W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Sekcja Higieny Pracy

ul. Zygmunta Noskowskiego 4; 62 – 510 Konin
tel: 63 246 49 71
tel: 63 246 49 74
e-mail: higiena.pracy.psse.konin@sanepid.gov.pl

Kierownik Sekcji: Grzegorz Glinka

Do zadań Sekcji Higieny Pracy należy w szczególności:

  • prowadzenie postępowania wyjaśniającego oraz dokumentacji w zakresie chorób zawodowych;
  • nadzór nad zakładami pracy w zakresie warunków zdrowotnych środowiska pracy, a w szczególności zapobieganie powstawaniu chorób zawodowych i innych związanych z warunkami pracy;
  • nadzór nad podmiotami gospodarczymi w zakresie wprowadzania do obrotu i stosowania:

a) substancji chemicznych i ich mieszanin,
b) produktów biobójczych i substancji czynnych,
c) prekursorów narkotyków kategorii 2 i 3,
d) środków ochrony roślin,
e) substancji powierzchniowo czynnych i detergentów;

  • nadzór nad podmiotami gospodarczymi w zakresie:

a) występowania substancji, preparatów, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy,
b) występowania szkodliwych czynników biologicznych w środowisku pracy,
c) stosowania leków cytostatycznych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
d) usuwania i zabezpieczania wyrobów zawierających azbest,
e) klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin chemicznych (CLP);

  • nadzór nad zagadnieniami związanymi z rejestracją, oceną i udzielaniem zezwoleń dla substancji chemicznych (REACH);
  • udział w opracowywaniu opinii sanitarnych dotyczących rozwiązań projektowych w nowopowstałych lub modernizowanych zakładach pracy w zakresie higieny pracy;
  • prowadzenie postępowania wyjaśniającego w ramach Wspólnotowego Systemu Szybkiego Powiadamiania o Produktach Niebezpiecznych (RAPEX) w odniesieniu do produktów chemicznych;
  • współpraca z podmiotami gospodarczymi w ramach wdrażania przepisów dotyczących klasyfikacji, oznakowania oraz pakowania substancji i mieszanin chemicznych (CLP);
  • prowadzenie postępowania w przypadku stwierdzenia wytwarzania lub wprowadzania do obrotu środków zastępczych;
  • prowadzenie nadzoru, nad nowymi substancjami psychoaktywnymi, realizowanego w ramach kontroli spełniania obowiązków wynikających z przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.
{"register":{"columns":[]}}