W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Rys historyczny

1954 r.

W roku 1954, na bazie tzw. Kolumn Sanitarnych działających przy Wydziałach Zdrowia, których obsadę stanowili kontrolerzy sanitarni, powstała powołana Dekretem o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Włocławku.

Pierwszą siedzibą stacji był budynek przy ul. Kilińskiego 16, a pierwszym organizatorem i dyrektorem - dr n. med. Kazimierz Wdowiak, który w czasie sprawowania urzędu uzyskał specjalizację z higieny i epidemiologii. Początek działalności był okresem intensywnych szkoleń zarówno kontrolerów sanitarnych, jak i nowo zatrudnianego personelu wyższego. Szkolenia te prowadzone były przede wszystkim przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczna w Bydgoszczy, która jako filia PZH w Warszawie posiadała wiedzę i doświadczenie w zakresie higieny i epidemiologii. Pierwszymi kierownikami powstających pracowni byli:

  • Pracownia Bakteriologii - mgr Maria Doreda,
  • Pracownia Badania Wody - mgr Danuta Wawrzyniak,
  • Pracownia Badania Żywności - mgr Ludomir Poszwiński.

Rozpoczęła również działalność komórka Oświaty Zdrowotnej, której rozwój zapoczątkowała Pani Zefiryna Kurowska.

Jeszcze w 1954 r. nastąpił rozdział na Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczna dla powiatu włocławskiego oraz Miejską Stację Sanitarno-Epidemiologiczna dla miasta Włocławka. Dyrektorem Miejskiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej (z powstałymi wcześniej laboratoriami) został dr n. med. Kazimierz Wdowiak, a Powiatowej - lek. med. Janusz Nowakowski. Przyjmowanych pracowników zatrudniało Prezydium Miejskiej lub Powiatowej Rady Narodowej.

Zakres badań laboratoryjnych, które wykonywano również na potrzeby powiatu lipnowskiego był ograniczony. I tak w zakresie parametrów mikrobiologii: bakteriologia i woda. W zakresie parametrów fizykochemicznych: żywność i w podstawowym zakresie woda. Najpóźniej powstała pracownia Higieny Pracy, której kierownikiem został mgr Jerzy Kleyna.

1955 - 1975 r.

W 1955 roku na miejsce dotychczasowego kierownika komórki Higieny Żywności zatrudniona została mgr Helena Woźniak. Miejsce mgr Marii Doredy zajęła mgr Zofia Koszałko. Dr n. med. Kazimierz Wdowiak kierował Miejską Stacją Sanitarno-Epidemiologiczna przez 22 lata i w roku 1974 przeszedł na emeryturę. Po nim kolejnym Państwowym Inspektorem Sanitarnym został lek. med. Antoni Płuciennik.

W wyniku nowego podziału administracyjnego kraju, z dniem l lipca 1975 roku powstała Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Włocławku, której pierwszym Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym został lek. med. Piotr Ignatowski - specjalista epidemiolog, pełniący tę funkcję do 31.05.1991 r., a następnie do 31.12.1998 r. dr n. med. Wiesław Jakubicz, również specjalista epidemiolog.

W 1975 r. z Miejskiej i Powiatowej powstała Terenowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, której pierwszym dyrektorem była lek. med. Teresa Półtorak. Kierownicy dawnych powiatowych i miejskich stacji weszli do struktur Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

Terenowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna kontynuowała działalność w zakresie nadzoru w kolejnych siedzibach, pod kierownictwem:

  • przy ul. Polewki – lek. med. Teresa Półtorak,
  • przy ul. Komunalnej - mgr Sławomir Urbanelis oraz lek. med. Jacek Skrzyński.

1999 - 2013 r.

W 1999 r. w wyniku nowego podziału administracyjnego kraju i likwidacji województwa włocławskiego, Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Włocławku została przekształcona w Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną we Włocławku, a jej dyrektorem został dr n. med. Wiesław Jakubicz, który pełnił tę funkcję do grudnia 2007 r.

Od 13 grudnia 2007 r. dyrektorem stacji była mgr inż. Emilia Politowska-Pisarek, która pełniła tą funkcję do 12 grudnia 2012 r.

Zarządzeniem Nr 108/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 18 kwietnia 2013 roku na stanowisko Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku, a tym samym i na stanowisko Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Włocławku z dniem 24 kwietnia 2013 r. została powołana mgr Magdalena Fejdowska - specjalista medycyny społecznej.

{"register":{"columns":[]}}