W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Botswana

Ostrzeżenia dot. COVID-19

Bezpieczeństwo

Odnotowuje się wysoką liczbę kradzieży, włamań, kradzieży samochodów (w tym z bronią, zwłaszcza w większych miastach - Gaborone, Francistown i Maun).

W związku z brakiem polskiej placówki, możliwość udzielenia bezpośredniej pomocy konsularnej obywatelom polskim może być ograniczona. Zgodnie z prawem UE, obywatele polscy przebywający w państwach trzecich (poza UE), w których nie ma polskiej placówki, uprawnieni są do pomocy dyplomatycznej i konsularnej państw członkowskich UE posiadających w danym kraju placówkę, na takich samych warunkach, na jakich państwa te pomagają swoim obywatelom. W celu nawiązania kontaktu z placówką państwa członkowskiego UE, zachęcamy do korzystania z wyszukiwarki na stronie Komisji Europejskiej.

MSZ apeluje o zgłaszanie podróży w systemie Odyseusz‎.

Wjazd i pobyt

  1. Na jakim dokumencie podróży można przekroczyć granicę?
  • Paszport TAK
  • Paszport tymczasowy TAK
  • Dowód osobisty NIE
  1. Jaka jest wymagana minimalna ważność dokumentu podróży?

Paszport musi być ważny przez przynajmniej 6 miesięcy od daty wjazdu do Botswany.

  1. Czy trzeba wyrobić wizę?

Obywatele Polski pozostający w Botswanie do 90 dni są zwolnieni z obowiązku posiadania wizy.

  1. Czy są inne, dodatkowe wymogi dotyczące wjazdu?

Obostrzenia dotyczące COVID-19 znajdziesz w czerwonej ramce na górze strony.

  1. Czy jest wymagana pisemna zgoda rodziców/opiekunów prawnych na podróż dziecka z osobą trzecią?

Tak. 

W przypadku małoletniego dziecka podróżującego z/do Botswany z obojgiem rodziców, konieczne jest posiadanie oryginału urodzenia dziecka lub jego poświadczonej przez notariusza kopii wraz z jego tłumaczeniem na język angielski. W przypadku podróży małoletniego dziecka z/do Botswany z jednym z rodziców, konieczne jest okazanie pisemnej zgody drugiego rodzica na podróż dziecka. Dokument musi być przetłumaczony na język angielski oraz mieć formę affidavit poświadczonego przez Commissioner of Oaths (w przypadku dokumentu wystawianego w Botswanie), bądź formę notarialną (w przypadku dokumentu wystawionego w Polsce). Zgoda taka jest ważna przez 3 miesiące od daty sporządzenia dokumentu.

Zwolnienie z posiadania zgody drugiego rodzica na podróż z małoletnim dzieckiem jest możliwe jedynie w przypadku posiadania wyłącznej władzy rodzicielskiej (do okazania konieczny będzie przetłumaczony na język angielski prawomocny wyrok Sądu w tej sprawie) lub śmierci drugiego rodzica (do okazania akt zgonu przetłumaczony na język angielski).

Okazanie w/w dokumentów jest wymagane w punktach granicznych Botswany oraz na lotniskach tranzytowych mających bezpośrednie połączenie z Botswany. Osoba nie posiadająca wymaganych dokumentów nie zostanie wpuszczona wraz z dzieckiem na pokład samolotu lecącego do Botswany.

  1. Zasady pobytu

Odnotowuje się wysoką liczbę kradzieży, włamań, kradzieży samochodów (w tym z bronią, zwłaszcza w większych miastach - Gaborone, Francistown i Maun).

Po przylocie wymagane jest okazanie biletu powrotnego lub tranzytowego oraz środków pieniężnych wystarczających na pokrycie kosztów pobytu. Minimalna kwota na dzień pobytu nie jest określona.

W Botswanie nie ma agenta polskich towarzystw ubezpieczeniowych. Wskazane jest wykupienie ubezpieczeń osobowych (obejmujących również transport medyczny) w renomowanych firmach o światowym zasięgu.

Zasadniczo wymagane jest międzynarodowe prawo jazdy, uznawane jest również polskie prawo jazdy pod warunkiem posiadania poświadczonego tłumaczenia dokumentu na język angielski.

Obowiązuje ruch lewostronny.

Zaleca się nie podróżować samochodem po zmroku, a w czasie jazdy bezwzględnie blokować drzwi i okna samochodu. W sytuacji podróżowania poza siecią najważniejszych dróg (np. okolice Parku Moremi i Okawango), konieczne jest wynajęcie samochodu z napędem na 4 koła.

W związku z brakiem polskiej placówki, możliwość udzielenia bezpośredniej pomocy konsularnej obywatelom polskim może być ograniczona. Zgodnie z prawem UE, obywatele polscy przebywający w państwach trzecich (poza UE), w których nie ma polskiej placówki, uprawnieni są do pomocy dyplomatycznej i konsularnej państw członkowskich UE posiadających w danym kraju placówkę, na takich samych warunkach, na jakich państwa te pomagają swoim obywatelom. W celu nawiązania kontaktu z placówką państwa członkowskiego UE, zachęcamy do korzystania z wyszukiwarki na stronie Komisji Europejskiej.

Ubezpieczenie

W Botswanie nie ma agenta polskich towarzystw ubezpieczeniowych. Wskazane jest wykupienie ubezpieczeń osobowych (obejmujących również transport medyczny) w renomowanych firmach o światowym zasięgu.

Zdrowie

Szczepienia nie są obowiązkowe, ale osoby przybywające z terenów i krajów, w których panuje żółta febra, powinny przedstawić dowód szczepienia ("żółta książeczka"). W północnej części kraju (Okavango, Maun, Chobe) występuje malaria. Odnotowuje się bardzo wysoką zachorowalność na AIDS i przypadki zachorowań na bilharcjozę.

W sprawie szczegółowej i aktualnej informacji dotyczącej szczepień należy kontaktować się z wojewódzka stacją sanitarno – epidemiologiczną lub specjalistą ds. medycyny tropikalnej.

Dostęp do opieki medycznej o standardzie europejskim jest możliwy tylko w Gaborone i głównych ośrodkach turystycznych. W ośrodkach prywatnej służby zdrowia wymagana jest płatność przed świadczeniem usług.

Informacje dla kierowców

Zasadniczo wymagane jest międzynarodowe prawo jazdy, uznawane jest również polskie prawo jazdy pod warunkiem posiadania poświadczonego tłumaczenia dokumentu na język angielski.

Obowiązuje ruch lewostronny.

Zaleca się nie podróżować samochodem po zmroku, a w czasie jazdy bezwzględnie blokować drzwi i okna samochodu. W sytuacji podróżowania poza siecią najważniejszych dróg (np. okolice Parku Moremi i Okawango), konieczne jest wynajęcie samochodu z napędem na 4 koła.

Przepisy prawne

Homoseksualizm jest nielegalny. Współżycie z osobą tej samej płci jest zagrożone karą grzywny lub długoletniego pozbawienia wolności. Z potępieniem społecznym spotykają się również publiczne zachowania homoseksualne, także trzymanie się za ręce i obejmowanie.

Przydatne informacje

W bankach i kantorach dokonuje się wymiany większości walut bez ograniczeń. Istnieje jest sieć bankomatów, które akceptują głównie karty VISA.

 


Ministerstwo Spraw Zagranicznych dokłada wszelkich starań, aby informacje dla podróżujących publikowane na stronach MSZ były rzetelne, wyczerpujące i aktualne. Jednocześnie podkreślamy, że publikowane przez MSZ treści należy traktować wyłącznie jako rekomendacje, które nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń. Należy pamiętać, że MSZ nie ma prawnych możliwości zakazania wyjazdu do jakiegokolwiek państwa.

{"register":{"columns":[]}}