W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Rejestry, ewidencje, archiwa

W Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Kępnie prowadzone są m. in. następujące rejestry:

Rejestry:

 • rejestr skarg i wniosków,
 • rejestr chorób zawodowych,
 • rejestry upoważnień wydanych pracownikom,
 • ewidencja obiektów podlegających nadzorowi,
 • rejestry protokółów kontroli,
 • ewidencje wydanych decyzji i postanowień,
 •  rejestry upomnień,
 • rejestr tytułów wykonawczych,
 • rejestr protokołów poboru prób żywnościowych,
 • rejestr protokołów poboru prób wody,
 • rejestr prób na nosicielstwo,
 • rejestr zgłoszeń niepożądanych odczynów poszczepiennych,
 • rejestr zgłoszonych zatruć pokarmowych,
 • rejestr nosicieli i ozdrowieńców chorób zakaźnych,
 • rejestr podejrzeń i zachorowań na choroby zakaźne,
 • rejestr osób pokąsanych przez zwierzęta,
 • rejestr zarządzeń wewnętrznych Dyrektora PSSE,
 • ewidencja druków ścisłego zarachowania,
 • ewidencja archiwalna,

Archiwum:

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kępnie posiada archiwum zakładowe, które działa na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. Nr 14,poz 67 z 2011r.), określającego tryb postępowania z materiałami archiwalnymi oraz zasady przechowywania i przekazywania materiałów archiwalnych do Archiwum Państwowego, a dokumentacji nie archiwalnej na makulaturę.

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
13.11.2020 12:51 Sebastian Solarek
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Sebastian Solarek
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Rejestry, ewidencje, archiwa 3.0 20.01.2021 11:51 Sebastian Solarek
Rejestry, ewidencje, archiwa 2.0 20.01.2021 11:49 Sebastian Solarek
Rejestry, ewidencje, archiwa 1.0 13.11.2020 12:51 Sebastian Solarek

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}