W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Praktyki studenckie

Praktyka studencka - informacja

Chcesz zdobyć doświadczenie, aby w przyszłości szybko znaleźć satysfakcjonującą i dobrze płatną pracę? Zapraszamy do odbycia praktyk w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa! Rekrutacja odbywa się przez cały rok.

Znajomość zasad funkcjonowania państwowej jednostki organizacyjnej oraz umiejętność wykonywania zadań wybranej komórki merytorycznej na pewno będą pomocne na starcie Twojej kariery zawodowej.

Zapoznaj się z wymaganiami określonymi w profilu praktykanta, wybierz interesującą Cię komórkę organizacyjną (lub komórki) i złóż aplikację. W zależności od potrzeb zgłaszanych przez komórki organizacyjne RCB, ogłoszenia o aktualnych naborach publikujemy w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na naszej stronie internetowej. 

Praktyka studencka jest bezpłatna i organizowana dla osób w trakcie studiów. Czas jej trwania  to minimalnie 1, a maksymalnie 3 miesiące. RCB nie pokrywa kosztów dojazdu i zakwaterowania studenta w czasie praktyk. 

Osoby zainteresowane obyciem praktyk powinny złożyć wypełniony formularz zgłoszeniowy. Można go dostarczyć na jeden z trzech sposobów:

• pocztą elektroniczną na adres: praktyki@rcb.gov.pl (w tytule wiadomości wpisując:  „praktyka studencka”),

• pocztą tradycyjną na adres: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, Wydział Administracyjno- Finansowy, Aleje Ujazdowskie 5, 00-583 Warszawa (z dopiskiem na kopercie: „praktyka studencka”),

• za pomocą platformy ePUAP. Adres Elektronicznej Skrzynki Pocztowej Rządowego Centrum Bezpieczeństwa: e-PUAP:/RCB/skrytka - dokumenty podpisane potwierdzonym profilem zaufanym. 

Dyrektor RCB, po uzyskaniu opinii kierowników komórek organizacyjnych, podejmuje decyzję  o przyjęciu lub odmowie przyjęcia na praktykę - informacja ta przekazywana jest kandydatowi w formie elektronicznej. 

Po zakwalifikowaniu się na praktyki studenckie, najpóźniej w dniu rozpoczęcia praktyki należy dostarczyć: • skierowanie z uczelni do odbycia praktyki studenckiej, • zaświadczenie z uczelni potwierdzające status studenta, • dowód ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), zawartego na okres jej trwania (jeśli student jest ubezpieczony na uczelni wystarczy kopia polisy). 

Praktyka studencka organizowana jest w ramach podpisanego „Porozumienia o organizacji studenckich praktyk zawodowych” (wzór) pomiędzy Rządowym Centrum Bezpieczeństwa a Uczelnią. 

Studenckie praktyki zawodowe
Praktyki studenckie - formularz zgłoszeniowy
Profil praktykanta
Klauzula - studenckie praktyki zawodowe
{"register":{"columns":[]}}