W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

SEKCJA BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA

Sekcja Bezpieczeństwa Żywności i Żywienia realizuje zadania w zakresie nadzoru nad warunkami produkcji, transportu, przechowywania i obrotu żywnością, warunkami żywienia zbiorowego i warunkami zdrowotnymi produkcji i obrotu materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością, w szczególności poprzez:

 1. kontrole przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne przy produkcji żywności, obrocie żywnością oraz produkcji i obrocie materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością;
 2. kontrole warunków transportu żywności;
 3. pobieranie do badań laboratoryjnych próbek środków spożywczych oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością;
 4. ocenę jakości i sposobu żywienia w zakładach żywienia zbiorowego zamkniętego;
 5. udział w realizacji programów promujących działania na rzecz zapewnienia racjonalnego i zbilansowanego żywienia;
 6. ocenę stopnia wdrożenia przez zakłady systemów bezpieczeństwa żywności, w tym zasad GHP, GMP oraz HACCP;
 7. zatwierdzanie i rejestrację zakładów produkcji i obrotu żywnością, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz prowadzenie ewidencji (rejestru) obiektów żywnościowo-żywieniowych;
 8. podejmowanie i prowadzenie działań w ramach systemu wczesnego ostrzegania o niebezpiecznej żywności (RASFF);
 9. prowadzenie działań w ramach granicznej kontroli sanitarnej w miejscach docelowego przeznaczenia;
 10. prowadzanie kontroli interwencyjnych, w tym dochodzenie przyczyn zatruć pokarmowych, opracowywanie dokumentów, pobieranie próbek podejrzanych o spowodowanie zatrucia;
 11. współpracę z innymi organami, w tym: Inspekcją Weterynaryjną, Inspekcją Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Inspekcją Farmaceutyczną i innymi w ramach zawartych porozumień;
 12. opracowanie ocen i analiz stanu sanitarnego zakładów, danych statystycznych z działalności.
{"register":{"columns":[]}}