W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Zadania i kompetencje

Zadaniem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kępnie jest sprawowanie zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego oraz prowadzenie działalności zapobiegawczej i przeciwepidmicznej w zakresie chorób zakaźnych i innych chorób powodowanych warunkami środowiska, a także prowadzenie działalności oświatowo-zdrowotnej.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kępnie w związku z wykonywaną kontrolą sanitarną ma prawo:

 1. wstępu o każdej porze dnia i nocy na terenie miast i wsi do: 
 • zakładów pracy oraz wszystkich pomieszczeń i urządzeń wchodzących w ich skład,
 • obiektów użyteczności publicznej, obiektów handlowych, ogrodów działkowych wszystkich nieruchomości oraz wszystkich pomieszczeń wchodzących w ich skład,
 • środków transportu i obiektów z nimi związanych, 
 • obiektów będących w trakcie budowy.
 1. żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przesłuchiwania osób;
 2. żądania okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich danych;
 3. pobierania próbek do badań laboratoryjnych;
 4. wstępu do mieszkań w razie podejrzenia lub stwierdzenia choroby zakaźnej, zagrożenia zdrowia czynnikami środowiskowymi, a także jeśli w mieszkaniu jest lub ma być prowadzona działalność produkcyjna lub usługowa;
 5. nakazać w drodze decyzji usunięcie stwierdzonych naruszeń wymagań higienicznych i zdrowotnych;
 6. unieruchomić zakład pracy lub jego część, wstrzymać działalność obiektu użyteczności publicznej, wyłączyć z eksploatacji środek transportu, wycofać z obrotu środek spożywczy, przedmiot użytku, kosmetyk lub inny wyrób mogący mieć wpływ na zdrowie ludzi albo odjąć inne działania, jeżeli naruszenie wymagań higienicznych i zdrowotnych spowodowało bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia ludzi;
 7. zlikwidować hodowlę lub chów zwierząt;
 8. kontroli zgodności budowanych obiektów z wymaganiami higienicznymi i zdrowotnymi określonymi w obowiązujących przepisach;
 9. zgłoszenia sprzeciwu przeciwko uruchomieniu wybudowanego lub przebudowanego zakładu pracy lub innego obiektu budowlanego, wprowadzeniu nowych technologii lub zmian technologii, dopuszczenie do obroty materiałów stosowanych w budownictwie lub innych wyrobów mogących mieć wpływ na zdrowie ludzi - jeżeli w toku wykonywanych czynności stwierdzi, że z powodu nie uwzględnienia wymagań higienicznych i zdrowotnych mogłoby nastąpić zagrożenie życia lub zdrowia ludzi;
 10. kontroli zabezpieczenia pomieszczeń, środków transportu, maszyn i innych urządzeń, środków spożywczych, przedmiotów użytku, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, kosmetyków i innych wyrobów mogących mieć wpływ na zdrowie ludzi.
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
13.11.2020 12:50 Sebastian Solarek
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Sebastian Solarek
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Zadania i kompetencje 1.0 13.11.2020 12:50 Sebastian Solarek

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}