W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Formularze i wnioski do pobrania

Wnioski - Sekcja Epidemiologii

Materiały

Zgłoszenie rozpoznania zakażenia HIV zachorowania na AIDS zgonu osoby zakażonej HIV chorej na AIDS
zgloszenie-rozpoznania-zakazenia-HIV-zachorowania-na-AIDS-zgonu-osoby-zakazonej-HIV-chorej-na-AIDS.pdf 0.11MB
Zgłoszenie rozpoznania gruźlicy
zgloszenie-rozpoznania-gruzlicy.pdf 0.09MB
Zgłoszenie podejrzenia lub rozpoznania zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej
zgloszenie-podejrzenia-lub-rozpoznania-zgonu-z-powodu-zakazenia-lub-choroby-zakaznej.pdf 0.07MB
Zgłoszenie podejrzenia lub rozpoznania zakażenia lub choroby zakaźnej
zgloszenie-podejrzenia-lub-rozpoznania-zakazenia-lub-choroby-zakaznej.pdf 0.09MB
Zgłoszenie podejrzenia lub rozpoznania zachorowania na chorobę przenoszoną drogą płciową
zgloszenie-podejrzenia-lub-rozpoznania-zachorowania-na-chorobe-przenoszona-droga-plciowa.pdf 0.11MB
Zgłoszenie dodatniego wyniku badania w kierunku ludzkiego wirusa niedoboru odporności (HIV)
zgloszenie-dodatniego-wyniku-badania-w-kierunku-ludzkiego-wirusa-niedoboru-odpornosci-HIV.pdf 0.10MB
Stan magazynowy miesięczny
stany-magazynowe​_.pdf 0.30MB
Roczne sprawozdanie PPIS o osobach uchylających się od wykonania obowiązku szczepień ochronnych oraz działaniach Państwowej Inspekcji Sanitarnej w celu egzekwowania jego wykonania przez osoby uchylające się
roczne-sprawozdanie-PPIS.pdf 0.37MB
MZ-55 Tygodniowy, Dzienny Meldunek o zachorowaniach i podejrzeniach zachorowań na grypę
mz-55-tygodniowy-dzienny-meldunek-o-zachorowaniach-i-podejrzeniach-zachorowan-na-grype.pdf 0.22MB
Druk zgłoszenie dziecka uchylającego się od szczepień
druk-zgloszenie-dziecka-uchylajacego-sie-od-szczepien.pdf 0.27MB
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
02.03.2021 14:03 Paweł Kujawa
Pierwsza publikacja:
27.11.2020 12:16 Paweł Kujawa
Wnioski - Sekcja Higieny Żywności i Żywienia

Materiały

Formularz przyjęcia zażaleń na środki spożywcze
formularz-interwencji-HZ.pdf 0.03MB
Wniosek o dokonanie granicznej kontroli sanitarnej środka spożywczego / materiału lub wyrobu przeznaczonego do kontaktu z żywnością
wniosek-o-dokonanie-granicznej-kontroli-sanitarnej-srodka-spozywczego.pdf 0.47MB
Wniosek o wykreślenie zakładu z rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej
wniosek-o-wykreslenie-zakladu-z-rejestru-zakladow-podlegajacych-urzedowej-kontroli.pdf 0.26MB
Wniosek o dokonanie zmian w rejestrze zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej
wniosek-o-dokonanie-zmian-w-rejestrze-zakładow-podlegajacych-urzedowej-kontroli.pdf 0.26MB
Wniosek o wpis zakładu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej
wniosek-o-wpis-zakladu-do-rejestru-zakladow-podlegajacych-urzedowej-kontroli.pdf 0.27MB
Wniosek o zatwierdzenie zakładu i o wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej
wniosek-o-zatwierdzenie-zakladu-i-o-wpis-do-rejestru-zakladow-podlegajacych-urzedowej-kontroli.pdf 0.26MB
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
02.03.2021 14:03 Paweł Kujawa
Pierwsza publikacja:
27.11.2020 12:16 Paweł Kujawa
Wnioski - Sekcja Higieny Komunalnej

Materiały

Wymagania sanitarno-higieniczne jakie powinny być spełnioneprzy otwieraniu nowego zakładufryzjerskiego, kosmetycznego, tatuażu i odnowy biologicznej
poradnik-zaklady-fryzjerskie-kosmetyczne-i-tatuazu.pdf 0.69MB
Oświadczenie o zapoznaniu się z aktami sprawy ekshumacji
oswaidczenie-o-zapoznaniu-sie-z-aktami-sprawy.pdf 0.03MB
Wniosek o wydanie pozwolenia na wywóz zwłok (szczątków)
wniosek-o-wydanie-pozwolenia-na-wywoz-zwlok-poza-granice.pdf 0.30MB
Wniosek o wydanie zezwolenia na ekshumację zwłok (szczątków)
wniosek-o-wydanie-zezwolenia-na-ekshumacje-zwlok.pdf 0.32MB
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
02.03.2021 14:03 Paweł Kujawa
Pierwsza publikacja:
27.11.2020 12:16 Paweł Kujawa
Wnioski - Sekcja Higieny Pracy

Materiały

Spis laboratoriów akredytowanych przeprowadzających badania i pomiary czynników szkodliwych w środowisku pracy
spis-laboratoriow-akredytowanych.pdf 0.38MB
Wzór Rejestru Chorób Zawodowych
rejestr-chorob-zawodowych.pdf 0.09MB
Karta oceny narażenia zawodowego w związku z podejrzeniem choroby zawodowej
karta-oceny-narazenia-zawodowego-w-zwiazku-z-podejrzeniem-choroby-zawodowej.pdf 0.04MB
Zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej
zgloszenie-podejrzenia-choroby-zawodowej.pdf 0.02MB
Skierowanie na badania w celu rozpoznania choroby zawodowej
skierowanie-na-badania-w-zwiazku-z-podejrzeniem-choroby-zawodowej.pdf 0.03MB
Rejestr czynników szkodliwych dla zdrowia występujących na stanowisku pracy oraz karta badań i pomiarów
rejestr-czynnikow-szkodliwych-dla-zdrowia-wystepujacych-na-stanowisku-pracy.pdf 0.03MB
Wzór Rejestru pracowników narażonych na działanie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym
rejestr-pracownikow-narazonych-na-dzialanie-substancji-chemicznych.pdf 0.03MB
Wzór Rejestru prac, których wykonywanie powoduje konieczność pozostawania w kontakcie z substancjami chemicznymi, ich mieszaninami, czynnikami lub procesami technologicznymi o działaniu rakotwórczym lub mutagennym
rejestr-prac-ktorych-wykonywanie-powoduje-koniecznosc-pozostawania-w-kontakcie-z-substancjami-chemicznymi.pdf 0.03MB
Informacja o substancjach chemicznych, ich mieszaninach, czynnikach lub procesach technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym
informacja-o-substancjach-chemicznych-ich-mieszaninach-czynnikach-lub-procesach-technologicznych.pdf 0.07MB
Wzór Rejestru pracowników narażonych na działanie szkodliwego czynnika biologicznego
rejestr-pracownikow-narazonych-na-dzialanie-szkodliwego-czynnika-biologicznego.pdf 0.03MB
Wzór Rejestru prac narażających pracowników na działanie szkodliwego czynnika biologicznego
rejestr-prac-narazajacych-pracownikow-na-dzialanie-szkodliwego.pdf 0.04MB
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
02.03.2021 14:03 Paweł Kujawa
Pierwsza publikacja:
27.11.2020 12:16 Paweł Kujawa
Wnioski - Sekcja Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego
Wnioski - Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży
Inne wnioski
Wnioski - Sekcja Badań Fizyko-Chemicznych Wody

Materiały

Zakres badań
wykaz-aktualnie-stosowanych-metod-badawczych-woda.pdf 0.18MB
Instrukcje pobierania, utrwalania i transportu próbek wody
protokol-pobrania-przyjecia-probki-do-badan.pdf 0.03MB
Zlecenie wykonania badań wody (z chemią podstawową)
zlecenie-wykonania-badan-wody-z-chemia-podstawowa.pdf 0.19MB
Zlecenie wykonania badań wody (z chemią rozszerzoną)
zlecenie-wykonania-badan-wody-z-chemia-rozszerzona.pdf 0.21MB
Protokół pobrania próbki wody na zlecenie (przez klienta)
podstawowe-informacje-dotyczace-poboru.pdf 0.07MB
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
02.03.2021 14:03 Paweł Kujawa
Pierwsza publikacja:
27.11.2020 12:16 Paweł Kujawa
Wnioski - Sekcja Badań Mikrobiologicznych Żywności, Wody i Gleby

Materiały

Zakres badań Żywności
wykaz-aktualnie-stosowanych-metod-badawczych-zywnosc.pdf 0.37MB
Zakres badań gleba i osady
zakres-badan-gleba-osady.pdf 0.02MB
Zlecenie wykonania badań żywności
zlecenie-wykonania-badan-zywnosci.pdf 0.13MB
Uzgodnienia do zlecenia Żywności
uzgodnienie-do-zlecenia-zywnosci.pdf 0.15MB
Uzgodnienia do zlecenia (gleba, osady)
uzgodnienie-do-zlecenia-osadow-sciekowych.pdf 0.27MB
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
02.03.2021 14:03 Paweł Kujawa
Pierwsza publikacja:
27.11.2020 12:16 Paweł Kujawa
Wnioski - Sekcja Schorzeń Jelitowych

Materiały

Wykaz aktualnie stosowanych metod badawczych sekcja schorzeń jelitowych
wykaz-aktualnie-stosowanych-metod-badawczych-sekcja-schorzen-jelitowych.pdf 0.26MB
Instrukcja pobierania próbek kału do podłoża Transportowego w kierunku nosicielstwa pałeczek z rodzaju Salmonella/shigella
instrukcja-pobierania-probek-kalu.pdf 0.13MB
Instrukcja dla pacjentów wykonujących badania kału na obecność chorobotwórczych pałeczek jelitowych w celach diagnostycznych (chorzy z objawami zatrucia pokarmowego)
chorzy-z-objawami-zatrucia-pokarmowego.pdf 0.20MB
Instrukcja pobierania materiału do badania w kierunku pasożytów Jelitowych
instrukcja-pobierania-pasozytow-jelitowych.pdf 0.21MB
Informacja dla klientów dostarczających wskaźniki kontroli skuteczności sterylizacji do laboratorium
Informacja-dla-klientow-dostarczajacych-wskazniki-kontroli-skutecznosci.pdf 0.19MB
Informacje dotyczące bakterii z rodzaju Campylobacter
Campylobacter.pdf 0.03MB
Zlecenie na badania w sekcji schorzeń jelitowych
zlecenie-na-badania-w-sekcji-schorzen-jelitowych.pdf 0.13MB
Zlecenie na badania skuteczności sterylizacji
zlecenie-na-badania-skutecznosci-sterylizacji.pdf 0.12MB
Zlecenie na wykonanie kopii sprawozdania z badania laboratoryjnego
zlecenie​_na​_odpis​_wyniku​_badania.pdf 0.14MB
Upoważnienie do odbioru sprawozdania z badania laboratoryjnego
upowaznienie-do-odbioru-sprawozdania-z-badania-laboratoryjnego.pdf 0.09MB
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
02.03.2021 14:03 Paweł Kujawa
Pierwsza publikacja:
27.11.2020 12:16 Paweł Kujawa