W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Prawo

Ustawy

Materiały

Ustawa o stanie klęski żywiołowej
Ustawa-o-stanie-klęski-żywiołowej.pdf 0.52MB
Ustawa o zarządzaniu kryzysowym
Ustawa​_o​_zarządzaniu​_kryzysowym.pdf 0.57MB
Ustawa o stanie wyjątkowym
Ustawa-o-stanie-wyjątkowym.pdf 0.42MB
Ustawa o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej
Ustawa-o-stanie-wojennym.pdf 0.43MB
Ustawa o wyrównywaniu strat majątkowych wynikających z ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego wolności i praw człowieka i obywatela
Ustawa-o-wyrównywaniu-strat-majątkowych.pdf 0.02MB
Ustawa o ochronie osób i mienia
Ustawa-o-ochronie-osób-i-mienia.pdf 0.60MB
Ustawa o ochronie informacji niejawnych
Ustawa-o-ochronie-informacji-niejawnych.pdf 1.61MB
Ustawa o szczególnych uprawnieniach ministra właściwego do spraw energii oraz ich wykonywaniu w niektórych spółkach kapitałowych lub grupach kapitałowych prowadzących działalność w sektorach energii elektrycznej, ropy naftowej oraz paliw gazowych
Ustawa-o-szczególnych-uprawnieniach-ministra-właściwego-ds-energii.pdf 0.28MB
Dyrektywa Rady 2008/114/WE z dnia 8 grudnia 2008 r.
dyrektywa​_rady​_infr​_eu.pdf 0.09MB

Rozporządzenia

Materiały

Rozporządzenie w sprawie organizacji Rządowego Centrum Bezpieczeństwa
Rozporządzenie-PRM-zmieniające-rozporządzenie-w-sprawie-organizacji-i-trybu-działania-Rządowego-Centrum-Bezpieczeństwa.pdf 0.66MB
Rozporządzenie w sprawie Raportu o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego
Raport-o-zagrożęniach-2020.pdf 0.17MB
Rozporządzenie w sprawie planów ochrony infrastruktury krytycznej
rozporz-RM-ws-planach-oik.pdf 0.30MB
Rozporządzenie w sprawie określenia organów administracji rządowej, które utworzą centra zarządzania kryzysowego, oraz sposobu ich funkcjonowania
Rozporządzenie-PRM-zmieniające-rozporządzenie-w-sprawie-określenia-organów-administracji-rządowej-które-utworzą-centra.pdf 0.24MB
Rozporządzenie w sprawie pełnomocnika do spraw ochrony infrastruktury krytycznej
Rozporządzenie-PRM-w-sprawie-pełnomocnika-do-spraw-ochrony-infrastruktury-krytycznej.pdf 0.24MB
Rozporządzenie w sprawie zakresu przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych CRP
Stopnie-alarmowe.pdf 0.75MB

Zarządzenia

Materiały

Zarządzenie w sprawie organizacji i trybu pracy Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
Zarządzenie-w-sprawie-organizacji-i-trybu-pracy-RZZK.pdf 0.71MB
Zarządzenie​_Nr​_39​_Prezesa​_Rady​_Ministrów​_w​_sprawie​_wykazu​_przedsięwzięć​_i​_prcedur​_systemu​_zarzadzania​_kryzysowego​_
Zarządzenie​_Nr​_39​_Prezesa​_Rady​_Ministrów​_w​_sprawie​_wykazu​_przedsięwzięć​_i​_prcedur​_systemu​_zarzadzania​_kryzysowego​_.pdf 1.26MB

Dyrektywy

Materiały

Dyrektywa Rady 2008/114/WE z dnia 8 grudnia 2008 r.
dyrektywa​_rady​_infr​_eu.pdf 0.09MB
{"register":{"columns":[]}}