W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Inne informacje

Dostęp do pozostałych informacji publicznych

Wniosek o udostepnienie informacji publicznej

Zgodnie w ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 902) każdej osobie przysługuje prawo do uzyskania informacji o sprawach publicznych.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej można złożyć korzystając z załączonego formularza.

Formularz wniosku nie ma charakteru obligatoryjnego, jednak jego wypełnienie usprawni procedurę udzielenia odpowiedzi.
Wniosek należy przekazać do sekretariatu Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Słupcy w jednej z niżej wymienionych form:
•    Pocztą na adres:
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Słupcy
ul. Tadeusza Kościuszki 9
62-400 Słupca
z dopiskiem "Informacja publiczna"
•    złożyć osobiście, adres j. w.
•    przesłać drogą elektroniczną na adres: sekretariat.psse.slupca@sanepid.gov.pl
•    złożyć poprzez ePAP (Adres skrzynki ePUAP:  /PSSESlupca/SkrytkaESP)

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych jest Powiatowa Stacja Sanitarno
– Epidemiologiczna w Słupcy, reprezentowana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupcy / Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Słupcy, adres: ul. Tadeusza Kościuszki 9, 62-400 Słupca.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia wniosku, a także w celu archiwizacji zgromadzonej dokumentacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1).

W Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Słupcy wyznaczono Inspektora Ochrony Danych p. Iwonę Śruba-Czechowska, z którą można się skontaktować:
-    listownie na adres siedziby Administratora: ul. Tadeusza Kościuszki 9, 62-400 Słupca;
-    za pomocą platformy ePUAP - Adres skrytki: /PSSESlupca/SkrytkaESP;
-    e-mailem: iod.psse.slupca@sanepid.gov.pl
Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych
z przetwarzaniem danych.

Dane nie są przekazywane żadnym innym podmiotom za wyjątkiem podmiotów świadczących usługi na rzecz Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Słupcy na podstawie odrębnych umów, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami prawa oraz podmiotów uprawnionych do ich uzyskania na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania oraz żądania ograniczenia przetwarzania. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres minimum 10 lat.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie dotyczących Państwa danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji wskazanych celów wynika z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej oraz ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Materiały

wniosek o udostepnienie informacji publicznej 1
wniosek​_o​_udostępnienie​_informacji​_publicznej​_1.docx 0.02MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
18.10.2021 12:47 Janusz Tomczak
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Janusz Tomczak
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Inne informacje 7.0 10.10.2022 11:59 Małgorzata Pluta
Inne informacje 6.0 10.10.2022 11:41 Małgorzata Pluta
Inne informacje 5.0 10.10.2022 11:20 Małgorzata Pluta
Inne informacje 4.0 10.10.2022 11:11 Małgorzata Pluta
Inne informacje 3.0 10.10.2022 11:06 Małgorzata Pluta
Inne informacje 2.0 05.09.2022 13:03 Małgorzata Pluta
Inne informacje 1.0 18.10.2021 12:47 Janusz Tomczak

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}