W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Materiały do pobrania

Działalność laboratoryjna

Materiały

Oferta Pracowni Badań Żywności i Produktów Kosmetycznych
Oferta​_Pracowni​_Badań​_Żywności​_i​_Produktów​_Kosmetycznych​_112021.doc 0.29MB
Zlecenie badań żywności i produktów kosmetycznych (DOC)
Zlecenie​_badań​_żywności​_i​_produktów​_kosmetycznych​_112021.doc 0.13MB
Zlecenie badań żywności i produktów kosmetycznych (PDF)
Zlecenie​_badań​_żywności​_i​_produktów​_kosmetycznych​_112021.pdf 0.24MB
Oferta Pracowni Badań Środowiskowych i Środowiska Pracy - środowisko pracy
Oferta​_PBSiSP-srodowisko​_pracy.pdf 0.80MB
Oferta Pracowni Badań Środowiskowych i Środowiska Pracy - badania wody
Oferta​_Pracowni​_Badań​_Środowiskowych​_i​_Środowiska​_Pracy​_-​_badania​_wody.pdf 0.74MB
Zlecenie badania środowiska pracy
Zlecenie​_środowisko​_pracy.pdf 0.27MB
Zlecenie badań - badania wody (DOC)
Zlecenie​_badań​_-​_badania​_wody.doc 0.17MB
Zlecenie badań - badania wody (PDF)
Zlecenie​_badań​_-​_badania​_wody.pdf 0.51MB
Oferta Pracowni Badań Epidemiologicznych i Przygotowania Podłoży
Oferta​_Pracowni​_Badań​_Epidemiologicznych​_i​_Przygotowania​_Podłoży.pdf 0.71MB
Regulamin Serwisu Internetowego eLaborat
RegulaminSerwisuInternetowego​_eLaborat.pdf 0.08MB
Cennik badań Pracowni Badań Środowiskowych i Środowiska Pracy
Skan​_002275.pdf 0.48MB
Działalność lecznicza

Materiały

Wniosek o wydanie opinii o spełnieniu wymagań sanitarnych podmiotu wykonującego działalność leczniczą (DOC)
wniosek-o-wydanie-opinii-dla-podmiotu-działalności-leczniczej.doc 0.04MB
Wniosek o wydanie opinii o spełnieniu wymagań sanitarnych podmiotu wykonującego działalność leczniczą (PDF)
wniosek-o-wydanie-opinii-dla-podmiotu-działalności-leczniczej.pdf 0.22MB
Oświadczenie do wniosku (DOC)
Oświadczenie-dotyczące-przeznaczenia-i-danych-technicznych-pomieszczeń-podmiotu-wykonującego-działalność-leczniczą.doc 0.04MB
Oświadczenie do wniosku (PDF)
Oświadczenie-dotyczące-przeznaczenia-i-danych-technicznych-pomieszczeń-podmiotu-wykonującego-działalność-leczniczą.pdf 0.05MB
Higiena dzieci i młodzieży

Materiały

Poradnik dla organizatorów innych form wychowania przedszkolnego
Poradnik-dla-organizatorów-innych-form-wychowania-przedszkolnego.pdf 0.23MB
Instrukcja Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie wymagań higieniczno-sanitarnych dla stacjonarnych obozów pod namiotami
Instrukcja-GIS-obozy.pdf 0.20MB
Zalecenia WHO odnośnie zachowania podczas upałów
Zalecenia-WHO-upały.pdf 0.08MB
Wytyczne przeciwepidemiczne dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych
wytyczne​_mein​_mz​_i​_gis​_20​_maja.pdf 0.96MB
Wytyczne przeciwepidemiczne GIS dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - 7 aktualizacja
Wytyczne​_przeciwepidemiczne​_GIS​_z​_dnia​_31​_marca​_2022​_​_VII​_aktualizacjami​_ver​_ost.pdf 0.16MB
Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla organizatorów wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2021/2022
Wytyczne​_GIS​_MZ​_i​_MEN​_dla​_organizatorów​_wypoczynku​_zimowego​_​_dzieci​_i​_młodzieży​_w​_roku​_szkolnym​_2021-2022.pdf 0.46MB
Wytyczne MEiN, MZ i GIS dotyczące organizacji uroczystości szkolnych (studniówki)
Wytyczne​_MEiN​_MZ​_i​_GIS​_grudzień​_STUDNIÓWKI​_po​_GIS​_i​_MZ​_v3.pdf 0.55MB
Zalecenia organizacyjne dotyczące szczotkowania zębów u dzieci w przedszkolach w okresie epidemii koronawirusa SARS-CoV-2
Przedszkola​_2021-02-Zalecenia​_organizacyjne​_dotyczace​_szczotkowania.pdf 0.09MB
Zalecenia organizacyjne dotyczące prowadzenia grupowej profilaktyki fluorkowej metodą nadzorowanego szczotkowania w szkołach podstawowych w okresie epidemii koronawirusa SARS-CoV-2
SP​_2021-02-wytyczne​_fluoryzacja.pdf 0.22MB
Higiena pracy

Materiały

Informacja o użyciu czynnika biologicznego w środowisku pracy (PDF)
Informacja​_o​_użyciu​_czynnika​_biologicznego​_w​_środowisku​_pracy.pdf 0.17MB
Zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej (DOC)
Zgłoszenie​_podejrzenia​_choroby​_zawodowej.doc 0.03MB
Skierowanie na badania w związku z podejrzeniem choroby zawodowej (DOC)
Skierowanie​_na​_badania​_w​_związku​_z​_podejrzeniem​_choroby​_zawodowej.doc 0.04MB
Zawiadomienie o skutkach choroby zawodowej (DOC)
Zawiadomienie​_o​_skutkach​_choroby​_zawodowej.doc 0.06MB
Formularz zgłoszenia przypadku podejrzenia zatrucia środkiem zastępczym lub nową substancją psychoaktywną (XLS)
Formularz​_zgłoszenia​_przypadku​_podejrzenia​_zatrucia​_środkiem​_zastępczym​_lub​_nową​_substancją​_psychoaktywną.xls 0.03MB
Higiena środowiska
Sprawy socjalne

Materiały

Wniosek o udzielenie bezzwrotnej pomocy finansowej (DOC)
Wniosek​_o​_udzielenie​_bezzwrotnej​_pomocy​_finansowej.docx 0.01MB
Wniosek o udzielenie bezzwrotnej pomocy finansowej (PDF)
Wniosek​_o​_udzielenie​_bezzwrotnej​_pomocy​_finansowej.pdf 0.09MB
Wniosek o przyznanie ulgowych usług i świadczeń innych niż bezzwrotna pomoc (DOC)
Wniosek​_o​_przyznanie​_ulgowych​_usług​_i​_świadczeń​_innych​_niż​_bezzwrotna​_pomoc​_finansowa.docx 0.01MB
Wniosek o przyznanie ulgowych usług i świadczeń innych niż bezzwrotna pomoc (PDF)
Wniosek​_o​_przyznanie​_ulgowych​_usług​_i​_świadczcń​_innych​_niż​_bezzwrotna​_pomoc.pdf 0.09MB
Wniosek o udzielenie pożyczki zwrotnej na cele mieszkaniowe (DOC)
Wniosek​_o​_udzielenie​_pożyczki​_zwrotnej​_na​_cele​_mieszkaniowe.docx 0.02MB
Wniosek o udzielenie pożyczki zwrotnej na cele mieszkaniowe (PDF)
Wniosek​_o​_udzielenie​_pożyczki​_zwrotnej​_na​_cele​_mieszkaniowe.pdf 0.15MB
Oświadczenie o dochodach (DOC)
Oświadczenie​_o​_dochodach.docx 0.01MB
Oświadczenie o dochodach (PDF)
Oświadczenie​_o​_dochodach.pdf 0.09MB
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla beneficjentów ZFŚS
Klauzula​_ZFŚS.pdf 0.11MB
Żywność i żywienie

Materiały

Wniosek o wpis zakładu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej (DOC)
wniosek-o-wpis-zakladu-do-rejestru.doc 0.06MB
Wniosek o wpis zakładu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej (PDF)
wniosek-o-wpis-zakladu-do-rejestru.pdf 0.24MB
Wniosek o zatwierdzenie zakładu i o wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej (DOC)
wniosek-o-zatwierdzenie-zakladu-i-o-wpis-do-rejestru.doc 0.05MB
Wniosek o zatwierdzenie zakładu i o wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej (PDF)
wniosek-o-zatwierdzenie-zakladu-i-o-wpis-do-rejestru.pdf 0.23MB
Wniosek o dokonanie zmian w rejestrze zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej (DOC)
wniosek-o-dokonanie-zmian-w-rejestrze.doc 0.06MB
Wniosek o dokonanie zmian w rejestrze zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej (PDF)
wniosek-o-dokonanie-zmian-w-rejestrze.pdf 0.24MB
Wniosek o wykreślenie zakładu z rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej (DOC)
wniosek-o-wykreslenie-zakladu-z-rejestru.doc 0.06MB
Wniosek o wykreślenie zakładu z rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej (PDF)
wniosek-o-wykreslenie-zakladu-z-rejestru.pdf 0.24MB
Materiały dla osób przybywających z Ukrainy

Materiały

Najważniejsze zasady bezpiecznego zachowania podczas epidemii koronawirusa
Najważniejsze​_zasady​_bezpiecznego​_zachowania​_podczas​_epidemii​_koronawirusa.pdf 0.34MB
Найважливіші правила безпеки поведінка під час епідемії коронавірусу
Найважливіші​_правила​_безпеки​_поведінка​_під​_час​_епідемії​_коронавірусу.pdf 0.34MB
Izolacja domowa
Izolacja​_domowa.pdf 0.09MB
Утеплення будинку
Утеплення​_будинку.pdf 0.10MB
5 kroków do bezpiecznej żywności
5​_kroków​_do​_bezpiecznej​_żywności.pdf 0.32MB
П’ять кроків для безпечного харчування
П’ять​_кроків​_для​_безпечного​_харчування.pdf 1.78MB
5 kroków do bezpieczniejszej żywności
5​_kroków​_do​_bezpieczniejszej​_żywności.pdf 3.05MB
П’ять кроків для більш безпечного харчування
П’ять​_кроків​_для​_більш​_безпечного​_харчування.pdf 3.08MB
Wytyczne dla osób przygotowujących posiłki
Wytyczne​_dla​_osób​_przygotowujących​_posiłki.pdf 0.25MB
Інструкції для приготування їжі
Інструкції​_для​_приготування​_їжі.pdf 0.19MB
Co należy wiedzieć o gruźlicy
Co​_należy​_wiedzieć​_o​_gruźlicy.pdf 0.34MB
Що потрібно знати про туберкульоз
Що​_потрібно​_знати​_про​_туберкульоз.pdf 0.42MB
Увага кір
Увага​_кір.pdf 0.23MB
Ważne informacje dotyczące HIV i AIDS
Ważne​_informacje​_dotyczące​_HIV​_i​_AIDS.pdf 0.90MB
Важлива інформація щодо ВІЛ та СНІД
Важлива​_інформація​_щодо​_ВІЛ​_та​_СНІД.pdf 0.96MB
Zalecenia zdrowotne dla osób przybywających z Ukrainy
Zalecenia​_zdrowotne​_dla​_osób​_przybywających​_z​_Ukrainy.pdf 0.63MB
Рекомендації щодо здоров'я для громадян, що прибувають з України
Рекомендації​_щодо​_здоров'я​_для​_громадян,​_що​_прибувають​_з​_України.pdf 0.64MB
Як ефективно мити руки
Як​_ефективно​_мити​_руки.png 0.30MB
Як ефективно проводити дезінфекцію рук
Як​_ефективно​_проводити​_дезінфекцію​_рук.png 0.31MB
Як правильно одягати та знімати маску
Як​_правильно​_одягати​_та​_знімати​_маску.png 0.17MB
Протиепідемічні вказівки головного санітарного інспектора для дитячих садків, дошкільних класів у початковій школі
Протиепідемічні​_вказівки​_головного​_санітарного​_інспектора​_для​_дитячих​_садків,​_дошкільних​_класів​_у​_початковій​_школі.pdf 0.23MB
{"register":{"columns":[]}}