W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Informacja dla prowadzących zakłady produkujące produkty pochodzenia zwierzęcego o zmianach organów nadzorujących

Zdjęcie przedstawia produkty mięsne

W związku z Porozumieniem ramowym z dnia 16 listopada 2018 r. zawartym pomiędzy  Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Radomsku i Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Radomsku o współdziałaniu i współpracy organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz organów Inspekcji Weterynaryjnej na obszarze powiatu radomszczańskiego, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny informuje o zmianach organów nadzorujących.

  1. Do zakładów, w których dokonuje się produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego, w tym rozbioru tusz, podziału mięsa na elementy, mielenia mięsa, produkcji surowych wyrobów mięsnych, czy też przetwarzania mięsa w celu sprzedaży konsumentom ostatecznym oraz jednocześnie nie prowadzi się dostaw wyprodukowanych produktów do innych zakładów obowiązują jedynie przepisy rozporządzenia (WE) nr 852/2004, których przestrzeganie jest nadzorowane w tym przypadku przez Państwową Inspekcję Sanitarną (art. 73 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006r).

Takie podmioty powinny niezwłocznie:

  • złożyć wniosek do właściwego PPIS w celu objęcia nadzorem,
  • uzyskać zatwierdzenie przez właściwego PPIS(zatwierdzenie zakładu przez organ PIS dokonywane jest w drodze decyzji administracyjnej na wniosek podmiotu oraz na podstawie kontroli zakładu przez pracowników terenowo właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej),
  • złożyć wniosek do właściwego PLW który do tej pory sprawował nadzór nad zakładem, o stwierdzenie wygaśnięcia decyzji dotyczącej rejestracji/zatwierdzenia zakładu (na podstawie art. 162 Kpa),
  • uzyskać ww. decyzję PLW dotyczącą stwierdzenia wygaśnięcia decyzji dotyczącej zakładu;
  1. Zakłady, w których prowadzona jest produkcja z udziałem nieprzetworzonych surowców pochodzenia zwierzęcego, podlegają dodatkowo przepisom rozporządzenia (WE) nr 853/2004, których wdrożenie jest nadzorowane wyłącznie przez Państwową Inspekcję Weterynaryjną (art. 6 ustawy z dnia 16.12.2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego).

Takie podmioty powinny niezwłocznie:

  • złożyć wniosek do właściwego PLW w celu objęcia nadzorem zakładu lub części zakładu, w której prowadzona jest taka produkcja – w przypadku zamiaru prowadzenia działalności, co do której istnieje obowiązek sporządzenia projektu technologicznego zakładu, podmiot zobowiązany będzie najpierw do sporządzenia takiego projektu oraz uzyskania jego zatwierdzenia przez właściwego PLW, a następnie dopiero złożenia wniosku o rejestrację/zatwierdzenie zakładu,
  • uzyskać decyzję właściwego PLW dotyczącą rejestracji/zatwierdzenia,
  • złożyć wniosek do właściwego PPIS, który do tej pory sprawował nadzór nad zakładem o stwierdzenie wygaśnięcia decyzji dotyczącej rejestracji/zatwierdzenia zakładu/części zakładu na podstawie art. 162 Kpa)
  • uzyskać ww. decyzję PPIS dotyczącą stwierdzenia wygaśnięcia decyzji dotyczącej zakładu.
{"register":{"columns":[]}}