W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

SEKCJA HIGIENY DZIECI I MŁODZIEŻY

Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży

Zadania Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży

  1. nadzór nad przestrzeganiem przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne w zakresie stanu higieniczno-sanitarnego pomieszczeń i sprzętu używanego w szkołach i innych placówkach oświatowo-wychowawczych oraz żłobkach i klubach dziecięcych;
  2. nadzór nad przestrzeganiem przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne w zakresie stanu sanitarno-higienicznego w placówkach wypoczynku i rekreacji dzieci i młodzieży;
  3. nadzór nad przestrzeganiem higieny procesów nauczania i wychowania oraz podejmowanie działań zmierzających do rozwiązywania problemów w nadzorowanych placówkach, dokonywanie ocen w nadzorowanych placówkach;
  4. nadzór nad placówkami oświatowo-wychowawczymi pod względem poprawy bezpieczeństwa dzieci korzystających z placów zabaw i piaskownic;
  5. nadzór nad przestrzeganiem obowiązujących przepisów w zakresie stosowania substancji chemicznych i ich mieszanin w placówkach nauczania i wychowania;
  6. udział w realizacji zadań w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej w celu umacniania i kształtowania właściwych postaw i zachowań prozdrowotnych wśród dzieci i młodzieży;
  7. prowadzenie postępowań w celu poprawy stwierdzonego niewłaściwego stanu sanitarnego;
  8. sporządzanie zbiorczych zestawień, analiz i ocen w zakresie nadzoru nad placówkami nauczania i wychowania oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;

współudział w czynnościach odbioru nowo powstałych obiektów budowanych, przeznaczonych na potrzeby zakładów nauczania, opiekuńczo-wychowawczych i wypoczynek dzieci i młodzieży w ramach nadzoru budowlanego.

{"register":{"columns":[]}}