W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Informacja dla producentów owoców miękkich i warzyw

Zdjęcie przedstawia truskawki

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomsku, mając na względzie bezpieczeństwo świeżych i mrożonych owoców a także i warzyw, przypomina o konieczności podejmowania przez producentów, zwłaszcza na etapie produkcji pierwotnej, działań mających na celu zapobieganie zanieczyszczeniom mikrobiologicznym, w tym zanieczyszczeniom wirusami, które powodują zatrucia pokarmowe u konsumentów.

W myśl art. 3 rozporządzenia (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny środków spożywczych, przedsiębiorstwa sektora spożywczego zapewniają, że na wszystkich etapach produkcji, przetwarzania i dystrybucji żywności, spełnione są właściwe wymogi higieny ustanowione w niniejszym rozporządzeniu. Dla produkcji podstawowej (pierwotnej) i powiązanych z nią działań ogólne przepisy dot. higieny przedstawione zostały w załączniku Nr 1 do przedmiotowego rozporządzenia. Z przepisów tych wynika w szczególności, że przedsiębiorca produkujący lub zbierający produkty roślinne jest zobowiązany do kontroli zagrożeń występujących w produkcji pierwotnej oraz do prowadzenia i przechowywania przez określony okres czasu dokumentacji odnoszącej się do tych działań. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomsku oczekuje niezwłocznego zapoznania się z tymi przepisami oraz ich realizacji w praktyce. Na etapie zbioru szczególnie ważna jest identyfikacja i prawidłowa ocena źródeł pierwotnych zanieczyszczeń, których późniejsze etapy produkcji nie są już w stanie wyeliminować.

Główne źródła wirusów w żywności na etapie produkcji pierwotnej obejmują wodę, glebę, nawozy i ścieki. W ramach kontroli wewnętrznej należy: sprawdzać jakość wody stosowanej do podlewania (nie może być zanieczyszczona odchodami ludzi i zwierząt); stosować prawidłowe metody nawożenia gleby (nie wolno stosować odchodów ludzkich, które mogą być zanieczyszczone chorobotwórczymi wirusami mogącymi utrzymywać się nawet przez kilka miesięcy), zapewnić wszystkim pracownikom dostęp do toalet (stałych lub przenośnych) w pobliżu plantacji oraz dostęp do czystej bieżącej wody do mycia rąk oraz właściwych środków higienicznych (mydło, ręczniki papierowe); Toalety powinny być tak zaprojektowane, by zapewniona była możliwość higienicznego usuwania odpadów i zanieczyszczeń oraz ochrona wód gruntowych. Muszą być one utrzymywane we właściwym stanie sanitarno – higienicznym, myte i dezynfekowane zgodnie z przyjętymi procedurami. Należy bezwzględnie egzekwować od osób zatrudnionych obowiązek mycia rąk przed każdym wejściem na pole (instrukcja); nie wolno dopuszczać do pracy osób z objawami takimi jak biegunka, wymioty, temperatura, kaszel lub żółtaczka; zalecane jest stosowanie podczas zbioru owoców rękawiczek jednorazowego użytku; zatrudnione przy zbiorach osoby powinny zostać przeszkolone w zakresie wymagań sanitarno – higienicznych, których muszą przestrzegać w czasie pracy oraz posiadać aktualne orzeczenia lekarskie do celów sanitarno – epidemiologicznych.
Należy również: opracować procedury mycia i dezynfekcji zanieczyszczonych powierzchni, kontrolować czystość i jakość pojemników oraz naczyń używanych do zbioru, zakazać wstępu na plantację w trakcie zbioru osobom nieupoważnionym, w tym dzieciom.
Zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, podmioty działające na rynku spożywczym są obowiązane przestrzegać wymagań higienicznych określonych w rozporządzeniu (WE) Nr 852/2004. Podmioty, które nie przestrzegają tych wymagań, popełniają wykroczenie podlegające karze grzywny nakładanej w drodze mandatu karnego oraz narażają się na dyskwalifikację towaru i odmowę jego przyjęcia w punkcie skupu/przetwórni.

{"register":{"columns":[]}}