W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Program ,,Czyste powietrze wokół nas"

W roku szkolnym 2008/2009 Główny Inspektorat Sanitarny zainicjował realizację Programu Przedszkolnej Edukacji Antytytoniowej „Czyste Powietrze Wokół Nas” na terenie całego kraju. Program jest przeznaczony dla dzieci 5 i 6 letnich uczęszczających do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Obejmuje również rodziców dzieci oraz pracowników przedszkoli i szkół podstawowych. Ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy oraz wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy. Na terenie miasta Konina i powiatu konińskiego koordynatorami programu są pracownicy Sekcji oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Koninie, którzy przygotowują realizatorów programu poprzez szkolenia i narady oraz przeprowadzają dystrybucję materiałów do poszczególnych placówek realizujących program.

 Cele szczegółowe programu:

 • Zwiększenie świadomości rodziców na temat znaczenia ich roli w rozwoju zdrowotnym dzieci, a w szczególności w profilaktyce antytytoniowej.
 • Podniesienie umiejętności rodziców w zakresie wspierania dzieci w sytuacjach społecznych, w których narażone jest na ekspozycję dymu tytoniowego.
 • Podjęcie przez rodziców decyzji na temat utrzymywania efektów programu w czasie i po jego realizacji.
 • Wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych dymów, „wydobycie” dymu papierosowego.
 • Zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego.
 • Zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów.
 • Zwiększenie wrażliwości dzieci na miejsca, w których mogą być narażane na dym.

Program przewiduje przeprowadzenie pięciu zajęć, które skoncentrowane są na pobudzeniu oraz stymulacji różnych form aktywności dziecka sześcioletniego: zabawy twórczej, tematycznej, grupowej, konstrukcyjnej.

Tytuły zajęć: 

 • Wycieczka, Co i dlaczego dymi?   Jak się czuję kiedy dymi papieros?
 • Co się dzieje, gdy ludzie palą papierosy?
 • Jak unikać dymu papierosowego? 

Zajęcia mają charakter warsztatowy. Ta forma dostarcza dzieciom najwięcej okazji do uczenia się przez doświadczenie. Uwzględniono następujące aspekty pracy warsztatowej:

Metody aktywizujące:

stanowią zachętę dla dzieci do aktywnego sprawdzenia dostarczonej im wiedzy, także własnych wartości, postaw. W programie zastosowano następujące metody aktywizujące: 

 • wycieczka, narysuj i napisz – diagnoza wiedzy, 
 • „burza mózgów” – dzieci mówią co dymi i dlaczego,
 • ćwiczenia respiracyjne – oddychanie w różnych zdrowych miejscach,
 • drama – zabawa w kwiatki, piosenka – postać smoka Dinka, 
 • zabawa w pociąg – ilustracje do historyjki, 

znaczki – „NIE PAL PRZY MNIE”. Praca w małych grupach – dzieci współpracują ze sobą, prowadzą dialogi, konfrontują wiedzę. Ta forma pracy jest szansą do zaktywizowania dzieci nieśmiałych oraz treningu asertywności. Wspierająca rola nauczyciela – nauczyciel, który zamierza aktywizować dzieci, powinien mieć świadomość konieczności koncentracji na dziecku, a w związku z tym przyjmuje rolę doradcy, koordynatora, który wspiera dziecko w działaniu.                                                                                                                                             

Rok szkolny 2020/21

W roku szkolnym 2020/21 odbyły się narady dla koordynatorów wychowania zdrowotnego z przedszkoli z miasta Konina i powiatu konińskiego w dniach 09.10.2020 r. oraz 13.10.2020 r. , podczas których omówiono wytyczne i realizację programu w placówkach przedszkolnych. W naradach udział wzięło 31 nauczycieli. 

Więcej informacji na stronie internetowej: Czyste Powietrze Wokół Nas – program edukacyjny dla przedszkolaków - Główny Inspektorat Sanitarny

 

Termin sprawozdania z programu: 21.05.2021r.

Materiały

Ankieta dla nauczyciela ,,Czyste powietrze wokół nas"
CPWN​_przedszkolny​_i​_szkolny​_2020​_.pdf 0.16MB
{"register":{"columns":[]}}