W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Informacja publiczna

UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t. j. Dz.U. 2020 poz. 2176), informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej lub centralnym repozytorium, jest udostępniana na wniosek zainteresowanego.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, a w sprawach skomplikowanych w terminie do 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku oraz w sposób i w formie zgodnej z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje urząd, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób określony we wniosku.

Jeżeli nie odnaleźli Państwo na stronach BIP poszukiwanej informacji, prosimy o dostarczenie do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kluczborku wniosku o udostępnienie informacji publicznej.


SPOSOBY DOSTĘPU DO INFORMACJI PUBLICZNEJ
Udostępnianie informacji publicznych następuje m.in. w drodze:
- ogłaszania informacji publicznych, w tym dokumentów urzędowych, w Biuletynie Informacji Publicznej;
- udostępniania  na wniosek strony wniesiony pisemnie lub ustnie;
- w drodze wyłożenia lub wywieszenia w miejscach ogólnie dostępnych;
- udostępniania w centralnym repozytorium.

KOSZTY ZWIĄZANE Z UDOSTĘPNIENIEM INFORMACJI PUBLICZNEJ
Uzyskanie informacji publicznej zwykle jest bezpłatne.
Wyjątek stanowi sytuacja, w której podmiot obowiązany do udostępnienia informacji publicznej na wniosek ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku. W takiej sytuacji, podmiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę  w wysokości odpowiadającej tym kosztom.
Wnioskodawca, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, jest powiadamiany o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy chyba, że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

ODMOWA UDOSTĘPNIENIA
Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy.

PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
Ponownemu wykorzystywaniu podlega informacja publiczna:
- udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kluczborku,
- udostępniona w inny sposób niż w Biuletynie Informacji Publicznej (w formie wywieszenia lub wyłożenia w miejscach ogólnie dostępnych, m.in. na tablicy ogłoszeń Urzędu, dostęp do materiałów),
- przekazana na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej.

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
22.03.2021 14:40 Jarosław Nazarkiewicz
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Jarosław Nazarkiewicz/Małgorzata Zabierowska
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Informacja publiczna 1.0 22.03.2021 14:40 Jarosław Nazarkiewicz

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP