W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Praca

Praca i praktyki

Obecnie nie prowadzimy naboru pracowników.

     

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w procesie rekrutacji będzie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Środzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Ogrody Zamkowe 5, 55-300 Środa Śląska.

 

2. Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych , z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych pisząc na adres e-mail : oid@pssesrodaslaska.pl

 

3. . Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, wyboru kandydata do pracy i podpisania z wybraną osobą umowy o pracę.

 

Pani / Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w art.22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu pracy będą przetwarzane na podstawie art.6 ust.1 lit.b RODO. Inne dane będą przetwarzane na podstawie zgody, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

 

Jeżeli w składanych do nas dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art.9 ust.1 RODO, konieczna będzie Pani / Pana zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Podstawą prawną przetwarzania danych wymienionych w art.9 ust.1 RODO będzie art.9 ust.2 lit.2 RODO.

 

4. Nie planujemy udostępniania danych osobowych, jednak w sytuacjach szczególnych, dane mogą być udostępnione jedynie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

 

5. Zebrane w procesie rekrutacji dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia rekrutacji i podpisania z wybranym kandydatem umowy o pracę. Po podpisaniu umowy z wybranym kandydatem, dokumenty złożone przez pozostałych kandydatów do pracy zostaną zniszczone.

 

6. Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, otrzymania kopii oraz ich poprawiania, kontaktując się z nami osobiście w siedzibie przy ul. Ogrody Zamkowe 5 w Środzie Śląskiej lub przesyłając wniosek opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres poczty elektronicznej psse.srodaslaska@pis.gov.pl lub przesyłając wniosek opatrzony podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym na adres skrytki ePUAP: /PSSE_SRODA_SLASKA/SkrytkaESP .

Ponadto zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

 

7. Każdej osobie, która uzna, że Jej dane osobowe przetwarzamy niewłaściwie, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

8. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art.22¹ KP jest niezbędne, aby uczestniczyć w procesie rekrutacyjnym. Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne.

 

9. Nie będziemy profilować Pani / Pana danych osobowych oraz nie będziemy podejmować wobec Pani / Pana zautomatyzowanych decyzji w oparciu o przetwarzane dane osobowe.