W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Higiena Komunalna i Środowiska

Sekcja Higieny Komunalnej i Środowiska kontroluje przestrzeganie przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne, szczególnie dotyczące:

  • higieny środowiska, zwłaszcza wody do spożycia,
  • utrzymania należytego stanu higienicznego nieruchomości, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, miejsc zbiorowego wypoczynku i rekreacji.

W ramach nadzoru nad jakością wody do spożycia prowadzony jest monitoring jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Kontrolowana jest także jakość wody w nieckach basenowych, w basenach zamkniętych i otwartych.
W oparciu o przepisy zawarte w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2019 r. poz. 1747) prowadzony jest nadzór nad jakością wód powierzchniowych wykorzystywanych do celów wodociągowych.
W sekcji można uzyskać poniższe dokumenty:

  • decyzje zezwalające na ekshumację i transport zwłok,

Wszelkie informacje dotyczące składanych dokumentów można uzyskać w pokojach nr 17 i nr 18 (główny budynek-parter, nr tel. 33 816 00 12 wewn. 36 i 45).

Materiały

Wniosek o zezwolenie na ekshumację zwłok (edytowalny MS Word)
Wniosek​_ekshumacja-05​_2023.docx 0.02MB
{"register":{"columns":[{"header":"","value":"","nestedValues":[],"showInContent":false}]}}