W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Zapobiegawczy Nadzór Sanitarny

Do zakresu działania zapobiegawczego nadzoru sanitarnego należy w szczególności:

 • uzgadnianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
 • uzgadnianie projektów planów zagospodarowania przestrzennego,
 • wydawanie opinii odnośnie obowiązku sporządzania raportów o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko i określenie ich zakresów,
 • kontrola spełniania wymagań higienicznych i zdrowotnych w dokumentacji projektowej,
 • wydawanie innych, wymaganych opinii, uzyskiwanych w procesie inwestycyjnym,
 • kontrola spełnienia wymagań higienicznych i zdrowotnych w trakcie budowy obiektów budowlanych,
 • kontrola spełnienia wymagań higienicznych i zdrowotnych w obiektach budowlanych przekazywanych do użytkowania na podstawie przepisów prawa budowlanego.

Przy składaniu podania o odbiór sanitarno-higieniczny obiektu należy dołączyć do podania:

 • projekt budowlany/technologiczny zaopiniowany pod względem sanitarno-higienicznym. Projekt budowlany/technologiczny powinien być uzgodniony przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bielsku-Białej lub przez rzeczoznawcę ds. sanitarnohigienicznych. Wykaz rzeczoznawców ds. sanitarnohigienicznych woj. Śląskiego dostępny jest na stronie Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach.
 • decyzję o pozwoleniu na budowę lub zmianę sposobu użytkowania lub przyjęcie zgłoszenia robót (ksero)
 • aktualny wynik badania wody (woda do badania powinna być pobrana przez przeszkolone w tym celu osoby i zbadana w laboratoriach zatwierdzonych przez organy PIS).
 • oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu budowy lub wpis kierownika budowy w dzienniku budowy o zgodności obiektu z projektem budowlanym (zgodnie z art. 57 Ustawy Prawo budowlane - Dz.U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.),
 • pomiary skuteczności wentylacji mechanicznej, zaświadczenie kominiarskie o drożności przewodów kominowych,
 • NIP i REGON.

Podanie o odbiór sanitarno-epidemiologiczny należy składać po zakończeniu wszystkich prac budowlanych i wykonaniu obiektu zgodnie z projektem.

Podczas odbioru należy przedłożyć do wglądu:

 • orzeczenie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych
 • atesty, aprobaty techniczne materiałów wykończeniowych oraz maszyn i urządzeń

Materiały

Zawiadomienie Państwowej Inspekcji Sanitarnej o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania
Zawiadomienie​_2024-04-16.docx 0.04MB
Wniosek o uzgodnienie dokumentacji projektowej
Wniosek​_o​_uzgodnienie​_dokumentacji​_projektowej.docx 0.01MB
Wniosek o dokonanie odbioru sanitarno-higienicznego
Wniosek​_o​_dokonanie​_odbioru​_sanitarno-higienicznego.docx 0.01MB
Wytyczne definiujące zakres badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
zakres​_badan​_wody-2019.pdf 0.62MB
{"register":{"columns":[]}}