W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Eksperci RCB

Dr Stanisław Drosio

Ekspert RCB w dziedzinie systemów informatycznych, organizacji oraz informatyzacji procesów zarządczych i produkcyjnych

Stanisław Drosio

Życiorys

Doktor nauk społecznych w zakresie zarządzania i jakości, manager, żołnierz rezerwy. Od 20 lat związany z organizacjami proobronnymi: ZS „Strzelec” OSW, założyciel i prezes stowarzyszenia ObronaNarodowa.pl – Ruch na Rzecz Obrony Terytorialnej.

Obecnie zaangażowany w Hyland Poland Sp. z o.o. jako manager zespołów deweloperskich. Współpracował z polskimi wytwórcami oprogramowania (COMARCH S.A., BPSC Sp. z o.o.) w zakresie cyfryzacji biznesu. Dodatkowo promuje polskie rozwiązania w zakresie cyberbezpieczeństwa i chmury obliczeniowej w spółce Remote Admin Sp. z o.o. w zakresie cyberbezpieczeństwa oraz chmury obliczeniowej w spółce Remote Admin Sp. z o.o. Współpracownik Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz Akademii Górnośląskiej im. Wojciecha Korfantego. Członek Konwentu i Rady Programowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w zakresie studiów Master of Business Administration dla organizacji pozarządowych.

Autor kilkunastu publikacji naukowych w zakresie utrzymania ciągłości działań, informatycznego wspomagania decyzji kryzysowych oraz cyfryzacji organizacji zarówno w wydawnictwach krajowych, jak i zagranicznych. Komentator medialny ds. szeroko rozumianego bezpieczeństwa.


Dr Piotr Kobzdej

Ekspert RCB w zakresie zarządzania kryzysowego w polskim systemie opieki zdrowotnej

Piotr Kobzdej

Życiorys

Pełnomocnik wojewody pomorskiego ds. Szpitali Tymczasowych i Narodowego Programu Szczepień oraz ds. Społeczeństwa Obywatelskiego. Zastępca przewodniczącego Zespołu ds. koordynacji przyjęcia na teren województwa pomorskiego osób poszkodowanych i rannych napływających z terytorium Ukrainy.

Żołnierz 7 PBOT, nauczyciel akademicki. Jako ekspert Ministerstwa Zdrowia, w 2020 r. inicjował powstanie szpitali tymczasowych, opracował pierwsze wytyczne projektowo-funkcjonalne w Polsce.

W 2020 roku obronił doktorat dotyczący projektowania przestrzeni szpitali tymczasowych. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego i Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Ukończył praktyki MSZ w Instytucie Polskim w Paryżu oraz Konsulacie Generalnym RP w Lyonie, w Stałym Przedstawicielstwie RP przy ONZ w Genewie oraz w Ambasadzie RP w Tunisie. Laureat II nagrody im. Remigiusza Bierzanka Polskiego Czerwonego Krzyża 2017, I nagrody filmowej Fundacji Herberta 2015, Stypendiów dla doktorantów oraz Stypendium Kulturalnego Miasta Gdańska.


Dr Jacek Raubo 

Ekspert RCB w zakresie obronności i bezpieczeństwa międzynarodowego.

Jacek Raubo

Życiorys

Analityk zajmujący się zagadnieniami obronności i bezpieczeństwa. Wykładowca na Wydziale Nauk Politycznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (UAM) w Poznaniu.

Na co dzień współpracuje z portalem Defence24.pl oraz Infosecurity24.pl, specjalizuje się w tematyce wojskowej. Jest komentatorem stosunków międzynarodowych. W Grupie Defence24 od 7 lat, obecnie jako starszy analityk. Współpracuje z Warsaw Enterprise Institute (WEI), jest członkiem Rady Naukowej Instytutu De Republica.

Jako analityk oraz badacz zajmuje się problematyką obronności i bezpieczeństwa międzynarodowego, a także kwestiami stosunków międzynarodowych ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji w Europie, Indo-Pacyfiku oraz regionie MENA. Angażuje się także w dyskusję nt. problemów związanych z nowymi technologiami wojskowymi i bezpieczeństwa.


Dr hab. Przemysław Wywiał

Ekspert RCB w zakresie bezpieczeństwa narodowego oraz wykorzystania na jego rzecz komponentów proobronnych.

Przemysław Wywiał

Życiorys

Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego (studia magisterskie i doktorat z historii). Stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie uzyskał w Akademii Sztuki Wojennej. Ukończył studia podyplomowe z zakresu Bezpieczeństwa Narodowego i Zarządzania Kryzysowego na Akademii Obrony Narodowej, a także kurs oficerski w AWL we Wrocławiu.

Wykładowca i kierownik Katedry Bezpieczeństwa Narodowego w Instytucie Nauk. o Bezpieczeństwie Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Pełni również funkcje Zastępcy Dyrektora Centrum Symulacji i Doskonalenia Zarządzania Bezpieczeństwem PRO PATRIA, PRO CIVIUM oraz Pełnomocnika Rektora UP ds. szkolenia wojskowego studentów Legia Akademicka. Wcześniej Analityk w Zespole Analiz Bieżących Kancelarii Prezydenta RP (2007-2010), wykładowca AON oraz specjalista w Biurze ds. Utworzenia Obrony Terytorialnej MON.

Autor wielu publikacji naukowych i popularnonaukowych, w tym m.in. monografii: Organizacje proobronne w systemie bezpieczeństwa narodowego Polski, Wykorzystanie doświadczeń Armii Krajowej w budowie nowoczesnej Obrony Terytorialnej Polski oraz Garnizon Wojska Polskiego w Krakowie w latach 1918-1939.


dr hab. Weronika Jakubczak 

W.Jakubczak

Życiorys

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoły Prawa Amerykańskiego oraz studiów podyplomowych Szkoły Głównej Handlowej. Doktorat obroniła w 2009 r. na Akademii Obrony Narodowej, a tytuł doktora habilitowanego uzyskała na Akademii Marynarki Wojennej w 2014 r.

Profesor Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. Prowadzi badania i zajęcia oraz publikuje na temat globalizacji, cyberbezpieczeństwa, bezpieczeństwa ekologicznego, działań nieregularnych i hybrydowych, infrastruktury krytycznej, OT, OL i OC.

W latach 2007-2014 doradzała deputowanym Parlamentu Europejskiego w zakresie bezpieczeństwa i obrony, polityki zagranicznej, innowacji i energii oraz rozwoju.

Jej pasją jest psychologia, w szczególności użycie podkorowych struktur mózgu i ciała do pracy z przekonaniami i traumą (PTST i CPTSD, Post-traumatic Growth).


dr Jędrzej Łukasiewicz

//

Życiorys

Doktor nauk fizycznych, pracownik Politechniki Poznańskiej – adiunkt w Zakładzie Lotnictwa Wydziału Inżynierii Lądowej i Transportu. Pilot i instruktor pilotażu bezzałogowych statków powietrznych.

Jego zainteresowania naukowe to m. in. konstrukcje bezzałogowych statków powietrznych oraz szeroki zakres ich wykorzystania do ochrony i ataku na elementy infrastruktury krytycznej. Członek Polskiego Towarzystwa Bezpieczeństwa Narodowego.

Bierze udział, nominowany przez wiele instytucji krajowych, w pracach wielu grup eksperckich zajmujących się bezpieczeństwem krajowym oraz międzynarodowym.

Uczestniczy w pracach zespołu powołanego do opracowania dokumentu zatytuowanego: “Standardy Bezpieczeństwa dla Operatorów Infrastruktury Krytycznej w Zakresie Zapobiegania, Reagowania I Ograniczania Skutków Zagrożeń Stwarzanych przez Systemy Bezzałogowe”.


Dariusz Werschner 

Ekspert RCB w obszarze systemów bezzałogowych i anty-dronowych oraz zastosowań bezzałogowych statków powietrznych w zarządzaniu kryzysowym i ochronie ludności.

DARIUSZ WERSCHNER

Życiorys

Absolwent studiów inżynierskich na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, specjalista w obszarze systemów bezzałogowych oraz zagrożeń związanych z ich użyciem w sektorze infrastruktury krytycznej, pilot bezzałogowych statków powietrznych w kat. szczególnej NSTS-06 BVLOS do 25 kg.

Współzałożyciel i wieloletni prezes zarządu organizacji branżowej Polska Izba Systemów Bezzałogowych, ekspert w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju i Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, członek rady programowej Instytutu Nowej Europy.

Pełnomocnik Ministra Infrastruktury ds. Bezzałogowych Statków Powietrznych, obecnie pracuje w Szefostwie Badań i Rozwoju Agencji Uzbrojenia.

Robert Jaroszuk

Ekspert RCB w zakresie wdrażania systemów informacji przestrzennej

Robert Jaroszuk

Życiorys

Absolwent Wojskowej Akademii Technicznej (studia magisterskie) w dyscyplinie geodezja wojskowa. Ukończył również studia podyplomowe z zakresu Zarządzania Kryzysowego na Akademii Obrony Narodowej. Żołnierz rezerwy w stopniu pułkownika. W trakcie służby wojskowej wytwarzał oraz aktualizował wojskowe opracowania kartograficzne i analizy przestrzenne na potrzeby informacyjnego przygotowania pola walki. Wspierał rozwój zdolności SZ RP do prowadzenia rozpoznania obrazowego z pułapu powietrznego (systemy bezzałogowe) i satelitarnego. Podczas 8. zmiany PKW Afganistan odpowiadał za wdrożenie systemu bezzałogowego średniego zasięgu do prowadzenia rozpoznania obrazowego. W latach 2012-2015 służył w Naczelnym Dowództwie Sojuszniczych Sił Europy (Supreme Headquarters Allied Powers Europe - SHAPE).

Współtworzył i rozwijał system GISCOVID-19 (obecna nazwa GIS Bezpieczeństwo Narodowe) wspierającego administrację państwową w walce z pandemią COVID-19.

Obecnie, wykładowca w Instytucie Inżynierii Geoprzestrzennej i Geodezji Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Pełni funkcje sekretarza czasopisma naukowo technicznego pt. Inżynieria Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych.

Amb. Krzysztof Paturej

Ekspert RCB w zakresie bezpieczeństwa CBRN i odporności

/

Życiorys

Amb. Krzysztof PATUREJ, Prezes Zarządu Międzynarodowego Centrum Bezpieczeństwa Chemicznego (ICCSS) w Warszawie (www.iccss.eu), były dyplomata,  były Stały Przedstawiciel Polski przy Organizacji ds. Zakazu Broni Chemicznej (OPCW) w Hadze, były przewodniczący organów decyzyjnych OPCW. W latach 2016-2013, wysoki urzędnik w Sekretariacie OPCW. Członek i przewodniczący międzynarodowych organów, konferencji i  spotkań w zakresie CBRN i przeciwdziałania proliferacji BMR.   
  
Amb. K.Paturej jest inicjatorem Międzynarodowego Centrum Bezpieczeństwa i Ochrony Chemicznej (ICCSS), które oferuje zintegrowane podejście i innowacyjne rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa chemicznego, ochrony środowiska, cyberbezpieczeństwa i niezawodności oraz odporności na poziomie krajowym, regionalnym i globalnym. Amb. K. Paturej jest liderem we wdrażaniu odporności i odporności społecznej. Przewodzi pracom na rzecz rozwoju światowego procesu bezpieczeństwa CBRN, zwłaszcza w zakresie bezpieczeństwa chemicznego i środowiska. Aktywny uczestnik i partner w pracach ONZ, UE, NATO, Grupie G7, OPCW, OBWE, INTERPOL-u i RPMB.     

Amb. Krzysztof PATUREJ zainicjował zintegrowane podejście do zatopionej broni chemicznej i amunicji. Jego podejście polega na przeniesieniu narracji z kwestii bezpieczeństwa na zagadnienia ochrony środowiska morskiego, zdrowia, gospodarcze i społeczne. Zainicjował także rozwój międzynarodowego centrum referencyjnego ds. zatopionej w morzu broni chemicznej w Gdańsku.
 

płk rez. dr Krzysztof Meszyński

Ekspert RCB w zakresie bezpieczeństwa państwa

/

Życiorys

Płk rez. dr Krzysztof Meszyński to ekspert w dziedzinie bezpieczeństwa państwa z ponad 30-letnim doświadczeniem w pracy analitycznej, doradczej oraz szkoleniowej.

Doświadczenie zdobywał w Siłach Zbrojnych RP, administracji publicznej (m. in. Radca Prezesa Rady Ministrów w latach 2009-2016) oraz u przedsiębiorcy. Ekspert zewnętrzny Najwyższej Izby Kontroli podczas kontroli prowadzonych w latach 2017, 2019, 2021 (mobilizacja, zarządzanie kryzysowe, obrona cywilna, działania hybrydowe i ochrona ludności). Koordynator ćwiczeń o zasięgu krajowym, regionalnym i wojewódzkim. Autor wielu artykułów naukowych oraz pozycji monograficznych w zakresie obronności i zarządzania kryzysowego.

W ramach prowadzonej działalności skupia się na opracowywaniu kompleksowych strategii bezpieczeństwa dla administracji publicznej oraz przedsiębiorcy o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym. Kierowana przez niego firma posiada Certyfikat na podstawie wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością w oparciu o normę PN-EN ISO 9001:2015. Zakres certyfikacji: Szkolenia oraz świadczenie usług doradczych z zakresu bezpieczeństwa w szczególności obszaru obronności państwa i zarządzania kryzysowego.

Jest absolwentem Akademii Obrony Narodowej w Warszawie, gdzie uzyskał tytuł doktora nauk wojskowych w specjalności: zarządzanie instytucjami publicznymi oraz jest absolwentem studiów podyplomowych z zakresu administracja i zarządzanie i Master of Business Administration.

 

{"register":{"columns":[]}}