W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Oddział Higieny Komunalnej

Oddział Higieny Komunalnej


e-mail: hk.psse.poznan@sanepid.gov.pl

Kierownik
Marcin Wojtaszek

 

Oddziału Higieny Komunalnej realizuje zadania przypisane wchodzącym w jego skład sekcjom:
Sekcji Nadzoru nad Jakością Sanitarną Wody:

1) prowadzenie nadzoru nad jakością sanitarną wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wraz z poborem próbek wody według obowiązującej procedury poborowej;
2) wydawanie ocen higienicznych dotyczących materiałów lub wyrobów używanych do uzdatniania i dystrybucji wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi;
3) nadzór nad basenami, kąpieliskami i miejscami okazjonalnie wykorzystywanymi do kąpieli oraz jakością wody w tych obiektach, wraz z poborem próbek wody;
4) zatwierdzanie systemu jakości badań laboratoriów zewnętrznych badających próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Sekcji Nadzoru nad Placówkami Udzielającymi Świadczeń Zdrowotnych :

1) kontrola przestrzegania przepisów dotyczących utrzymania należytego stanu higienicznego podmiotów wykonujących działalność leczniczą;
2) opracowywanie informacji i ocen dotyczących stanu sanitarnego podmiotów wykonujących działalność leczniczą;

Sekcji Nadzoru nad Obiektami Użyteczności Publicznej:

1) kontrola przestrzegania przepisów dotyczących utrzymania należytego stanu higienicznego obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, zakładów, instytucji, środków komunikacji publicznej oraz nieruchomości ze szczególnym uwzględnieniem:
 a) obiektów i środków transportu publicznego, 
 b) miejsc turystyczno-wypoczynkowych,
 c) obiektów użyteczności publicznej;

2) opracowywanie informacji i ocen dotyczących stanu sanitarnego obiektów użyteczności publicznej oraz miejsc turystyczno-wypoczynkowych na terenie miasta Poznania i powiatu poznańskiego;

3) nadzór nad przestrzeganiem przepisów dotyczących postępowania ze zwłokami, w tym prowadzenie postępowania w sprawie zezwoleń na ekshumację oraz przewóz zwłok
i szczątków; 
4) wydawanie opinii dotyczących spełnienia wymagań sanitarnych w obiektach hotelarskich oraz w innych obiektach, w których świadczone są usługi hotelarskie;
5) opiniowanie wniosków dotyczących imprez masowych.

{"register":{"columns":[]}}