W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Materiały do pobrania

Sekcja Higieny Komunalnej

Materiały

Cennik badań wody wykonywanych usługowo
CENNIK​_​_BADAN​_​_WODY​_​_WYKONYWANYCH​_​_USŁUGOWOv6.docx 0.02MB
Wniosek o ekshumacje zwłok
WNIOSEK​_O​_EKSHUMACJĘv7.doc 0.07MB

Sekcja Higieny Żywienia i Żywności

Materiały

Wniosek o wpis zakładu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej - wersja edytowalna
WNIOSEK​_O​_WPIS​_DO​_REJESTRUv2.doc 0.03MB
Wniosek o wpis zakładu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej
WNIOSEK​_O​_WPIS​_DO​_REJESTRUv2.pdf 0.10MB
Wniosek o dokonanie zmian w rejestrze zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej - wersja edytowalna
WNIOSEK​_O​_WPROWADZENIE​_ZMIANv2.doc 0.04MB
Wniosek o dokonanie zmian w rejestrze zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej
WNIOSEK​_O​_WPROWADZENIE​_ZMIANv2.pdf 0.10MB
Wniosek o wykreślenie zakładu z rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej -wersja edytowalna
WNIOSEK​_O​_WYKRESLENIE​_ZAKLADUv2.doc 0.04MB
Wniosek o wykreślenie zakładu z rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej
WNIOSEK​_O​_WYKRESLENIE​_ZAKLADUv2.pdf 0.10MB
Wniosek o zatwierdzenie zakładu o wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej - wersja edytowalna
WNIOSEK​_o​_zatwierdzenie​_i​_wpis​_do​_rejestru​_zakladowv2.doc 0.03MB
Wniosek o zatwierdzenie zakładu o wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej
WNIOSEK​_o​_zatwierdzenie​_i​_wpis​_do​_rejestru​_zakladowv2.pdf 0.10MB

Sekcja Epidemiologii

Materiały

Karta zgłoszenia niepożądanego odczynu poszczepiennego (NOP)
Karta​_zgłoszenia​_NOP​_-​_PDF.pdf 0.62MB
ZLK-1 Zgłoszenie podejrzenia lub rozpoznania zakażenia lub choroby zakaźnej
Form​_ZLK1​_(24).doc 0.11MB
ZLK-2 Zgłoszenie podejrzenia lub rozpoznania gruźlicy
Form​_ZLK2​_(3).doc 0.10MB
ZLK-3 Zgłoszenie podejrzenia lub rozpoznania zachorowania na chorobę przenoszoną drogą płciową
Form​_ZLK3.doc 0.15MB
ZLK-4 Zgłoszenie podejrzenia lub rozpoznania zakażenia HIV/ zachorowania na AIDS/zgonu osoby zakażonej HIV/ chorej na AIDS
Form​_ZLK4.doc 0.14MB
ZLK-5 Zgłoszenie podejrzenia lub rozpoznania zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej
Form​_ZLK5.doc 0.08MB
ZRANIENIA OSTRYMI NARZĘDZIAMI - PRZEWODNIK
Przewodnik​_do​_rozporzadzenia​_o​_zranieniach.pdf 2.43MB
Kwartalne sprawozdanie z przeprowadzonych szczepień ochronnych wg ilości wykorzystanych szczepionek za okres
spr​_ze​_zuz​_szcz.doc 0.10MB
Kwartalne sprawozdanie z obowiązkowych szczepień ochronnych wg informacji zawartych w kartach uodpornienia przechowywanych przez składającego sprawozdanie za okres
karty​_uodp.doc 0.08MB

Materiały dotyczące Stanowiska ds. Higieny Pracy

Materiały

Skierowanie na badania w związku z podejrzeniem choroby zawodowej
skierowanie​_na​_badania​_w​_zwiazku​_z​_podejrzeniem​_choroby​_zawodowej.doc 0.05MB
Zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej
zgloszenie​_podejrzenia​_choroby​_zawodowej.doc 0.04MB

Pliki dotyczące stanowiska Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego

Materiały

Wniosek zawiadomienia o zakończeniu budowy i zamiaru przystąpienia do użytkowania
Wniosek​_zawiadomienia​_o​_zakończenu​_budowy​_i​_zamiaru​_przystąpienia​_do​_uzytkowania​_(002).docx 0.02MB
{"register":{"columns":[]}}