W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Serwisu Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Bielsku-Białej

Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Bielsku-Białej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej  strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej

Data publikacji strony internetowej: 2020-12-13

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020-12-13.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

 • mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
 • pochodzą z różnych źródeł,
 • są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt,
 • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
 • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji,
 • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • Brak jest gdzieniegdzie poprawnych opisów alternatywnych fotografii lub grafik znalezionych w serwisie. Dokładamy wszelkich starań by wszyscy redaktorzy byli przeszkoleni w zakresie prawidłowego dodawania treści.

 

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-12-13. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny podmiotu publicznego.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Edward Kenig, adres poczty elektronicznej oea.psse.bielskobiala@sanepid.gov.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 33 499 29 82. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna


Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Broniewskiego 21.
PSSE w Bielsku-Białej użytkuje dwa budynki: budynek główny „A” -trzykondygnacyjny oraz drugi budynek tak zwany „B”.
Do wejścia budynku głównego prowadzą schody, które są monitorowane z obserwacją firmy ochroniarskiej. Nie ma możliwości wjazdu osób na wózku inwalidzkim. Punkt obsługi Klienta i Monitoring Stacji znajduje się na parterze naprzeciwko wejścia głównego. 
W budynku nie ma windy. Posiadamy decyzję Prezydenta Miasta Bielska-Białej nr 37/2019 o lokalizacji inwestycji celu publicznego – Dobudowa windy dla niepełnosprawnych do budynku PSSE w Bielsku-Białej. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku.
Dojście do budynku „B” prosto z parkingu z możliwością wjazdu na wózkach inwalidzkich. Znajdują się w nim dwie sekcje: Zapobiegawczy Nadzór Sanitarny oraz Sekcja Higieny Pracy.
PSSE Bielsko-Biała posiada jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych na placu manewrowym.
Do budynków i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynkach nie ma pętli indukcyjnych oraz nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. 
Tłumacz języka migowego dostępny po wcześniejszym umówieniu wizyty – adres e-mail: oea.psse.bielskobiala@sanepid.gov.pl

{"register":{"columns":[]}}