W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Praktyki

W Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Słupcy istnieje możliwość odbycia praktyki studenckiej.

  • Praktyki studenckie są bezpłatne i są organizowane dla studentów, których kierunek studiów jest zgodny z zakresem działalności PSSE w Słupcy.
  • Osoby odbywające w PSSE w Słupcy praktykę zobowiązane są posiadać ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas trwania praktyki.
  • Praktyka odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach pracy PSSE w Słupcy, tj. od 7:25. do 15:00. Terminy praktyki dostosowywane są do możliwości obu stron.

Osoby zainteresowane odbyciem praktyki w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Słupcy powinny wypełnić podanie o przyjęcie na praktykę  i przesłać na adres:

  • listownie: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Słupcy, ul. Kościuszki 9,62-400 Słupca
  • e-mail:kadry.psse.slupca@sanepid.gov.pl
  • lub złożyć osobiście w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Słupcy w godzinach jej urzędowania – adres jw.

 

Po rozpatrzeniu podania student otrzyma informację o przyjęciu lub braku możliwości odbycia praktyki.
Warunkiem przyjęcia na praktykę jest podpisanie z uczelnią stosownego porozumienia (umowy) w sprawie organizacji praktyki.

{"register":{"columns":[]}}