W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Podstawowe informacje

ZADANIA PSSE W PRZEMYŚLU

Do zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej należy realizacja zadań z zakresu zdrowia publicznego, w szczególności poprzez sprawowanie nadzoru nad warunkami:

 • higieny środowiska 
 • higieny pracy w zakładach pracy,
 • higieny procesów nauczania i wychowania,
 • higieny wypoczynku i rekreacji,
 • zdrowotnymi żywności, żywienia i przedmiotów użytku,
 • higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny,
 • sprzęt oraz pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych.

Wykonywanie zadań określonych wyżej polega na sprawowaniu zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego oraz prowadzeniu działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej w zakresie chorób zakaźnych i innych chorób powodowanych warunkami środowiska, a także na prowadzeniu działalności oświatowo-zdrowotnej.

 ZASIĘG PSSE W PRZEMYŚLU

1. Miasto Przemyśl

2. Powiat Ziemski Przemyski w skład którego wchodzą gminy:

 • Bircza,
 • Dubiecko,
 • Fredropol,
 • Krasiczyn,
 • Krzywcza,
 • Medyka,
 • Orły,
 • Przemyśl,
 • Stubno,
 • Żurawica

TRYB DZIAŁANIA

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny prowadzi postępowania administracyjne w trybie przewidzianym w Kodeksie Postępowania Administracyjnego, w ustawie o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, w ustawie o działalności leczniczej oraz przepisami szczegółowymi.

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Sprawy z zakresu działania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przemyślu przyjmowane i załatwiane są w Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Przemyślu przy ul. Mariackiej 4, w godzinach: 7.30-15.05. 

Sprawy załatwiane są w trybie i terminach określonych przez Kodeks Postępowania Administracyjnego.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przemyślu przyjmuje skargi i wnioski oraz udziela informacji o sposobie ich rozpatrywania codziennie w godzinach od 7.30 - 15.05. w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Przemyślu, przy ul. Mariackiej 4.

Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny jest organem sprawującym nadzór merytoryczny nad Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Przemyślu i właściwym do rozpatrywania skarg na jego działalność.

{"register":{"columns":[]}}