W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Mazowiecka Akademia Seniora

Program działań na rzecz seniorów z terenu województwa mazowieckiego

Program „Mazowiecka Akademia Seniora” powstał w ramach grupy zadaniowej ds. seniorów przy zespole ‘Razem Bezpieczniej”, działającym przy Mazowieckiem Urzędzie Wojewódzkim. Autorem programu są Wydziały Prewencji Komendy Stołecznej Policji i Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu. Jest to kolejny przykład działań na rzecz seniorów na terenie województwa mazowieckiego, który opiera się na współpracy wielu partnerów: Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Komendy Stołecznej Policji, Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu, Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Warszawie, Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Warszawie oraz Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie.

Według prognozy GUS szacuje się, że do 2035 roku na terenie Mazowsza odsetek osób powyżej 65 roku życia wzrośnie do 22%.

Dla porównania w 2011 roku odsetek ten wynosił 14%.

Adresaci: program skierowany jest do seniorów zamieszkałych na terenie województwa mazowieckiego, jak również do wolontariuszy, których cechuje aktywność w podejmowaniu działalności na rzecz społeczności lokalnych oraz organizacji działających na rzecz pomocy i wsparcia osób starszych lub zrzeszających seniorów i emerytów.

Główna idea programu: zaangażowanie przeszkolonych seniorów - liderów do inicjacji spotkań w swoim lokalnym środowisku z osobami starszymi, na które zapraszani będą eksperci partnerów programu. Spotkania dotyczyć będą zagadnień związanych z bezpieczeństwem osób starszych, ograniczaniem zachowań wiktymologicznych, promocją zdrowego stylu życia, zwiększeniem świadomości prawnej (prawa konsumenta, zasady uzyskania pomocy społecznej).

Rola Państwowej Inspekcji Sanitarnej na terenie województwa mazowieckiego w programie: promocja wiedzy dotyczącej szczepień ochronnych zalecanych seniorom.
Elementy programu:

  • profilaktyczny: działania prowadzone w formie spotkań z seniorami, wykładów, prelekcji i pogadanek obejmujące swoimi zagadnieniami ciągle zmieniające się formy metod działania sprawców przestępstw na szkodę osób starszych lub metod socjotechnicznych stosowanych przez sprzedawców i prowadzących do zawierania niekorzystnych umów cywilno – prawnych oraz zagadnienia z zakresu profilaktyki zdrowotnej, czy zasad uzyskania pomocy społecznej.
  • informacyjny: rozpowszechnianie przygotowanych na potrzeby realizacji programu materiałów informacyjnych.


Ramy czasowe: realizacja programu została przewidziana na rok 2014/2015 z możliwością przedłużenia o kolejne lata. Pierwsza edycja szkolenia liderów programu - czerwiec 2014 roku.

Materiały

Materiał informacyjny WSSE w Warszawie pt.: Badania profilaktyczne i szczepienia ochronne zalecane seniorom
Material​_info​_Szczepienia​_ochronne​_zalecane​_seniorom.pdf 0.68MB
{"register":{"columns":[]}}