W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Misja SP ZOZ MSWiA w Opolu: Najwyższa jakość świadczeń medycznych. Nieustanne dążenie do doskonałości

Polityka Jakości Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Opolu

Priorytetowym celem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Opolu jest stałe spełnianie wymagań Pacjentów poprzez osiągnięcie i utrzymanie wysokiego poziomu jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju leczenia szpitalnego, podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, rehabilitacji leczniczej, świadczeń diagnostycznych w pracowniach: kardiometrycznej, endoskopii, diagnostyki obrazowej RTG, diagnostyki obrazowej USG, badań psychologicznych, a także opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień.

Naszym Pacjentom pragniemy zapewnić kompleksową jakość udzielanych świadczeń, opartą na połączeniu i umiejętnym wykorzystaniu profesjonalnej wiedzy medycznej popartej kierunkowym wykształceniem i doświadczeniem zatrudnionego u nas personelu medycznego.

Cel ten realizujemy poprzez wypełnianie naszej Misji oraz:

 • indywidualne i rzetelne podejście do Pacjenta i zdobycie jego trwałego zaufania,
 • systematyczne badanie satysfakcji Pacjentów,
 • otoczenie Pacjentów najwyższej jakości wysokospecjalistyczną opieką medyczną, połączonej z edukacją zdrowotną oraz rozwojem działań z zakresu promocji zdrowia.udzielanie świadczeń zdrowotnych zaspokajających w najszerszym stopniu potrzeby Pacjentów oraz stron zainteresowanych,
 • ścisłą kontrolę procesu udzielania świadczeń zdrowotnych na każdym ich etapie,
 • z wykorzystaniem nowoczesnych metod badań, pomiarów i przesyłania informacji,
 • zakup nowego specjalistycznego sprzętu i urządzeń służących do udzielania świadczeń zdrowotnych,
 • systematyczne szkolenie personelu umożliwiające właściwe wykorzystanie nowoczesnego sprzętu,
 • podnoszenie kwalifikacji zawodowych w celu zwiększenia jakości wykonywanej pracy,
 • jednoczenie personelu i wzmacnianie jego identyfikacji z Placówką,
 • optymalizację kosztów udzielanych świadczeń i wzrost efektywności ekonomicznej,
 • uświadamianie i angażowanie personelu w działania na rzecz doskonalenia udzielanych świadczeń,
 • określenie i nadzór nad ryzykami i szansami dla realizowanych procesów,
 • uwzględnianie kontekstu Placówki przy planowaniu działań operacyjnych,
 • zapewnianie ciągłego nadzoru nad podwykonawcami realizującymi usługi medyczne i pozamedyczne,
 • ciągłe doskonalenie swoich usług oraz skuteczności Systemu Zarządzania Jakością,
 • spełnienie mających zastosowanie wymagań prawnych i regulacyjnych.

Gwarancją osiągnięcia założonych celów jest świadomość Dyrektora oraz Pracowników
o konieczności stałego doskonalenia wszystkich procesów ukierunkowanych na uzyskanie satysfakcji naszych Pacjentów, wynikającej z zaspokojenia ich potrzeb oraz spełniania wymagań normy PN – EN ISO 9001: 2015.

Tak opisaną i wdrożoną Politykę Jakości wraz z pracownikami będę promować i stosować
z należytą starannością oraz będę dbać o jej aktualność.
                                                                                                      Jacek Bartosz
                                                                                                        DYREKTOR
                                                                                              SP ZOZ MSWiA w Opolu

{"register":{"columns":[]}}