W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia

ul. Stanisława Staszica 16; 62 – 500 Konin
tel: 63 246 49 55
e-mail: oswiata.zdrowotna.psse.konin@sanepid.gov.pl

Kierownik Sekcji: Aneta Moralewska-Bembenek

Do zadań Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia należy w szczególności:

  • inicjowanie, organizowanie i prowadzenie działalności w zakresie oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia w celu ukształtowania odpowiednich postaw i zachowań prozdrowotnych, zaznajamianie społeczeństwa z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, popularyzowanie metod zapobiegania chorobom i udzielania pierwszej pomocy;
  • koordynowanie i nadzorowanie działalności w zakresie oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia prowadzonej przez placówki systemu oświaty, podmioty wykonujące działalność leczniczą i inne podmioty, instytucje i organizacje;
  • wdrażanie, monitoring i ocena realizowanych działań z zakresu oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia,
  • organizowanie i prowadzenie szkoleń i narad, udzielanie wsparcia organizacyjnego, metodycznego i merytorycznego dla potrzeb realizowanych programów, przeprowadzanych akcji i innych działań prozdrowotnych;
  • opracowanie i wydawanie materiałów do realizowanych działań prozdrowotnych oraz dystrybucja materiałów;
  • podejmowanie inicjatyw prozdrowotnych wynikających z diagnozy środowiska lokalnego;
  • współpraca z placówkami naukowymi, instytucjami, organizacjami pozarządowymi, mediami lokalnymi oraz innymi partnerami w ramach podejmowanych działań prozdrowotnych realizowanych na terenie miasta Konina i powiatu konińskiego.
{"register":{"columns":[]}}