_do​_rejestru​_zakładów.doc 0.04MB
wniosek​_o​_dokonanie​_zmian​_w​_rejestrze​_zakładów
wniosek​_o​_dokonanie​_zmian​_w​_rejestrze​_zakładów.doc 0.04MB
Sekcja Higieny Pracy i Nadzoru Nad Chemikaliami

Materiały

Skierowanie​_na​_badania​_w​_związku​_z​_podejrzeniem​_choroby​_zawodowej​_(​_przez​_PIS)
Skierowanie​_na​_badania​_w​_związku​_z​_podejrzeniem​_choroby​_zawodowej​_(​_przez​_PIS).doc 0.04MB
Karta​_oceny​_narażenia​_zawodowego​_w​_związku​_z​_podejrzeniem​_choroby​_zawodowej
Karta​_oceny​_narażenia​_zawodowego​_w​_związku​_z​_podejrzeniem​_choroby​_zawodowej.doc 0.06MB
Informacja​_o​_czynnikach​_rakotwórczych​_lub​_mutagennych
Informacja​_o​_czynnikach​_rakotwórczych​_lub​_mutagennych.doc 0.12MB
Druk​_zgłoszenie​_podejrzenia​_choroby​_zawodowej
Druk​_zgłoszenie​_podejrzenia​_choroby​_zawodowej.docx 0.01MB
Druk​_skierowanie​_na​_badania​_w​_związku​_z​_podejrzeniem​_choroby​_zawodowej​_(przez​_lekarza)
Druk​_skierowanie​_na​_badania​_w​_związku​_z​_podejrzeniem​_choroby​_zawodowej​_(przez​_lekarza).docx 0.01MB
{"register":{"columns":[]}}