W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Opłata za arbitraż

Wysokość opłaty za przeprowadzenie postępowania arbitrażowego przed Sądem Polubownym przy PGRP wynosi 10.000zł + należny podatek VAT. W przypadku gdy w sprawie o prawa majątkowe poddanej rozstrzygnięciu Sądu Polubownego wartość przedmiotu sprawy przekracza 200.000zł, wysokość opłaty za przeprowadzenie postępowania wynosi 5% wartości przedmiotu sprawy + należny podatek VAT, jednak nie więcej niż 100.000zł + należny podatek VAT.
W sprawach rozstrzyganych w składzie jednoosobowym wysokość opłaty wynosi 50% należnej opłaty.

Opłatę za arbitraż uiszcza się przed złożeniem pozwu.

Dane dotyczące rachunku bankowego, na który winna być uiszczana opłata to:

Numer rachunku: 84 1010 1010 0013 5522 3100 0000  NBP Oddział Okręgowy Warszawa

Nazwa posiadacza rachunku: Urząd Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej

Tytuł płatności: Opłata za arbitraż

{"register":{"columns":[]}}