W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

RCB będzie przewodniczyło sesji podczas Europejskiego Forum Ograniczenia Ryzyka Katastrof

27.05.2021

Sekretariat ONZ ds. Ograniczenia Ryzyka Katastrof zaprosił Rządowe Centrum Bezpieczeństwa do przewodniczenia grupie przygotowującej sesję pod nazwą „Relacje między nauką a polityką” podczas Europejskiego Forum Ograniczenia Ryzyka Katastrof. To efekt wdrażanego przez RCB innowacyjnego systemu geoinformacyjnego GisCOVID-19.

Powiewająca flaga Organizacji Narodów Zjednoczonych

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przewodnictwo sprawować będzie razem z włoskim Międzynarodowym Centrum Monitoringu Środowiska. W skład grupy wejdą również przedstawiciele m.in. Komisji Europejskiej, rządów państw UE, stowarzyszeń działających na rzecz klimatu, przeciwdziałania katastrofom i środowisk naukowych z Austrii, Francji, Niemiec, Portugalii, Szwajcarii i Włoch.

Celem grupy jest przygotowanie sesji, podczas Europejskiego Forum Ograniczenia Ryzyka Katastrof  – najważniejszego wydarzenia w obszarze przeciwdziałania katastrofom w Europie w 2021 r. Forum odbędzie się w listopadzie tego roku w Portugalii.

Zaproszenie Polski wiąże się przede wszystkim z aktywnym uczestnictwem RCB, pełniącego funkcję Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Ramowego programu działań z Sendai na lata 2015-2030 w sprawie ograniczenia ryzyka katastrof, w pracach ONZ. Jako jeden z 12 krajów europejskich od początku zaangażowane jest w przygotowanie Forum. Bierze również udział w pracach nad dokumentem, który wyznaczy strategiczne cele w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom i minimalizacji ich skutków gospodarczych i społecznych do roku 2030. Strategia ma zostać przyjęta przez 55 krajów Regionu Europy i Azji Centralnej podczas Forum.

Udział Polski jest także wynikiem wdrażanego przez RCB innowacyjnego rozwiązania w obszarze ograniczenia skutków katastrof, jakim jest geoinformacyjny System GisCOVID-19. Jego celem jest przeciwdziałanie rozprzestrzeniu się epidemii koronawirusa poprzez m.in. zapewnienie wsparcia procesów decyzyjnych, a także informowanie społeczeństwa o sytuacji epidemicznej poprzez zapewnienie dostępu do aktualnych danych dotyczących zakażeń COVID-19 oraz procesu szczepień, publikowanych w serwisie GOV.PL. System powstał dzięki współpracy administracji publicznej,  ośrodków systemu szkolnictwa wyższego i nauki, a także podmiotów prywatnych. Pandemia pokazała jak ważne jest współdziałanie decydentów ze światem nauki. Przykładem jest współpraca Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Ministerstwem Zdrowia  z Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego, której efektem było stworzenie modelu rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 w Polsce.

Zdaniem Beaty Janowczyk, Szefa Wydziału Oceny Ryzyka i Planowania RCB, która przewodniczyć będzie sesji, wykorzystywane przez państwa UE narzędzia informatyczne na potrzeby walki z pandemią warto zastosować na rzecz ograniczenia ryzyka wystąpienia innych zagrożeń zarówno naturalnych, jak i spowodowanych działalnością człowieka. "Rozwój nowych technologii, takich jak systemy geoinformacyjne, zobrazowania satelitarne czy drony jest szansą na doskonalenie zarządzania sytuacjami kryzysowymi. Wyzwaniem dla administracji publicznej jest także wykorzystanie potencjału sztucznej inteligencji oraz Big Data w celu wspierania procesów decyzyjnych i zapobiegania kryzysom. A to jest możliwe jedynie dzięki współpracy ze światem nauki” - uważa Beata Janowczyk. 

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa od 2018 r. pełni funkcję Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Ramowego programu działań z Sendai na lata 2015-2030 w sprawie ograniczenia ryzyka katastrof. Program ten został przyjęty podczas Trzeciej Światowej Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Redukcji Ryzyka Katastrof, która odbyła się w 2015 r. w Sendai (Japonia), przez przedstawicieli 187 państw członkowskich ONZ, w tym Polski.