W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Zasady wjazdu cudzoziemców do Republiki Słowackiej i tranzytu przez jej terytorium

12.01.2021

Z dniem 1 października 2020 roku władze Republiki Słowackiej wprowadziły stan nadzwyczajny na terytorium całego kraju na okres 90 dni. Od 16 listopada 2020 roku wprowadzono zmiany z zasadach wjazdu na terytorium Republiki Słowackiej, które dotyczą również obywateli polskich. Od dnia 19 grudnia 2020 r. obowiązują ograniczenia w swobodzie przemieszczania się i pobytu na terytorium Słowacji.

Koronawirus

Ruch osobowy między Polską a Słowacją odbywa się bez kontroli granicznych - wszystkie przejścia graniczne są czynne. Od dnia 16 listopada 2020 roku, które wjeżdżają na terytorium Słowacji z Polski lub z większości innych krajów UE, muszą posiadać negatywny wynik testu RT-PCR na COVID-19 (nie starszy niż 72 h) lub podlegają obowiązkowi odbycia kwarantanny. Z tego obowiązku zwolnieni są m.in. kierowcy transportu towarowego, kierowcy autobusów, piloci i załogi statków powietrznych oraz maszyniści i obsługa transportu kolejowegopo spełnieniu warunków wskazanych w aktualnym Zarządzeniu Urzędu Zdrowia Publicznego Republiki Słowackiej nr 7/2021 z dnia 10 stycznia 2021 roku (Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ).

Zasady wjazdu do Republiki Słowackiej

Od 10 czerwca 2020 roku władze słowackie wprowadziły szereg zmian z zasadach wjazdu i odbywania kwarantanny na terytorium Republiki Słowackiej. Ogłoszony został i stale jest modyfikowany wykaz państw, które zostały uznane za bezpieczne pod względem zagrożenia epidemicznego koronawirusem. Od 20 czerwca do 15 listopada 2020 roku na tej liście figurowała Polska, ale od dnia 16 listopada 2020 roku została z niej wykreślona.

Od 11 stycznia 2021 r. na liście państw bezpiecznych pod względem zagrożenia epidemicznego znajdują się następujące kraje: Australia, Chińska Republika Lubowa, Finlandia, Islandia, Republika Korei, Norwegia, Nowa Zelandia, Singapur i Tajwan. Dla osób przyjeżdżających z tych krajów, w tym obywateli polskich, zniesiono obowiązek odbycia obowiązkowej kwarantanny.

Cudzoziemcy, w tym obywatele Polski i innych krajów UE, przebywający w ciągu 14 poprzednich dni  w krajach, które nie zostały uznane za bezpieczne pod względem zagrożenia epidemicznego koronawirusem (m.in. Polska, Austria, Republika Czeska, Węgry i Ukraina) mogą wjechać na terytorium Republiki Słowackiej przez przejścia graniczne z Austrią, Czechami, Polską i Węgrami oraz w lotniczych przejściach granicznych na Słowacji, a przy wjeździe muszą przedłożyć negatywny wynik testu antygenowego (nie starszy niż 72 h) wykonany w laboratoriach na terytorium Czech lub Austrii lub negatywny wyniku testu RT-PCR na COVID-19 (nie starszy niż 72 h) albo po wjeździe na terytorium Słowacji pozostawać w domowej kwarantannie (obowiązkowa wcześniejsza – najpóźniej w chwili wjazdu do Słowacji – rejestracja na stronie https://korona.gov.sk/ehranica) do momentu uzyskania potwierdzenia negatywnego wyniku testu na COVID-19 (lub nie dłużej niż 10 dni w przypadku braku objawów choroby).

Informacje dla osób przylatujących z Wielkiej Brytanii od dnia 21 grudnia 2020 roku zamieszczono w oddzielnym komunikacie: https://www.gov.pl/web/slowacja/aktualnosci

Tranzyt przez terytorium Republiki Słowackiej

Obywatele krajów Unii Europejskiej, w tym obywatele polscy, a także członkowie ich rodzin, mogą przejechać tranzytem do innego kraju UE przez terytorium Słowacji w ciągu 8 godzin bez zatrzymywania się, za wyjątkiem niezbędnego tankowanie paliwa na stacjach benzynowych. Nie jest wymagane posiadanie negatywnego testu na COVID-19.

UWAGA! Zgodnie z informacjami uzyskanymi od dyżurnego Policji ds. Cudzoziemców i Granic Republiki Słowackiej, przejazd do Polski tranzytem przez terytorium Republiki Słowackiej z krajów, z którymi Polska posiada wspólną granicę (Ukraina, Czechy, Niemcy) jest traktowany jako nieuzasadniony geograficznie i należy się liczyć z odmową wjazdu na granicy ukraińsko-słowackiej w celu realizacji takiej podróży, ewentualnie  z nałożeniem kary pieniężnej za naruszenie przepisów dotyczących obowiązkowej kwarantanny osób wjeżdżających na terytorium Republiki Słowackiej.

W przypadku naruszenia aktualnych zasad wjazdu lub tranzytu należy liczyć się z możliwością ukarania mandatem w wysokości do 1659 EUR.