W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Polonia na Słowacji

Adresy internetowe organizacji i portali polonijnych

Klub Polski - Stowarzyszenie Polaków i ich Przyjaciół w Słowacji
814 99 Bratysława, Námestie SNP 27
tel. 0903 761 071
e-mail: klub.polski@mail.t-com.sk

Towarzystwo Społeczne POLONUS w Żylinie
010 01 Żylina, A. Rudnaya 105
tel. 0910 932 574
e-mail: ozpolonus@gmail.com

Nauka języka polskiego

Kursy języka polskiego w Polskim Instytucie

Instytut Polski corocznie organizuje kursy języka polskiego dla Słowaków. Szczegółowe informacje dotyczące aktualnej oferty są dostępne na stronie internetowej www.polinst.sk/pl/jazykove-kurzy-polstiny.

tel. 02 544 320 88

Poświadczenie języka polskiego

Szczegółowe informacje dotyczące poświadczenia znajomości języka polskiego znajdują się na stronie:

 http://certyfikatpolski.pl

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą – kształcenie na odległość

http://www.orpeg.pl/index.php/ksztalcenie-na-odleglosc

Internetowa edukacja dzieci Polaków przebywających za granicą

www.libratus.edu.pl

Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Ambasadzie RP

Prowadzi kształcenie dzieci obywateli polskich czasowo lub stale zamieszkałych w Słowacji w zakresie szkoły podstawowej i liceum.

Zajęcia prowadzone są w systemie stacjonarnym (w soboty). Kształcenie odbywa się w zakresie przedmiotów: język polski, historia Polski, geografia Polski i wiedza o społeczeństwie oraz edukacji wczesnoszkolnej w klasach I-III.

Szkoła umożliwia uczniom zdobywanie wiedzy zgodnie z programem zreformowanej polskiej szkoły, ułatwia udział w olimpiadach z języka polskiego, jak również start na studia w Polsce. Do zadań Szkolnego Punktu Konsultacyjnego należy również podtrzymywanie polskich zwyczajów i tradycji.

Na zakończenie roku szkolnego uczniowie otrzymują świadectwo Ministerstwa Edukacji Narodowej RP. Nauka w szkole jest bezpłatna.

Dane kontaktowe SPK w Bratysławie:

Szkoła Podstawowa im. Jana de La Salle, ul. Detvianska 24, 831 06 Bratysława

Kierownik SPK w Bratysławie: mgr Monika Holzwieser

mail: bratyslawa@orpeg.pl

tel. kom.: + 48 690 018 107

www.bratyslawa.orpeg.pl

Szkółki Polonijne Języka Polskiego przy organizacjach polonijnych: 

Szkółka przy Klubie Polskim Regionu Nitra

 

Wykaz wybranych projektów i programów edukacyjnych dla Polonii

 1. Materiały dla nauczycieli i edukacja on-line
 1. Materiały dostępne na stronach Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Centralnej Komisji Egzaminacyjnej: https://www.gov.pl/web/edukacja
 2. Materiały z Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej przygotowane przez Ministra Edukacji Narodowej: www.epodreczniki.pl (na platformie dostępne są scenariusze zajęć, e-podręczniki, gra edukacyjna)
 3. Poradnik dla nauczycieli „Jak Uczyć Oline?” przygotowany przez nauczyciela kształcenia na odległość p. E. Beczek z ORPEG (http://www.orpeg.pl/index.php/home/aktualnosci/9-aktualnosci/2030-jak-uczyc-online-poradnik-dla-nauczycieli).
 4. Platforma naukowa z dostępnymi zasobami do treści literackich, historycznych, geograficznych oraz z zakresu przedmiotów ścisłych (https://epodreczniki.pl).
 5. Nauczanie języka polskiego jako obcego – płatny kurs e-learningowy dla nauczycieli chcących udoskonalić swoje umiejętności, organizowany przez SWP (http://wspolnotapolska.org.pl/wiadomosci.php?id=7119).
 6. Zajęcia online - rozwiązania technologiczne Związku Nauczycielstwa Polskiego. (https://znp.edu.pl/zajecia-online-materialy-dla-nauczycieli-i-uczniow/).
 7. Bezpłatne materiały edukacyjne ORPEG – portal „Włącz Polskę” (http://www.wlaczpolske.pl/) czyli zestawy edukacyjne dla uczniów w każdym wieku.
 8. Profil ORPEG na YouTube – cykl filmów animowanych o historii Polski (https://www.youtube.com/watch?v=o79LE_karL8)
 9. Pozostałe zasoby naukowe:
 1. Konkursy
 1. Konkurs historyczny Patria Nostra – realizowany w formule internetowej – polega na wykonaniu filmu lub animacji dotyczącej ważnego wydarzenia z historii Polski (https://konkurs-patrianostra.pl/konkurs-swiatowy). Termin nadsyłania prac to 31 maja.
 2. Konkurs plastyczny (najładniejsza pisanka i koszyk wielkanocny) lub literacki (opowieść o tradycjach wielkanocnych) dla uczniów polskich szkół z całego świata, zorganizowany przez Polskie Towarzystwo Edukacyjne oraz Lokalny Ośrodek Metodyczny w Australii. (http://wspolnotapolska.org.pl/wiadomosci.php?id=7121). Termin nadsyłania prac to 11 kwietnia.
 3. I Konkurs plastyczny „Polska Wielkanoc” organizowane przez Stowarzyszenie Polaków w Hiszpanii „Nasz Dom” – „Nueastra Casa”, Stowarzyszenie Dom Polski w Getafe-Madryt i Stowarzyszenie im. K. Wojtyły w Segovii przy współudziale Stowarzyszenie Wspólnota Polska. Termin nadsyłania prac 30 kwietnia na adres asociacionpolaca.karolwojtyla@gmail.com

 

 1. Lektury w j. polskim dostępne on-line
 1. https://lektury.gov.pl/
 2. https://polona.pl/
 3. https://wolnelektury.pl/
 4. https://www.academica.edu.pl

 

4. Kultura – Muzea. Lekcje historii i lekcje muzealne on-line

Muzea udostępniają swoje zbiory zwiedzającym online, proponują wirtualne spacery, ale często mają także specjalną ofertę edukacyjną dla dzieci z propozycją publikacji w wersji elektronicznej, gier i filmów.

 1. Skanseny (muzea wsi)
  1. Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku- największy skansen w Polsce http://skansen.mblsanok.pl
  2. Park Etnograficzny Kultury Ludowej w Kolbuszowej - prezentuję kulturę Lasowiaków i Rzeszowiaków http://www.muzeumkolbuszowa.pl/
  3. Muzeum Wsi Radomskiej - gromadzi budynki z terenów pogranicza mazowsza i ziemi kieleckiej http://www.muzeum-radom.pl/
  4. Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie - prezentuje budownictwo z: Beskidu Śląskiego, podregionu podgórskiego, pszczyńsko-rybnickiego, lublinieckigo i regionu Zagłębia Dąbrowskiego http://www.muzeumgpe-chorzow.pl
  5. Muzeum etnograficzne w Ochli  - prezentuje zabudowania z czterech sąsiadujących ze sobą regionów: Dolnego Śląska, Zachodniej Wielkopolski, Wschodnich Łużyc i obszaru środkowo-lubuskiego. Dodatkowo Muzeum posiada zabudowania z terenów historycznej Bukowiny http://www.muzeumochla.pl/
  6. Muzeum Wsi Opolskiej http://www.muzeumwsiopolskiej.pl
  7. Wielkopolski Park Etnograficzny w Dziekanowicach  przedstawia wieś wielkopolską oraz dworek szlachecki http://www.lednicamuzeum.pl/
  8. Muzeum Wsi Lubelskiej prezentuje Wyżyna Lubelska, Zespół Dworski, Roztocze, Podlasie i Polesie Lubelskie, Powiśle oraz Nadbuże http://www.skansen.lublin.pl
  9. Kaszubski Park Etnograficzny im. Teodory i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich - charakteryzujące budownictwo Kaszub (bez pasa nadmorskiego) i Kociewia http://www.muzeum-wdzydze.gda.pl
  10. Sądecki Park Etnograficzny – prezentuje budowle czterech polskich grup etnograficznych zamieszkujących historyczną Sądecczyznę, tj. Lachów Sądeckich, Górali Sądeckich, Pogórzan i Łemków http://www.muzeum.sacz.pl
  11. Park Etnograficzny w Tokarni – prezentuje budowle z regionów Kielecczyzny http://mwk.com.pl
  12. Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej http://www.skansen.bialystok.pl/
  13. Park Etnograficzny w Olsztynku  prezentuje budowle z Warmii, Mazur, Powiśla, Sambii (Obw. Kaliningradzki) oraz Małej Litwy (częściowo obw. Kaliningradzki, częściowo Litwa) - http://www.muzeumolsztynek.com.pl/
 2. Koncerty, opery, operetki i spektakle teatralne

1. Polska Opera Królewska https://operakrolewska.pl/koncert-symfoniczny-retransmisja-na-kanale-youtube/

2. Filharmonia Narodowa w Warszawie http://www.filharmonia.pl/aktualnosci/muzyka-brzmi-dalej---

3. Teatr Wielki–Opera Narodowa https://teatrwielki.pl/

4. Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" http://www.zespolslask.pl/pl//dodatkowe/19523/edukujemy-artystycznie/

5. Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Mazowsze” https://mazowsze.waw.pl/    

 1. Instytuty zajmujące się rozpowszechnianiem wiedzy również wykorzystują elektroniczne kanały komunikacji
 1. Instytut Polonika https://polonika.pl/co-nowego-/-zostanwdomu-konserwator-zabytkow-online
 2. Instytut Adama Mickiewicza, https://iam.pl/pl 
 3. Instytut Północny im. W. Kętrzyńskiego w Olsztynie, http://ip.olsztyn.pl/
 4. Narodowy Instytut Dziedzictwa, https://www.nid.pl/pl/
 5. Instytut Teatralny, https://www.instytut-teatralny.pl/
 1. Inne
 1. Zostań w domu, sztuka przyjdzie do Ciebie
 2. Ninateka – bogaty zbiór polskich filmów fabularnych, animowanych i dokumentalnych, w tym darmowe polskie bajki dla dzieci: https://ninateka.pl/filmy?SearchQuery=&MediaType=&Paid=False&CategoryCodenames=bajki%2Cfilm&YearFrom=1927&YearTo=2020&Transcryption=False&SignLanguage=False&AudioDesc=False&Edu=False&EnglishVersion=False&Partner=&Subject=&Level=&Topic=&Desc=True&Sort=Recommended
 3. Stowarzyszenie Wspólnota Polska http://wspolnotapolska.org.pl/szkola60/ 
 4. Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie https://pol.org.pl/audycje-wybitni-polacy-iirp/
 5. Fundacja Wolność i Demokracja https://wid.org.pl/category/szerzymy-polska-oswiate/
 6. Centrum edukacyjne IPN: https://centrumedu.ipn.gov.pl/
 7. Centrum edukacyjne Ośrodka „Karta” https://karta.org.pl/edukacja
 8. Dom Spotkań z Historią https://dsh.waw.pl/
 9. Centrum „Kopernik” http://www.kopernik.org.pl/; https://www.youtube.com/watch?v=mg_pMAmJwkQ

9. TVP i TVP Polonia

 1. TVP https://www.gov.pl/web/edukacja/pasma-edukacyjne
 2. TVP Polonia www.polonia.tvp.pl/44889617/polonia-dzieciom
 3. Ponadto programy dedykowane dla najmłodszych na Antenie TVP Polonia wraz z godzinami emisji:

Tytuł

Opis

Emisja (czas polski)

Słownik polsko@polski - talk - show prof. Jana Miodka

Program o poprawności i kulturze języka polskiego z udziałem prof. Jana Miodka. Profesor odpowiada na zagadnienia językowe uczestnikom programu oraz widzom za pośrednictwem skype'a.

sobota godz. 17.00 i 1.20

Zakochaj się w Polsce

 

 

Seria edukacyjno- podróżnicza promująca                 i popularyzująca Polskę w oparciu o jej potencjał historyczny, kulturowy i przyrodniczy.

niedziela godz. 1.20

Poniedziałek godz. 15.30

Przyrodnik na tropie

 

Program propaguje wiedzę o polskiej przyrodzie. Biolog oraz fotograf przyrody podpatruje z kamerą w naturalnym środowisku wybrane gatunki rodzimej fauny.

niedziela godz. 18.50

Baw się słowami

 

 

Program edukacyjny wspierający naukę języka polskiego dla dzieci i młodzieży w wieku przedszkolnym i szkolnym mieszkającymi poza Polską. Uczy poprzez zabawę̨ i muzykę. Elementy polskiej historii, geografii, kultury i obyczajowości.

poniedziałek – czwartek godz. 19.45 i 1.45

Czy wiesz, że…

 

Edukacyjny program dla dzieci, w którym robot Poldek przybliża znanych na świecie Polaków oraz najciekawsze polskie legendy. To również zestaw zagadek dla młodego widza.

niedziela godz. 19.15 piątek godz. 7.00

A to polski właśnie

 

Cykl skierowany do widzów z poziomu uczniów szkoły podstawowej. W audycji wyjaśniane jest znaczenie słów i najczęstsze błędy językowe poprzez odwoływanie się do wierszyków oraz przysłów. Wypowiedzi obrazują dziecięce rysunki.

środa godz. 7.05, 17.05, 1.20

Nela Mała Reporterka

 

Tytułowa Nela – w obecnej serii juz nastolatka - zwiedziła niemal cały świat. Teraz dzięki jej reportażom wszystkie dzieci mogą go poznać razem z nią przeżywając niesamowite przygody.

niedziela

godz. 19.25 środa godz. 17.10 i 01.30

Zwierzaki Czytaki

 

Edukacyjny program dla najmłodszych widzów. Tytułowe zwierzaki to Rysia – ruda kotka i Szymek – szop pracz. Mieszkają razem z Michałem, który często czyta im książki.

Poniedziałek godz. 6.45, 17.00 i 1.20

Figu Migu

 

Propozycja dla najmłodszych, której celem jest nauka języka migowego. Program poprzez muzykę i piosenki uczy dzieci języka migowego.

poniedziałek godz. 7.00, 17.15, 1.35

W krainie baśni

 

Edukacyjny cykl familijny utrzymany w konwencji widowiska teatralnego. Prezentacja baśni z  morałem, skłaniającym rodziców do rozmów z dziećmi oraz zabawy w teatr.

wtorek godz. 06.45, 17.00, 1.20

Zaczarowany świat

 

Cykl edukacyjny dla dzieci i młodzieży opowiadający o sztuce i muzyce.

czwartek godz. 6.50, 17.05, 1.25

Domisie

 

Edukacyjny program dla najmłodszych widzów, przez zabawę uczy o świecie roślin i zwierząt.

piątek godz. 17.00 i 1.20

 

Msza święta w języku polskim:

Msza św. w obrządku  rzymskokatolickim w języku polskim

Bratysława - każda druga niedziela miesiąca o godz. 10:30 w kościele Najświętszej Trójcy (Kostol Najsvätejšej Trojice – Podhradie, Žižkova 3, Bratislava)

Nitra - każda trzecia niedziela miesiąca (oprócz lipca i sierpnia) o godz. 15:00 w Katedraze Świętego Emmerama (Bazilika svätého Emeráma, Námestie Jána Pavla II. 1012, Nitra)

Źródło: http://www.polonia.sk/2020/10/06/polskie-msze-w-bratyslawie/