W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Higiena Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku

Wpisanie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz wydawaniem decyzji zatwierdzającej nowy obiekt

Należy złożyć wniosek o wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub wniosek o zatwierdzenie zakładu i wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej (w przypadku całkowicie nowych obiektów jak i obiektów wznawiających działalność po wykreśleniu z rejestru).
W przypadku zamiaru poszerzenia zakresu działalności w istniejącym obiekcie należy złożyć wniosek o zatwierdzenie zakładu i o wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
W przypadku zmian nie ingerujących w zakres decyzji zatwierdzającej zakład (np. zmiana danych adresowych) należy złożyć wniosek o dokonanie zmian w rejestrze zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Zakończenie działalności

W przypadku, zakończenia działalności żywnościowo-żywieniowej w istniejącym obiekcie, należy złożyć wniosek o wykreślenie zakładu z rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Wydawanie świadectw spełnienia wymagań zdrowotnych przez środek spożywczy / materiał lub wyrób przeznaczony do kontaktu z żywnością przekraczający granicę

Osoba odpowiedzialna za przywóz lub wywóz towarów jest obowiązana powiadomić właściwego państwowego granicznego lub powiatowego inspektora sanitarnego nie później niż na 48 godzin przed planowanym przywozem lub wywozem towarów, a w przypadku środków spożywczych nietrwałych mikrobiologicznie nie później niż na 24 godziny, składając stosowny wniosek. Niezbędna do dokonania granicznej kontroli sanitarnej dokumentacja powinna być przedłożona w języku polskim lub w innym języku urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli ze względu na bezpieczeństwo żywności okaże się to niezbędne, właściwy państwowy graniczny lub powiatowy inspektor sanitarny może zażądać uwierzytelnionego tłumaczenia dokumentacji przedłożonej w innym języku Unii Europejskiej.

Materiały

Wniosek o dokonanie zmian w rejestrze zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej
Wniosek​​_o​​_dokonanie​​_zmian​​_w​​_rejestrze​​_2023-08-08.doc 0.04MB
Wniosek o wpis zakładu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej
Wniosek​​_o​​_wpis​​_do​​_rejestru​​_2023-08-08.doc 0.04MB
Wniosek o wykreślenie zakładu z rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej
Wniosek​​_o​​_wykreslenie​​_zakladu​​_z​​_rejestru​​_2023-08-08.doc 0.04MB
Wniosek o zatwierdzenie zakładu i o wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej
Wniosek​​_o​​_zatwierdzenie​​_zakladu​​_i​​_wpis​​_do​​_rejestru​​_2023-08-08.doc 0.04MB
Wniosek o dokonanie granicznej kontroli sanitarnej środka spożywczego
Wniosek​_graniczna​_kontrola​_sanitarna​_srodka​_spozywczego​_2023-08-08.doc 0.05MB
Wniosek o dokonanie granicznej kontroli sanitarnej substancji pomagającej w przetwarzaniu
Wniosek​_graniczna​_kontrola​_sanitarna​_substancji​_pomagajacej​_w​_przetwarzaniu​_2023-08-08.doc 0.05MB
{"register":{"columns":[]}}