W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny podpisuje:

 • decyzje administracyjne i postanowienia przygotowywane w komórkach organizacyjnych;
 • pisma kierowane do Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego;
 • pisma kierowane do starosty, burmistrzów, wójtów i innych kierowników urzędów;
 • pisma kierowane do kierowników służb, inspekcji i straży;
 • wystąpienia do środków masowego przekazu oraz inne pisma zastrzeżone do podpisu Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Dyrektor Powiatowej Stacji podpisuje:

 • zarządzenia wewnętrzne, instrukcje i regulaminy;
 • protokoły pokontrolne z kontroli przeprowadzonych w Powiatowej Stacji;
 • odpowiedzi na wystąpienia organów kontrolujących;
 • dokumenty zatwierdzające wyniki postępowania w sprawach o udzielenie zamówień publicznych;
 • pisma dotyczące spraw kadrowych;
 • odpowiedzi na skargi i wnioski;
 • pełnomocnictwa procesowe;
 • pisma dotyczące spraw finansowych i rachunkowości;
 • umowy oraz inne pisma zastrzeżone do podpisu Dyrektora.

Przyjmowanie i załatwianie spraw w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej odbywa się w godzinach urzędowania tj. od 7.25 do 15.00

Sprawy załatwiane są w trybie i terminach wynikających z kodeksu postępowania administracyjnego

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupcy
Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Słupcy
przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków

 • w poniedziałek w godzinach 11.00 – 12.00
 • w piątek w godzinach 15.00 – 16.00

w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Słupcy
przy ul. Kościuszki 9, pok. nr 7, I piętro


Skargi i wnioski przyjmowane są w sekretariacie Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Słupcy w pokoju nr 6, I piętro na Stanowisku do Spraw Organizacji i Statystyki w czasie pracy PSSE w Słupcy tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 7.25 do 15.00.

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
18.10.2021 10:47 Janusz Tomczak
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Janusz Tomczak
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Przyjmowanie i załatwianie spraw 3.0 15.09.2022 09:36 Małgorzata Pluta
Przyjmowanie i załatwianie spraw 2.0 15.09.2022 08:54 Janusz Tomczak
Przyjmowanie i załatwianie spraw 1.0 18.10.2021 10:47 Janusz Tomczak

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}