W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Opłata za mediację/koncyliację

Opłata za postępowanie mediacyjne/koncyliacyjne wynosi 5.000zł i jest uiszczana po jego zakończeniu. Jeżeli w trakcie postępowania odbyły się więcej niż 3 posiedzenia wspólne, opłata ulega zwiększeniu o 1.000zł za każde kolejne posiedzenie. Do opłaty za postępowanie mediacyjne/koncyliacyjne dolicza się należny podatek VAT.

Wysokość opłaty za przeprowadzone postępowanie strony pokrywają w częściach równych, chyba że postanowiły inaczej. Strony ponoszą opłatę solidarnie. 

W przypadku mediacji ze skierowania sądu powszechnego lub mediacji w postępowaniu administracyjnym koszt mediacji określają właściwe akty wykonawcze odpowiednio do kodeksu postępowania cywilnego lub kodeksu postępowania administracyjnego.

Opłatę uiszcza się w terminie 14 dni od dnia, w którym odbyło się albo miało odbyć się ostatnie posiedzenie

Dane dotyczące rachunku bankowego, na który winny być uiszczane opłaty za mediację/koncyliację to:

Numer rachunku: 84 1010 1010 0013 5522 3100 0000  NBP Oddział Okręgowy Warszawa

Nazwa posiadacza rachunku: Urząd Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej

Tytuł płatności: Mediacja/Koncyliacja KR-801-...

Prokuratoria Generalna jako jednostka sektora finansów publicznych podlega ustawie o rachunkowości i jest zobowiązana do naliczenia odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych oraz zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych Prokuratoria Generalna pobiera rekompensatę za koszty odzyskiwania należności stanowiącą równowartość kwoty 40 Euro.

 

{"register":{"columns":[]}}