W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Adres skrzynki podawczej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kępnie na platformie EPUAP to:

/30-02339/SkrytkaESP

Elektroniczna skrzynka podawcza – to dostępny publicznie środek komunikacji elektronicznej służący do przekazywania dokumentu elektronicznego do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnego systemu teleinformatycznego.

Profil zaufany ePUAP – zestaw informacji identyfikujących i opisujących podmiot lub osobę będącą użytkownikiem konta na ePUAP, który został w wiarygodny sposób potwierdzony przez organ podmiotu określonego w art. 2 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP  – podpis złożony przez użytkownika konta ePUAP, do którego zostały dołączone informacje identyfikujące zawarte w profilu zaufanym ePUAP, a także:

a. jednoznaczenie wskazujący profil zaufany osoby, która wykonała podpis,
b. zawierający czas wykonania podpisu,
c. jednoznacznie identyfikujący konto ePUAP osoby, która wykonała podpis,
d. autoryzowany przez użytkownika konta ePUAP,
e. potwierdzony i chroniony podpisem systemowym ePUAP.

Aby złożyć dokument elektroniczny, należy wejść na stronę http://epuap.gov.pl

UWAGA!
Aby złożyć dokument elektroniczny, należy:

 • założyć konto na platformie ePUAP oraz posiadać bezpieczny podpis elektroniczny kwalifikowany, lub
 • założyć profil zaufany ePUAP.

Wszystkie dokumenty elektroniczne składane do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kępnie powinny być podpisane  bezpiecznym podpisem elektronicznym kwalifikowanym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do PSSE w Kępnie:

 1. Dokumenty elektroniczne powinny być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym lub profilem zaufanym ePUAP.
 2. Akceptowalne formaty załączników to:
  a. DOC, RTF
  b. XLS
  c. CSV
  d. TXT
  e. GIF, TIF, BMP, JPG
  f.  PDF
  g. ZIP
 3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 500MB.
 4. Dokumenty zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Profil urzędu:

https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/30-02339

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
13.11.2020 12:57 Sebastian Solarek
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Sebastian Solarek
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 1.0 13.11.2020 12:57 Sebastian Solarek

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}