W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Klauzula informacyjna

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomsku informuje, że w dniu 25 maja 2018r. weszły w życie przepisy regulujące ochronę danych osobowych.

W związku z powyższym informujemy, że podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane i administrowane zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Radomsku, 97-500 Radomsko, Al. Jana Pawła II 9.

Przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie się odbywać w celu realizacji zadań ustawowych nałożonych na Państwową Inspekcję Sanitarną ustawą z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej  Inspekcji Sanitarnej. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne, a ich zakres został określony w przepisach prawa. Dane osobowe nie będą profilowane oraz udostępniane podmiotom innym, niż uprawnione na podstawie przepisów prawa.

Dane osobowe będą przechowywane w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Radomsku zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną oraz Rzeczowym wykazem akt Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Radomsku z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

Informujemy, że posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia, do ograniczenia ich przetwarzania, do przenoszenia danych, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych za wyjątkiem przypadków, gdy przepisy prawa wyłączają Państwa prawa we wskazanym zakresie. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Państwa zdaniem, przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Radomsku wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych. 

Kontakt z IOD w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Radomsku, 97-500 Radomsko, Al. Jana Pawła II 9 lub adres e-mail: iod.psse.radomsko@sanepid.gov.pl

Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych w związku z prowadzeniem korespondencji elektronicznej

Wiadomość przesyłana drogą elektroniczną, wraz z ewentualnymi załącznikami, stanowi informację chronioną przed ujawnieniem i jest przeznaczona jedynie dla osoby lub podmiotu będącego jej adresatem.

Informujemy, że administratorem danych osobowych użytych w korespondencji elektronicznej jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomsku. Inspektor ochrony danych jest dostępny pod adresem e-mail: radomsko.iod@pis.lodz.pl

Dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia korespondencji elektronicznej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub lit. b) lub lit. c) lub lit. e) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) RODO.

Użyte w korespondencji dane są przetwarzane wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do udostępnienia (przesłania) danych wynikających z przepisów prawnych i/lub udzielenia odpowiedzi w sprawie.

Każda osoba (której dane dotyczą) ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do ich przenoszenia.

{"register":{"columns":[]}}